Dokumentacja techniczna OVH

Dodanie domeny do usługi Exchange

Dowiedz się, jak dodać domenę do Twojej usługi Exchange

Ostatnia aktualizacja dnia 2018-01-31

Wprowadzenie

Dodanie domeny do usługi Exchange jest niezbędne, abyś mógł korzystać z kont, które zamówiłeś w ramach usługi. Możesz również dodać do usługi Exchange kilka domen.

Dowiedz się, jak dodać domenę do usługi.

Wymagania początkowe

  • Wykupienie usługi Exchange.
  • Zarejestrowana domena lub kilka domen.
  • Możliwość modyfikacji konfiguracji Twojej domeny (jej strefy DNS).
  • Dostęp do Panelu klienta OVH.

W praktyce

Etap 1: logowanie do usługi Exchange

Po utworzeniu usługi Office 365 i uzyskaniu do niej dostępu, możesz nią zarządzać poprzez Panel klienta OVH.

W tym celu zaloguj się do Panelu klienta, kliknij w Microsoft, a następnie w Exchange na pasku usług po lewej stronie. Zaznacz wybraną usługę Exchange.

Nazwa usługi Hosted Exchange w Panelu klienta zaczyna się od hosted- lub private-, następnie zawiera część Twojego identyfikatora klienta i kończy się cyfrą (1 dla pierwszej zainstalowanej usługi Hosted lub Private Exchange, 2 dla drugiej, etc.).

Etap 2: dodanie domeny

Aby dodać domenę, kliknij w zakładkę Przypisane domeny. Tabela wyświetla nazwy domen aktualnie przypisanych do Twojej usługi Exchange. Aby dodać nową domenę, kliknij w przycisk Dodaj domenę.

Wszystkie konta e-mail utworzone w ramach Twojej usługi Exchange mogą wyświetlać w katalogu wszystkie adresy e-mail powiązane z usługą Exchange, również te, które mają różne nazwy domen. Aby wyłączyć ten sposób wyświetlania kont w domenach, musisz zamówić nową usługę Exchange dla wybranych domen.

Exchange

W oknie dodawania domeny znajdziesz następujące opcje:

  • Wybierz domenę z listy: wyświetlają się jedynie domeny skonfigurowane w OVH i wskazane jako kontakty w koncie klienta;

  • Wpisz domenę, która nie jest zarządzana na Twoim koncie OVH: aby usługa działała poprawnie, musisz mieć możliwość modyfikacji konfiguracji domeny (jej strefy DNS).

Po wybraniu opcji kliknij Dalej.

Exchange

Okno wyświetla teraz informacje dotyczące konfiguracji trybów.

  • Jeśli podałeś nazwę domeny nieobsługiwanej przez OVH: zostanie domyślnie skonfigurowany tryb nieautorytatywny.

  • Jeśli wybrałeś z listy nazwę domeny obsługiwanej przez OVH: wybierz jeden z trybów.

Tryb Opis
Autorytatywny Odpowiedni, jeśli do obsługi poczty w Twojej domenie używasz jedynie usługi Exchange. Nie pozwala na korzystanie z innego rozwiązania poczty elektronicznej w połączeniu z usługą Exchange.
Nieautorytatywny Odpowiedni, jeśli do obsługi Twojej domeny używasz kont Exchange oraz jednocześnie innego rozwiązania poczty elektronicznej. Wskaż serwer, na którym hostowane jest Twoje rozwiązanie poczty elektronicznej.

Wybór trybu nie jest ostateczny i możesz zmienić go później w Panelu klienta.

Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces dodawania domeny.

Exchange

Jeśli wybrałeś z listy nazwę domeny obsługiwaną przez OVH, jej konfiguracja może zostać przeprowadzona automatycznie. W celu przeprowadzenia automatycznej konfiguracji zaznacz odpowiednie pola i kliknij Dalej, aby kontynuować proces dodawania domeny.

Jeśli podałeś nazwę domeny nieobsługiwanej przez OVH, konfiguracja powinna zostać przeprowadzona na kolejnym etapie.

Exchnage

Przed zakończeniem konfiguracji sprawdź wyświetlające się informacje, następnie kliknij przycisk Zatwierdź, aby zakończyć proces dodawania domeny. Wykonaj czynności tego etapu tyle razy, ile to konieczne, w zależności od liczby kont, które posiadasz.

Etap 3: konfiguracja nazwy domeny (DNS)

Po dodaniu przypisanej domeny upewnij się, że konfiguracja jest poprawna, korzystając z tabeli, która się wyświetla poniżej. Zielony przycisk oznacza, że domena została poprawnie skonfigurowana. W przypadku gdy przycisk jest czerwony:

  • jeśli podczas dodawania domeny wybrałeś automatyczną konfigurację: aktualizacja zmian w Panelu klienta może potrwać kilka minut;

  • jeśli wprowadziłeś nazwę domeny nieobsługiwanej przez OVH: kliknij czerwony przycisk, aby wyświetlić listę modyfikacji do wprowadzania. Jeśli Twoja domena nie korzysta z serwerów DNS, wprowadź odpowiednie modyfikacje, korzystając interfejsu do zarządzania konfiguracją Twojej domeny. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o konfiguracji CNAME, skorzystaj z dokumentacji Tworzenie pola CNAME po dodaniu przypisanej domeny.

Efekty modyfikacji domeny staną się widoczne po upływie 1-24 godzin ze względu na niezbędny czas propagacji.

W celu sprawdzenia, czy konfiguracja pola CNAME jest poprawna, otwórz tabelę Przypisane domeny w Twojej usłudze Exchange. Jeśli przycisk jest zielony, nazwa domeny została prawidłowo dodana. Jeśli nie jest zielony, może to oznaczać, że nie zakończyła się jeszcze propagacja.

Exchange

Etap 4: konfiguracja i korzystanie z kont

Po dodaniu wybranych domen do usługi Exchange możesz je skonfigurować z kontami Exchange. Operację tę możesz przeprowadzić, klikając zakładkę Konta e-mail. Możesz zamówić nowe konta, klikając w przycisk Zamówienie kont lub Dodaj konta.

Wszystkie konta e-mail utworzone w ramach Twojej usługi Exchange mogą wyświetlać w katalogu wszystkie adresy e-mail powiązane z usługą Exchange, również te, które mają różne nazwy domen.

Po skonfigurowaniu Twoich kont możesz zacząć ich używać. OVH udostępnia w tym celu interfejs Webmail Outlook Web Application (OWA) dostępny pod linkiem https://www.ovh.pl/mail/. Abyś mógł korzystać z konta Exchange w sposób optymalny, upewnij się, czy jest ono kompatybilne z Twoim programem pocztowym. Jeśli chcesz skonfigurować Twoje konto e-mail na smartfonie, tablecie lub programie pocztowym lub jeśli chcesz uzyskać pomoc w zakresie funkcji Exchange, skorzystaj z naszej dokumentacji dostępnej tutaj: https://docs.ovh.com/pl/microsoft-collaborative-solutions/.

OVH oferuje licencje Outlook w Panelu klienta, a ponadto licencje Office 365 na stronie https://www.ovh.pl/office-365/. Zalecamy skorzystanie z jednego z tych rozwiązań, jeśli chcesz używać programu pocztowego Outlook lub innych programów Office.

Sprawdź również

Tworzenie pola CNAME po dodaniu przypisanej domeny.

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...