Dokumentacja techniczna OVH

Przeniesienie kont e-mail za pomocą OVH Mail Migrator

Dowiedz się, jak przenieść konta e-mail do OVH przy użyciu narzędzia OVH Mail Migrator

Ostatnia aktualizacja dnia 2018-03-22

Wprowadzenie

OVH Mail Migrator jest narzędziem przygotowanym przez OVH. Umożliwia przeniesienie zawartości aktualnych kont e-mail na konta e-mail OVH. Operacja obejmuje przeniesienie różnych typów treści, takich jak e-maile, kontakty, kalendarze i zadania, o ile są one kompatybilne z Twoimi kontami e-mail w OVH.

Dowiedz się, jak przenieść Twoje konta e-mail do OVH przy użyciu narzędzia OVH Mail Migrator

Wymagania początkowe

  • Korzystanie z usługi poczty elektronicznej w OVH, takiej jak Exchange, E-mail Pro lub MX Plan (w postaci pakietu kont MX Plan lub kont e-mail dostępnych w ramach hostingu OVH)
  • Dane dostępowe do kont e-mail, które chcesz przenieść (konta źródłowe)
  • Dane dostępowe do kont e-mail OVH, na które przeniesione zostaną dane (konta docelowe)

W praktyce

OVH Mail Migrator jest dostępny na stronie https://omm.ovh.net/. Umożliwia trzy rodzaje migracji oraz śledzenie ich postępu.

Rodzaj migracji Opis
Migracja pojedynczych kont Polega na migracji zawartości konta e-mail na inne konto pocztowe. Rozwiązanie to jest zalecane w przypadku przenoszenia jednego lub kilku kont (kolejne kroki należy powtórzyć odrębnie dla każdego przenoszonego konta).
Migracja z użyciem pliku Polega na migracji zawartości konta e-mail, zapisanej uprzednio w pliku, na inne konto pocztowe. Możliwe formaty plików: PST, ICS oraz VCF.
Migracja kilku kont w ramach jednego projektu (tryb projekt) Umożliwia zarządzanie kilkoma migracjami w ramach jednego projektu. Rozwiązanie to przeznaczone jest dla osób chcących przenieść znaczną liczbę kont e-mail.

Zapoznaj się z częścią przewodnika dotyczącą rodzaju migracji odpowiedniego dla Twojego projektu.

Migracja pojedynczych kont

Zaloguj się na stronie https://omm.ovh.net/, przejdź do paska menu na górze strony i ustaw kursor na zakładce Migracja, następnie kliknij Nowa migracja.

omm

Na stronie, która się wyświetli uzupełnij wymagane informacje.

  • Konto: wprowadź dane konta źródłowego i konta docelowego. Pamiętaj, że zawartość konta źródłowego zostanie przeniesiona na konto docelowe.
Informacja Opis
Typ serwera Wskaż typ serwera hostującego Twoje konta. Jeśli jedno z kont jest kontem w OVH, opcja Hosted by OVH (Autodetect) umożliwi automatyczne uzupełnienie danych.
Adres URL serwera Wprowadź adres serwera, na którym hostowane są Twoje konta. Pole to może zostać automatycznie uzupełnione podczas wybierania typu serwera.
Login Wpisz pełny adres e-mail.
Konto administratora z delegowaniem uprawnień To pole pojawia się tylko w przypadku niektórych typów serwerów.
Hasło Wprowadź hasło do konta.
  • Opcje: wybierz elementy, które chcesz migrować. Niektóre treści mogą być niezbędne w zależności od uprzednio wybranego typu serwera.

  • Informacje: podaj adres e-mail, na który mają być wysyłane powiadomienia o postępie migracji.

Po uzupełnieniu informacji, kliknij przycisk Rozpocznij migrację. Jeśli dane są prawidłowe, operacja się rozpocznie.

Strona, która się wyświetla podaje szczegóły dotyczące postępu migracji. Pamiętaj, aby zapisać Identyfikator migracji, który się wyświetli i zaczekaj, aż operacja się zakończy. Czas operacji jest zmienny i zależy od liczby migrowanych elementów. Aby wrócić do strony pokazującej postęp migracji, przejdź do sekcji poniżej "Monitorowanie migracji pojedynczych kont".

Monitorowanie migracji pojedynczych kont

Istnieją dwie metody dostępu do strony pokazującej postęp migracji pojedynczych kont:

  • z poziomu wiadomości e-mail informującej Cię, że migracja się rozpoczęła;

  • z poziomu strony narzędzia https://omm.ovh.net/. Ustaw kursor na zakładce Migracja na pasku menu na górze strony, następnie kliknij Monitoruj / Synchronizuj. Wpisz Identyfikator migracji i Konto źródłowe.

omm

Strona, która się wyświetla pozwala śledzić postępy migracji. Zobaczysz komunikat, który poinformuje Cię, że operacja się rozpoczęła, jest w toku lub że się zakończyła. W zależności od statusu, możliwych jest kilka różnych działań:

Operacja Opis
Zatrzymaj operację Umożliwia anulowanie migracji. Elementy już przeniesione zostaną zachowane na koncie docelowym.
Usuń przeniesione elementy Umożliwia usunięcie elementów już przeniesionych na konto docelowe. Możesz usunąć elementy, korzystając z określonego punktu synchronizacji.
Synchronizuj Umożliwia pobieranie nowych elementów, nieprzeniesionych podczas poprzedniej synchronizacji konta źródłowego i konta docelowego. Operację tę można uznać za migrację brakujących elementów z konta źródłowego na konto docelowe.

Migracja z użyciem pliku

Zaloguj się na stronie https://omm.ovh.net/, przejdź do paska menu na górze strony i ustaw kursor na zakładce PST / ICS / VCF, następnie, w zależności od migracji, jaką chcesz przeprowadzić, kliknij Nowa migracja PST, Nowa migracja ICS lub Nowa migracja VCF.

W tym momencie powinieneś dysponować plikiem zawierającym treść, którą chcesz migrować.

omm

Na stronie, która się wyświetla, uzupełnij dane dotyczące konta docelowego, następnie kliknij przycisk Rozpocznij migrację. Pamiętaj, że zawartość pliku PST, ICS lub VCF zostanie przeniesiona na konto docelowe.

Jeśli wprowadzone dane są prawidłowe, zostaniesz poproszony o wybór pliku na Twoim komputerze. Po wybraniu pliku kliknij przycisk Upload i zaczekaj, aż się załaduje. Może to chwilę potrwać - w zależności od wielkości pliku. Możesz sprawdzić stan postępu pobierania pliku na tej stronie.

Po załadowaniu pliku wprowadź ponownie hasło konta docelowego, następnie kliknij Rozpocznij migrację. Jeśli wprowadzone dane są prawidłowe, możesz rozpocząć migrację, ponownie klikając przycisk Rozpocznij migrację.

Strona, która się wyświetla podaje szczegóły dotyczące postępu migracji. Pamiętaj, aby zapisać Identyfikator migracji, który się wyświetli i zaczekaj, aż operacja się zakończy. Czas operacji jest zmienny i zależy od liczby migrowanych elementów. Aby wrócić do strony pokazującej postęp migracji, przejdź do sekcji poniżej „Monitorowanie migracji z użyciem pliku”.

Monitorowanie migracji z użyciem pliku

Istnieją dwie metody dostępu do strony pokazującej postęp migracji zawartości konta zapisanej w pliku PST, ICS lub VCF:

  • z poziomu wiadomości e-mail informującej Cię, że migracja się rozpoczęła;

  • z poziomu strony narzędzia https://omm.ovh.net/. Ustaw kursor na zakładce Migracja na pasku menu na górze strony, następnie kliknij Monitoruj / Synchronizuj. Wpisz Identyfikator migracji i Konto docelowe.

omm

Strona, która się wyświetla pozwala śledzić postępy migracji. Zobaczysz komunikat, który poinformuje Cię, że operacja się rozpoczęła, jest w toku lub że się zakończyła. W zależności od statusu, możliwych jest kilka różnych działań:

Operacja Opis
Zatrzymaj operację Umożliwia anulowanie migracji. Elementy już przeniesione zostaną zachowane na koncie docelowym.
Usuń przeniesione elementy Umożliwia usunięcie elementów już przeniesionych na konto docelowe.

Migracja kilku kont w ramach jednego projektu (tryb projekt)

Zaloguj się na stronie https://omm.ovh.net/, przejdź do paska menu na górze strony i ustaw kursor na zakładce Projekt, następnie kliknij Nowy projekt wielu migracji.

omm

Na stronie, która się wyświetla, uzupełnij dane dotyczące Nowego projektu:

Informacja Opis
Nazwa Nadaj nazwę Twojemu projektowi migracji.
Hasło Wybierz hasło dla projektu, aby móc nim zarządzać przy użyciu narzędzia OVH Mail Migrator.
E-mail Podaj adres e-mail, na który mają być wysyłane powiadomienia o postępie projektu migracji.

Następnie kliknij Utwórz projekt. Strona, która się wyświetla umożliwia zarządzanie Twoim projektem migracji. Pamiętaj, aby zapisać identyfikator projektu, który się wyświetli.

Możesz teraz rozpocząć migrację Twoich kont. W tym celu możesz skorzystać z jednej z dostępnych zakładek:

Zakładka Opis
Kontynuuj Umożliwia śledzenie postępu migracji Twojego projektu. Możesz również skorzystać z przycisku umożliwiającego wstrzymanie migracji i jej późniejsze wznowienie.
Utwórz kilka migracji Umożliwia dodawanie do kolejki kilku migracji dzięki importowi pliku (CSV lub Excel). Plik musi być zgodny z określonym formatem. Rekomendujemy użycie dostarczonych szablonów.
Dodaj Umożliwia dodawanie kont do kolejki migracji. Istnieje jednak możliwość zachowania domyślnych serwerów źródłowych i docelowych.
Opcje Umożliwia personalizację elementów przenoszonych przy użyciu narzędzia OVH Mail Migrator oraz określenie liczby równoczesnych zapytań wykonanych przez OMM podczas migracji.
Wyloguj się Umożliwia wylogowanie się ze strony, na której śledzisz postęp projektu. Dzięki temu możesz zalogować się ponownie, aby śledzić ewentualny inny projekt migracji.

Aby wrócić do strony pokazującej postęp Twojego projektu, zaloguj się na stronie https://omm.ovh.net/, przejdź do paska menu na górze strony i ustaw kursor na zakładce Projekt, a następnie kliknij Monitoruj projekt. Wpisz Identyfikator projektu migracji oraz przypisane do niego Hasło.

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.