Przeniesienie kont e-mail za pomocą OVH Mail Migrator

Dowiedz się, jak przenieść konta e-mail do OVH przy użyciu narzędzia OVH Mail Migrator

Tłumaczenie zostało wygenerowane automatycznie przez system naszego partnera SYSTRAN. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nieprecyzyjne sformułowania, na przykład w tłumaczeniu nazw przycisków lub szczegółów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy zapoznanie się z angielską/francuską wersją przewodnika. Jeśli chcesz przyczynić się do ulepszenia tłumaczenia, kliknij przycisk „Zaproponuj zmianę” na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja z dnia 25-11-2021

Wprowadzenie

OVH Mail Migrator to narzędzie stworzone przez OVHcloud. Umożliwia przeniesienie Twoich kont e-mail na konta e-mail OVHcloud lub zewnętrzną usługę e-mail. Operacja obejmuje przeniesienie różnych typów treści, takich jak e-maile, kontakty, kalendarze i zadania, o ile są one kompatybilne z Twoimi kontami e-mail w OVHcloud.

Dowiedz się, jak przenieść Twoje konta e-mail do OVHcloud przy użyciu narzędzia OVH Mail Migrator.

Wymagania początkowe

 • Korzystanie z usługi poczty elektronicznej w OVHcloud, takiej jak Exchange, E-mail Pro lub MX Plan (w postaci pakietu kont MX Plan lub kont e-mail dostępnych w ramach hostingu OVHcloud)
 • Dane dostępowe do kont e-mail, które chcesz przenieść (konta źródłowe)
 • Dane dostępowe do kont e-mail OVHcloud, na które przeniesione zostaną dane (konta docelowe)

W praktyce

OVH Mail Migrator jest dostępny na stronie https://omm.ovh.net/. Zarządza 3 typami migracji:

 • Migracja jednorazowa: Przeniesienie konta e-mail na inne konto e-mail To rozwiązanie jest zalecane do przeniesienia jednego lub kilku kont e-mail (kroki należy powtórzyć dla każdego przeniesionego konta).
 • Migracja z użyciem pliku: Przeniesienie zawartości konta e-mail do innego konta e-mail. Możliwe formaty plików: PST, ICS oraz VCF.
 • Migracja kilku kont (tryb projekt): Umożliwia zarządzanie kilkoma migracjami w ramach jednego projektu. Rozwiązanie to przeznaczone jest dla osób chcących przenieść znaczną liczbę kont e-mail.

Migracja pojedynczych kont

Rozpocznij migrację

Na stronie https://omm.ovh.net/w zakładce Migracja na górze kliknij Nowa migracja.

omm

Na stronie, która się wyświetli uzupełnij wymagane informacje.

 • Konto: wprowadź dane konta źródłowego i konta docelowego. Pamiętaj, że zawartość konta źródłowego zostanie przeniesiona na konto docelowe.
Informacja Opis
Typ serwera Wskaż typ serwera hostującego Twoje konta. Jeśli jednym z nich jest adres OVHcloud, Hosted by OVHcloud (Autodetect), opcja ta pozwala na automatyczne uzupełnienie danych, z wyjątkiem hasła.
Adres URL serwera Wprowadź adres serwera, na którym hostowane są Twoje konta. Pole to może zostać automatycznie uzupełnione podczas wybierania typu serwera.
Login Wpisz pełny adres e-mail.
Konto administratora z delegowaniem uprawnień To pole pojawia się tylko w przypadku niektórych typów serwerów.
Hasło Wpisz hasło przypisane do tego konta e-mail.
 • Opcje: wybierz elementy, które chcesz migrować. Niektóre treści mogą być niezbędne w zależności od uprzednio wybranego typu serwera.

 • Informacje: wprowadź adres e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o postępach migracji.

Kliknij na Rozpocznij migrację po uzupełnieniu informacji. Jeśli dane są prawidłowe, operacja się rozpocznie.

Strona, która się wyświetla podaje szczegóły dotyczące postępu migracji. Pamiętaj, aby zapisać Identyfikator migracji, który się wyświetli i zaczekaj, aż operacja się zakończy. Czas operacji jest zmienny i zależy od liczby migrowanych elementów. Aby wrócić do strony pokazującej postęp migracji, przejdź do sekcji poniżej "Monitorowanie migracji pojedynczych kont".

Monitorowanie migracji

Istnieją dwie metody dostępu do strony pokazującej postęp migracji pojedynczych kont:

 • po otrzymaniu wiadomości e-mail informującej Cię o postępach migracji;
 • na stronie https://omm.ovh.net/ w zakładce Migracja kliknij Monitoruj / Synchronizuj. Wpisz Identyfikator migracji i Konto źródłowe.

omm

Strona, która się wyświetla pozwala śledzić postępy migracji. Zobaczysz komunikat, który poinformuje Cię, że operacja się rozpoczęła, jest w toku lub że się zakończyła. W zależności od statusu, możliwych jest kilka różnych działań:

 • Zatrzymaj proces: Umożliwia anulowanie migracji. Elementy już przeniesione zostaną zachowane na koncie docelowym.
 • Usuń przeniesione elementy: Umożliwia usunięcie elementów już przeniesionych na konto docelowe. Możesz usunąć elementy, korzystając z określonego punktu synchronizacji.
 • Synchronizuj: Umożliwia pobieranie nowych elementów, nieprzeniesionych podczas poprzedniej synchronizacji konta źródłowego i konta docelowego. Operację tę można uznać za migrację brakujących elementów z konta źródłowego na konto docelowe .

Migracja z użyciem pliku

Rozpocznij migrację

Na stronie, https://omm.ovh.net/w zakładce PST / ICS / VCF powyżej, kliknij Nowa migracja PST / ICS / VCF.

W tym momencie powinieneś dysponować plikiem zawierającym treść, którą chcesz migrować na konto e-mail.

omm

Na stronie, która się wyświetla, uzupełnij dane dotyczące konta docelowego, następnie kliknij przycisk Rozpocznij migrację.

Jeśli wprowadzone dane są prawidłowe, zostaniesz poproszony o wybór pliku na Twoim komputerze. Następnie kliknij przycisk Upload i zaczekaj, aż się pobierzesz; może to potrwać jakiś czas, w zależności od rozmiaru pliku. Możesz sprawdzić stan postępu pobierania pliku na tej stronie.

Po pobraniu pliku na OMM wprowadź ponownie hasło do konta docelowego i kliknij Rozpocznij migrację. Jeśli wprowadzone informacje są poprawne, możesz rozpocząć migrację klikając przycisk Rozpocznij migrację.

Strona, która się wyświetla podaje szczegóły dotyczące postępu migracji. Pamiętaj, aby zapisać Wyświetlany identyfikator migracji i zaczekać do końca migracji; czas ten jest zmienny w zależności od liczby migrowanych elementów. Aby wrócić do strony pokazującej postęp migracji, przejdź do sekcji poniżej.

Monitorowanie migracji

Istnieją dwie metody dostępu do strony pokazującej postęp migracji zawartości konta zapisanej w pliku PST, ICS lub VCF:

 • z poziomu e-maila informującego o rozpoczęciu migracji;

 • z poziomu strony https://omm.ovh.net/ przejdź do paska menu na górze strony i ustaw kursor na zakładce Migracja, następnie kliknij Monitoruj / Synchronizuj. Wpisz Identyfikator migracji i Konto docelowe.

omm

Strona, która się wyświetla pozwala śledzić postępy migracji. Zobaczysz komunikat, który poinformuje Cię, że operacja się rozpoczęła, jest w toku lub że się zakończyła. W zależności od statusu, możliwych jest kilka różnych działań:

 • Zatrzymaj proces: Umożliwia anulowanie migracji. Elementy już przeniesione zostaną zachowane na koncie docelowym.
 • Usuń przeniesione elementy: Umożliwia usunięcie elementów przeniesionych na konto docelowe.

Migracja kilku kont (tryb projekt)

Na stronie, https://omm.ovh.net/w zakładce Projekt powyżej, kliknij Nowy projekt wielu migracji.

omm

Uzupełnij informacje o Nowym projekcie:

 • Nadaj nazwę Twojemu projektowi migracji.
 • Hasło umożliwiające dostęp do interfejsu monitorowania Twojego projektu migracji.
 • adres e-mail do powiadomienia o postępie projektu migracji.

Kliknij Utwórz projekt. Na następnej stronie możesz zarządzać i śledzić Twój projekt migracji. Zachowaj numer projektu, który wyświetla się na górze.

omm

Możesz teraz rozpocząć migrację Twoich kont. Interfejs posiada różne zakładki:

 • Kontynuuj: Umożliwia śledzenie postępu migracji w Twoim projekcie. Dysponujesz przyciskiem umożliwiającym wstrzymanie migracji i jej wznowienie w trakcie.

 • Tworzenie kilku kont: Umożliwia dodawanie do kolejki kilku migracji dzięki importowi pliku (CSV lub Excel). Formacja musi być precyzyjna; zalecamy korzystanie z dostarczonych szablonów. Plik ma następującą formę:

"Source Type(IMAP/Exchange/POP)";Source Server url;Source Login/Mail;Source Password;Destination Type;"Destination Url(can be leaved empty if hosted by OVH)";Destination Mail;Destination Password;Source admin mail (delegation);Destination Admin Mail (delegation)
IMAP;myimap.server.com;mywonderfulmail@myserver.com;My_password;Exchange;https://ex3.mail.ovh.net/ews/exchange.asmx;mygreatmailaddress@mydomain.ovh;My_password2;"";""

Najlepiej jest otworzyć go przy użyciu arkusza kalkulacyjnego, aby go uzupełnić.

 • Dodaj: Umożliwia dodawanie migracji do kolejki dla każdego konta. Możesz jednak zachować serwery źródłowe i docelowe jako wartości domyślne.

omm

 • Opcje: Umożliwia personalizację elementów przenoszonych przy użyciu narzędzia OVH Mail Migrator oraz określenie liczby równoczesnych zapytań wykonanych przez OMM podczas migracji.

omm

 • Odłączenie: Umożliwia wylogowanie się ze strony, na której śledzisz postęp projektu.

Aby ponownie przejść do strony pokazującej postęp Twojego projektu migracji, przejdź do zakładki https://omm.ovh.net/ Projekt powyżej i kliknij Monitoruj projekt. Wpisz Identyfikator projektu migracji oraz przypisane do niego Hasło.

Sprawdź również

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).