Dokumentacja techniczna OVH

Konfiguracja konta Exchange na urządzeniu iPhone lub iPad

Dowiedz się, jak skonfigurować konto Exchange na urządzeniu iPhone lub iPad przy użyciu aplikacji Mail

Ostatnia aktualizacja dnia 2018-03-29

Wprowadzenie

Konta Exchange można skonfigurować w różnych kompatybilnych programach pocztowych. Dzięki temu możesz używać Twojego konta e-mail na dowolnym urządzeniu.

Dowiedz się, jak skonfigurować konto Exchange na urządzeniu iPhone lub iPad przy użyciu aplikacji Mail.

Wymagania początkowe

  • Wykupienie konta e-mail Exchange
  • Instalacja aplikacji Mail na Twoim urządzeniu
  • Dane do logowania do konta e-mail, które chcesz skonfigurować

Niniejszy przewodnik dotyczy konfiguracji wersji iOS 7 i późniejszych.

W praktyce

Konfigurację można przeprowadzić na dwa różnej sposoby:

Od tego momentu przewodnik opisuje jedynie konfigurację kont e-mail przy pomocy asystenta na Twoim urządzeniu.

Etap 1: dodanie konta

Otwórz Ustawienia Twojego urządzenia. Możesz dodać konto, korzystając z jednej z dwóch dostępnych metod, w zależności od wersji iOS:

  • wersja iOS 7, 8, 9 i 10: kliknij Mail, Kontakty, Kalendarz, następnie Dodaj konto. Na koniec wybierz Exchange;

  • wersja iOS 11: kliknij Konta i hasła, następnie Dodaj konto. Na koniec wybierz Exchange.

Exchange

Wpisz informacje dotyczące Twojego konta:

Dane Opis
Adres Wpisz kompletny adres e-mail.
Opis Wpisz nazwę pozwalającą odróżnić to konto od Twoich pozostałych kont wyświetlających się w aplikacji Mail.

Kliknij Dalej, następnie wybierz Skonfiguruj ręcznie.

Wpisz hasło przypisane do Twojego konta e-mail, po czym kliknij Dalej.

Następnie wpisz informacje:

Dane Opis
Adres To pole musi być wypełnione. Jeśli nie jest wypełnione, wpisz kompletny adres e-mail.
Serwer Wskaż serwer, na którym hostowana jest Twoja usługa Exchange. Możesz znaleźć go w Panelu klienta zakładka Informacje ogólne dotyczące danej usługi Exchange Logowanie
Domena Pozostaw to pole puste.
Nazwa użytkownika Wpisz kompletny adres e-mail.
Hasło To pole musi być wypełnione. Jeśli nie jest wypełnione, wpisz Twoje hasło do konta e-mail.
Opis To pole musi być wypełnione. Jeśli nie jest wypełnione, wpisz nazwę pozwalającą odróżnić to konto od Twoich pozostałych kont wyświetlających się w aplikacji Mail.

Kliknij Dalej. Jeśli wpisane informacje są poprawne, logowanie zakończy się sukcesem.

Exchange

Na etapie wyboru aplikacji upewnij się, że zaznaczyłeś co najmniej aplikację Mail, aby mogła ona używać tego konta. Pozostałe aplikacje (jak Kalendarz czy Notatki) mogą używać niektórych funkcji do pracy zespołowej dostępnych w programie Exchange. Po dokonaniu wyboru kliknij Zarejestruj.

Wykonaj test wysyłki e-maili, aby sprawdzić, czy konto zostało poprawnie skonfigurowane.

Etap 2: korzystanie z konta e-mail

Po zakończeniu konfiguracji konto jest gotowe do użytku. Możesz teraz zacząć wysyłać i odbierać wiadomości.

OVH oferuje również aplikację internetową posiadającą funkcje do pracy zespołowej dostępną pod adresem https://www.ovh.pl/mail/. Możesz się do niej zalogować, używając tych samych danych, których używasz do logowania się do konta e-mail.

Sprawdź również

Konfiguracja konta e-mail włączonego do usługi MX Plan lub do usługi hostingu na urządzeniu iPhone lub iPad.

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...