Dokumentacja techniczna OVH

Tworzenie pola CNAME po dodaniu przypisanej domeny

Dowiesz się, jak potwierdzić własność domeny dodanej do konta Exchange

Ostatnia aktualizacja dnia 2018-01-31

Wprowadzenie

Podczas dodawania domeny do Twojej usługi Exchange możesz zostać poproszony o konfigurację pola CNAME (DNS). Celem konfiguracji jest zyskanie pewności, że korzystanie domeny w usłudze Exchange jest przez Ciebie autoryzowane.

Dowiesz się, dlaczego utworzenie pola CNAME może być wymagane i jak je dodać w Panelu klienta OVH.

Wymagania początkowe

  • Dostęp do Panelu klienta OVH.
  • Możliwość zarządzania usługą Exchange w Panelu klienta.
  • Przypisana domena do usługi Exchange, wymagająca dodania pola CNAME.
  • Możliwość modyfikacji konfiguracji Twojej domeny (strefy DNS).

W praktyce

Etap 1: diagnostyka CNAME

Przycisk diagnostyki pola CNAME (Canonical Name) pojawia się w niektórych przypadkach podczas deklarowania nazwy domeny w usłudze Exchange.

Ma to na celu weryfikację, czy jesteś administratorem nazwy domeny, którą chcesz zadeklarować.

Diagnostyka może pojawić się w następujących przypadkach:

  • zadeklarowana nazwa domeny nie jest zarejestrowana w OVH;
  • zadeklarowana nazwa domeny nie jest przypisana do Twojego identyfikatora klienta;
  • zadeklarowana nazwa domeny nie używa konfiguracji OVH (nie wskazuje na serwery DNS OVH).

Exchange

Etap 2: sprawdzanie konfiguracji CNAME

Wejdź w zakładkę Przypisane domeny i kliknij na czerwony przycisk CNAME, aby wyświetlić niezbędne informacje.

Pojawi się pole CNAME.

Exchange

Następnie, mogą pojawić się dwie opcje:

  • Twoja domena używa konfiguracji OVH: możesz przeprowadzić opisaną poniżej operację w Panelu klienta OVH:

  • Twoja domena nie używa konfiguracji OVH: musisz wprowadzić stosowne modyfikacje w interfejsie służącym do zarządzania konfiguracją Twojej domeny.

Jeśli domena jest zarejestrowana w OVH, możesz sprawdzić w Panelu klienta, w zakładce Serwery DNS, czy używa ona konfiguracji OVH.

Etap 3: tworzenie pola CNAME w OVH

Kliknij wDomeny na pasku usług po lewej stronie w Panelu klienta, następnie w nazwę wybranej domeny. Wybierz zakładkę Strefa DNS.

Pojawi się tabela. Zawiera ona dane dotyczące konfiguracji Twojej domeny w OVH. Na konfigurację składają się rekordy DNS, każdy zaznaczony w oddzielnym wierszu tabeli.

Aby dodać pole CNAME, kliknij w przycisk Dodaj wpis.

Exchange

W oknie, które się wyświetli, pojawi się kilka pól DNS. Kliknij w CNAME i wypełnij pola, używając informacji uzyskanych podczas diagnostyki Exchange.

Exchange

Po uzupełnieniu tych informacji kliknij Dalej. Upewnij się, że wyświetlane informacje są poprawne, następnie kliknij w Zatwierdź.

Efekty modyfikacji staną się widoczne po upływie 1-24 godzin ze względu na niezbędny czas propagacji.

W celu sprawdzenia, czy konfiguracja pola CNAME jest poprawna, otwórz tabelę Przypisane domeny w Twojej usłudze Exchange. Jeśli przycisk jest zielony, nazwa domeny została prawidłowo dodana. Jeśli nie jest zielony, może to oznaczać, że nie zakończyła się jeszcze propagacja.

Exchange

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...