Tworzenie pola CNAME po dodaniu przypisanej domeny

Dowiesz się, dlaczego dodanie pola CNAME może być wymagane i jak je dodać w Panelu klienta OVH

Ostatnia aktualizacja z dnia 10-06-2019

Wprowadzenie

Podczas dodawania domeny do Twojej usługi e-mail możesz zostać poproszony o konfigurację pola CNAME (DNS). Celem konfiguracji jest zyskanie pewności, że dodanie domeny jest przez Ciebie autoryzowane.

Dowiesz się, dlaczego dodanie pola CNAME może być wymagane i jak je dodać w Panelu klienta.

Wymagania początkowe

  • Wykupienie usługi e-mail
  • Przypisana domena do usługi e-mail, wymagająca dodania pola CNAME
  • Możliwość modyfikacji konfiguracji Twojej domeny (strefy DNS)
  • Dostęp do Panelu klienta, sekcja Web Cloud

W praktyce

Etap 1: diagnostyka CNAME OVH

Przycisk diagnostyki pola CNAME (Canonical Name) pojawia się w niektórych przypadkach podczas deklarowania nazwy domeny w Twojej usłudze e-mail.

Ma to na celu weryfikację, czy jesteś administratorem nazwy domeny, którą chcesz zadeklarować.

Diagnostyka może pojawić się w następujących przypadkach:

  • zadeklarowana nazwa domeny nie jest zarejestrowana w OVH;
  • zadeklarowana nazwa domeny nie jest przypisana do Twojego identyfikatora klienta;
  • zadeklarowana nazwa domeny nie używa konfiguracji OVH (nie wskazuje na serwery DNS OVH).

cnamedomainemail

Etap 2: konfiguracja CNAME w Panelu klienta

Wejdź w zakładkę Przypisane domeny i kliknij na czerwony przycisk CNAME, aby wyświetlić niezbędne informacje.

Pojawi się pole CNAME.

cnamedomainemail

Następnie, mogą pojawić się dwie opcje:

  • Twoja domena używa konfiguracji OVH: możesz przeprowadzić opisaną poniżej operację w Panelu klienta OVH:

  • Twoja domena nie używa konfiguracji OVH: musisz wprowadzić stosowne modyfikacje w interfejsie służącym do zarządzania konfiguracją Twojej domeny.

Jeśli domena jest zarejestrowana w OVH, możesz sprawdzić w Panelu klienta, w zakładce Serwery DNS, czy używa ona konfiguracji OVH.

Etap 3: Tworzenie pola CNAME w konfiguracji OVH

Kliknij w Domeny na pasku usług po lewej stronie w Panelu klienta, następnie w nazwę wybranej domeny. Wybierz zakładkę Strefa DNS.

Pojawi się tabela. Zawiera ona dane dotyczące konfiguracji Twojej domeny w OVH. Na konfigurację składają się rekordy DNS, każdy zaznaczony w oddzielnym wierszu tabeli.

Aby dodać pole CNAME, kliknij w przycisk Dodaj wpis.

cnamedomainemail

W oknie, które się wyświetli, pojawi się kilka pól DNS. Kliknij CNAME i wypełnij pola, używając informacji uzyskanych podczas diagnostyki.

cnamedomainemail

Po uzupełnieniu tych informacji kliknij Dalej. Upewnij się, że wyświetlane informacje są poprawne, następnie kliknij w Zatwierdź.

W związku z wprowadzoną zmianą, należy wziąć pod uwagę czas propagacji, ktόry wynosi od 4 do 24 godzin maksimum. Po tym czasie, zmiana będzie aktywna.

W celu sprawdzenia, czy konfiguracja pola CNAME jest poprawna, otwórz tabelę Przypisane domeny w Twojej usłudze e-mail. Jeśli przycisk jest zielony, nazwa domeny została prawidłowo dodana. Jeśli nie jest zielony, może to oznaczać, że nie zakończyła się jeszcze propagacja.

cnamedomainemail

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).