Dokumentacja techniczna OVH

Korzystanie z grup (mailing listy) dostępnych z kontem Exchange

Aktywacja w panelu Manager - część 1

Najpierw należy zalogować się do panelu klienta.

Następnie wybierz usługę Exchange w części "WWW".

W części "Grupy" wybierz opcję "Załóż grupę kontaktów"

Aktywacja w panelu Manager - część 2

Pojawi się nowy interfejs. Poniżej opisujemy poszczególne elementy:

"Nazwa grupy": nazwa pojawiająca się w panelu klienta oraz w interfejsie Webmail.

"Adres e-mail": adres e-mail grupy dyskusyjnej. Uwaga: nie można podać adresu, który już istnieje.

"Maksymalny rozmiar wiadomości przychodzących-wychodzących": możesz określić rozmiar załączników dla e-maili przychodzących-wychodzących.

"Zarządzanie abonentami": określa poziom bezpieczeństwa dostępu do grupy. Otwarta: każdy może się zapisać do grupy. Moderowana: administrator zatwierdza zapisy. Zamknięta: administrator zapisuje członków grupy.

"Ukryj adres w książce adresowej": ukrywanie adresu sprawia, że adres grupy nie jest widoczny na liście adresów usługi Exchange.

"Niezbędna autoryzacja": jeśli opcja ta jest zaznaczona, tylko członkowie grupy mogą wysłać wiadomość na adres grupy.

Kliknij na "Dalej", aby kontynuować.

Aktywacja w panelu Manager - część 3

Następnie wystarczy zatwierdzić te dwa etapy:

W pierwszej kolejności należy: Określić "Administratorów" i "Kontakty". Uwaga: tylko e-maile określone w "Kontaktach" otrzymują wiadomości wysłane na grupę dyskusyjną. Kontynuuj klikając na "Dalej".

Następnie:

Zakończ operację klikając na "Dodaj".

Aktywacja w panelu Manager - część 4

Grupa pojawi się po kilku minutach w panelu klienta.

Zostaną udostępnione ikony do zarządzania grupami.

Przykład korzystania z poziomu OWA - część 1

W interfejsie webmail możesz wykonać test grupy dyskusyjnej. Wyślij jeden e-mail na adres grupy.

Przykład korzystania z poziomu OWA - część 2

Twoja wiadomość powinna zostać poprawnie dostarczona.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...