Dokumentacja techniczna OVH

Korzystanie z kont zasobów

Przewodnik opisuje, w jaki sposób korzystać z kont zasobów.

Tworzenie zasobu - część 1

Aby utworzyć zasób, zaloguj się do panelu klienta.

Wybierz ofertę Exchange w zakładce "Platforma".

Wybierz zakładkę "Konta zasobów" i "Dodaj konto zasobów".

Należy wybrać "Tryb expert" z prawej strony w panelu klienta.

Tworzenie zasobu - część 2

Wypełnij wymagane pola:

Nazwa zasobu: wpisz wybraną nazwę dla zasobu.

E-mail zasobu: wybierz e-mail zasobu. Nie musi to być istniejący adres e-mail.

Rozmiar: wskaż rozmiar zasobu.

Zezwalaj na konflikty: jeśli to pole jest zaznaczone nie otrzymasz wiadomości z ostrzeżeniem, jeśli inny użytkownik będzie próbował zarezerwować salę lub sprzęt w sytuacji, gdy zasoby będą już wykorzystywane.

Rodzaj zasobu: dostępne są dwa rodzaje zasobów: "Sala" lub "Sprzęt".

Kliknij na "Dalej", aby przejść do kolejnego etapu. Zakończ operację klikając na "Załóż".

Tworzenie zasobu - część 3

Po utworzeniu zasobów możesz je modyfikować lub je usuwać.

Pojawi się tabela porównawcza z nazwą zasobu, jego rodzajem (sprzęt lub sala), rozmiarem i e-mailem.

Kalendarz zasobu - część 1

Poniżej opisujemy, jak wyświetlić kalendarz zasobu poprzez OWA.

Przejdź na stronę Webmail Exchange.

Zaloguj się podając adres e-mail i hasło do tego konta.

Wybierz zakładkę "Kalendarz", kliknij prawym przyciskiem na "INNE KALENDARZE" i wybierz "Otwórz kalendarz".

Kalendarz zasobu - część 2

Wpisz nazwę zasobu. Serwer Exchange automatycznie ją odnajdzie, ponieważ jest ona częścią GAL (Global address list).

Wybierz"Otwórz", aby zakończyć operację.

Kalendarz zasobu - część 3

kalendarze utworzonych zasobów są teraz widoczne w interfejsie OWA.

W górnej lewej części znajduje się przycisk "nowe wydarzenie". Masz możliwość wyboru tego przycisku do utworzenia wydarzenia dla swoich współpracowników.

Zarządzanie zasobem - część 1

W pierwszej kolejności utworzymy wydarzenie korzystając z wcześniej utworzonych zasobów.

W części "Kalendarz", wybierz "nowe wydarzenie".

Pojawi się interfejs.

Wypełnij wymagane pola:

Wydarzenie: nazwa wydarzenia.

Lokalizacja: na tym poziomie możesz dodać zasoby typu "Sala".

Uczestnicy: dodaj współpracowników i zasoby typu "Sprzęt"

Rozpoczęcie: wskaż rozpoczęcie wydarzenia.

Czas trwania: w tym polu możesz wskazać czas trwania wydarzenia.

Wyświetlaj jako: definiuje status pojawiający się w kalendarzu.

Przypomnienie: definiuje, kiedy ma się pojawić przypomnienie o wydarzeniu.

Powtarzaj: definiuje częstotliwość wydarzenia.

Wybierz "Wyślij", aby dokończyć dodawanie wydarzenia.

Zarządzanie zasobem - część 2

Wydarzenie "zebranie" zostało zaakceptowane przez zasób "MojaSala1" i "Sprzęt1".

Przesłano prośbę o odpowiedź na e-mail. Zostaniesz powiadomiony o akceptacji lub odrzuceniu zlecenia.

Zarządzanie zasobem - część 3

W interfejsie kalendarza możesz wyświetlić status zasobów.

Zarządzanie zasobem - część 4

Dodajemy nowe wydarzenie z taką samą datą, jak poprzednie.

Otrzymujemy informację o akceptacji lub odrzuceniu zlecenia.

W przypadku drugiego wydarzenia zasób "MojaSala1" odrzucił wydarzenie z powodu konfliktu. Zasób ten nie zezwala na konflikty.

Zasób "Sprzęt1" zaakceptował wydarzenie, ponieważ funkcja zarządzania konfliktami jest wyłączona dla tego zasobu.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...