Dokumentacja techniczna OVH

Pierwsze kroki z usługą Hosted Exchange

Rozpocznij pracę z usługą Hosted Exchange

Ostatnia aktualizacja dnia 2018-01-19

Wprowadzenie

Usługa Hosted Exchange pozwala na korzystanie z profesjonalnej poczty elektronicznej ułatwiającej pracę zespołową dzięki funkcjom, takim jak synchronizacja kalendarza i kontaktów.

Dowiedz się, jak rozpocząć korzystanie z usługi Hosted Exchange.

Wymagania początkowe

  • Wykupienie usługi Hosted Exchange.
  • Otrzymanie wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że usługa Hosted Exchange została zainstalowana.
  • Zarejestrowana domena.
  • Dostęp do Panelu klienta OVH.

W praktyce

Etap 1: dostęp do panelu zarządzania usługą Exchange

Po utworzeniu i udostępnieniu usługi Hosted Exchange, można nią zarządzać poprzez Panel klienta OVH.

W tym celu zaloguj się w Panelu klienta, kliknij Microsoft, a następnie Exchange na pasku usług po lewej stronie. W kolejnym kroku kliknij wybraną nazwę usługi Hosted Exchange.

Nazwa usługi Hosted Exchange w Panelu klienta zaczyna się od hosted-, następnie zawiera część Twojego identyfikatora klienta i kończy się cyfrą (1 dla pierwszej zainstalowanej usługi Hosted Exchange, 2 dla drugiej, etc.).

Etap 2: pierwsza konfiguracja usługi

Ponieważ nigdy wcześniej nie korzystałeś z usługi, będziesz musiał przeprowadzić jej pierwszą konfigurację. Po zakończeniu konfiguracji będziesz mógł korzystać z nowych kont e-mail Exchange.

Kiedy po raz pierwszy zalogujesz się do interfejsu zarządzania usługą Hosted Exchange, wyświetli się asystent konfiguracji. Kliknij Rozpocznij.

Asystent konfiguracji umożliwia przeprowadzenie kilku działań. Niniejsza tabela wskazuje, które etapy tego przewodnika mogą być w Twoim przypadku opcjonalne.

Operacja Opis
Wybór nazwy domeny Wybierz nazwę domeny, która będzie używana w Twoich adresach e-mail Exchange. Nazwa ta jest jednym z elementów tworzących Twój adres e-mail (przykład: kontakt@mypersonaldomain.ovh).
Konfiguracja nazwy domeny Wpisana nazwa domeny zostanie skonfigurowana automatycznie, jeśli domena jest zarejestrowana w OVH na tym samym koncie klienta, co Twoja usługa Exchange. W przeciwnym razie będziesz musiał przeprowadzić ręczną konfigurację.
Konfiguracja kont Exchange Nadaj nazwy Twoich adresom e-mail Exchange i dodaj informacje uzupełniające.
Migracja danych (jeśli dotyczy) Jeśli przeprowadzasz migrację Twoich adresów e-mail z jednego z rozwiązań OVH (MX Plan lub E-mail Pro), możesz ją zainicjować za pomocą asystenta. Jeśli używasz programu pocztowego, będziesz musiał również od początku skonfigurować Twoje konta.

Etap 3: konfiguracja dodatkowej domeny (opcjonalnie)

Kiedy pierwsza konfiguracja Twojej domeny zostanie zakończona, możesz, skonfigurować również dodatkowe domeny (o ile nie zrobiłeś tego jeszcze przy użyciu asystenta).

Wszystkie konta e-mail utworzone w ramach Twojej usługi Exchange mogą wyświetlać w katalogu wszystkie adresy e-mail powiązane z usługą Exchange, również te, które mają różne nazwy domen. Aby wyłączyć ten sposób wyświetlania kont w domenach, musisz zamówić nową usługę Hosted Exchange dla wybranych domen.

Aby dodać nową domenę, zaznacz wybraną usługę Hosted Exchange w Panelu klienta i kliknij w zakładkę Przypisane domeny. W tabeli wyświetlone są nazwy domen aktualnie skonfigurowanych w Twojej usłudze lub których konfiguracja trwa. Aby dodać nowe domeny, kliknij przycisk Dodaj domenę, następnie postępuj zgodnie z kolejnymi poleceniami.

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji Dodawanie domeny do usługi Exchange.

Jeśli któraś z domen wymaga wykonania jakiegoś szczególnego działania związanego z jej konfiguracją, w kolumnie Diagnostyka w tabeli zobaczysz czerwony przycisk. Po kliknięciu w czerwony przycisk wyświetlą się modyfikacje, jakie należy przeprowadzić. Jeśli domena nie korzysta z serwerów DNS OVH, powinieneś przeprowadzić modyfikacje w interfejsie do konfiguracji Twojej domeny.

Dodanie domeny

Etap 4: konfiguracja dodatkowych kont Exchange (opcjonalnie)

Możesz skonfigurować dodatkowe domeny (o ile nie zrobiłeś tego jeszcze przy użyciu asystenta).

Aby to uczynić, kliknij w wybraną usługę Hosted Exchange w Panelu klienta, następnie w zakładkę Konta e-mail. W tabeli wyświetlone są nazwy kont aktualnie skonfigurowanych w Twojej usłudze lub które oczekują na konfigurację.

Konta oczekujące na konfigurację wyświetlane są w tabeli w postaci “@configureme.me”. Aby przeprowadzić konfigurację kont, kliknij w ikonę ołówka, następnie postępuj zgodnie z poleceniami.

Wykonaj czynności tego etapu tyle razy, ile to konieczne, w zależności od liczby kont, które posiadasz. Możesz zamówić nowe konta, klikając w przycisk Zamówienie kont.

Dodanie konta

Etap 5: korzystanie z kont e-mail

Po skonfigurowaniu Twoich kont możesz zacząć ich używać. OVH udostępnia w tym celu interfejs webmail Outlook Web Application (OWA). Znajdziesz go pod linkiem https://www.ovh.pl/mail/. Aby się zalogować, wpisz dane identyfikacyjne przypisane do Twojego konta e-mail. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie użytkowania OWA, skorzystaj z naszej dokumentacji dostępnej pod linkiem: https://docs.ovh.com/pl/microsoft-collaborative-solutions/.

Jeśli chcesz skonfigurować Twoje konto e-mail na smartfonie, tablecie lub programie pocztowym, skorzystaj z naszej dokumentacji dostępnej tutaj: https://docs.ovh.com/pl/microsoft-collaborative-solutions/. Abyś mógł korzystać z konta Exchange w sposób optymalny, upewnij się, czy jest ono kompatybilne z Twoim programem pocztowym.

OVH oferuje licencje Outlook w Panelu klienta, a ponadto licencje Office 365 na stronie https://www.ovh.pl/office-365/. Zalecamy skorzystanie z jednego z tych rozwiązań, jeśli chcesz używać programu pocztowego Outlook lub innych programów Office.

Exchange pozwala na pełną synchronizację ustawień (filtrów, podpisów, katalogów, etc.) niezależnie od tego, czy używasz aplikacji webowej czy kompatybilnego programu pocztowego. Jeśli korzystasz z usługi Exchange na trzech urządzeniach i używasz różnych interfejsów logowania (webmail, program pocztowy lub klient), wszystkie Twoje wiadomości będą dostępne w tym samym czasie.

Etap 6: konfiguracja ustawień funkcji pracy zespołowej (opcjonalnie)

Po skonfigurowaniu i uruchomieniu usługi Hosted Exchange możesz wprowadzić ustawienia funkcji pracy zespołowej w Panelu klienta. Funkcje te umożliwiają między innymi tworzenie zasobów (sale spotkań, sprzęt, etc.) czy grup.

W celu aktywowania dodatkowych funkcji zaznacz wybraną usługę Hosted Exchange w Panelu klienta, następnie wybierz ostatnią zakładkę zawierającą opcje dodatkowe, które pozwolą na utworzenie zasobów.

Jeśli potrzebujesz pomocy odnośnie którejś z funkcji, skorzystaj z naszej dokumentacji dostępnej tutaj: https://docs.ovh.com/pl/microsoft-collaborative-solutions/.

Funkcje pracy zespołowej

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...