Dokumentacja techniczna OVH

Delegowanie uprawnień do konta Exchange

Dowiedz się, jak zezwolić innym osobom na zarządzanie skrzynką Exchange

Ostatnia aktualizacja z dnia 2018-08-13

Wprowadzenie

Usługa Exchange umożliwia korzystanie z profesjonalnych kont e-mail, które ułatwiają pracę zespołową dzięki kilku funkcjonalnościom. Jedna z nich pozwala na oddelegowanie określonych praw, takich jak prawo dostępu czy do wysyłania poczty, dla różnych kont Exchange.

Dowiedz się, jak przydzielać uprawnienia do konta Exchange.

Wymagania początkowe

  • Wykupienie usługi Exchange
  • Posiadanie co najmniej dwóch aktywnych kont Exchange skonfigurowanych na tej samej platformie Exchange OVH
  • Dostęp do Panelu klienta OVH
  • Posiadanie danych dostępowych do konta Exchange, dla którego przydzielone zostaną nowe prawa

W praktyce

Zanim rozpoczniesz operację, określ prawo lub prawa, które chcesz przydzielić. Pamiętaj, że kiedy nadajesz uprawnienia, przydzielasz jednemu lub kilku kontom Exchange dodatkowe prawa do wybranej skrzynki Exchange.

Uprawnienia Opis
Prawo do wysyłki poczty Umożliwia wysyłkę poczty „jako” (Send as) W tym przypadku jako konto nadawcy nie wyświetli się konto, z którego faktycznie realizowana jest wysyłka, lecz konto, do którego zostały przydzielone uprawnienia do wysyłki. Nie pojawi się żadna wzmianka o tym, że wiadomość została wysłana przez innego nadawcę.
Uprawnienia do wysyłki „w imieniu” Umożliwia wysyłkę poczty „w imieniu” (On behalf of). W tym przypadku nie wyświetli się konto, z którego faktycznie realizowana jest wysyłka, lecz konto, któremu przydzielone zostały uprawnienia do wysyłki „w imieniu”. Pojawi się jednak wzmianka o tym, że wiadomość została wysłana „w imieniu konta”, które zrealizowało przesyłkę.
Prawo dostępu Umożliwia dostęp do danego konta tylko w trybie odczytu poprzez utworzenie odpowiednich uprawnień. Dostęp ten nie zezwala na wysyłkę poczty, a jedynie na wgląd do treści.

Nie ma możliwości połączenia „prawa do wysyłki” z „prawem do wysyłki od”. Inne kombinacje są możliwe.

Po określeniu konta, dla którego będziesz nadawał uprawnienia, wybraniu praw, które przydzielisz oraz wybraniu konta lub kont, którym przydzielisz dodatkowe prawa, przejdź do pierwszego etapu.

Etap 1: nadanie uprawnień

Aby rozpocząć operację, zaloguj się do Panelu klienta. Kliknij Microsoft na pasku usług po lewej stronie, po czym kliknij Exchange. Następnie kliknij nazwę usługi Exchange, w której znajduje się konto, do którego będziesz nadawał uprawnienia. Teraz przejdź do zakładki Konta e-mail.

Pojawi się tabela, w której wyświetlają się konta powiązane z Twoją usługą Exchange. Kliknij trzy kropki po prawej stronie nazwy konta, do którego chcesz utworzyć uprawnienie, następnie kliknij Zarządzaj uprawnieniami.

delegacja uprawnień exchange

Na stronie, która się wyświetla zaznacz prawa, które chcesz przydzielić. Powiąż je z jednym lub kilkoma uprawnionymi kontami. Kliknij Dalej.

delegacja uprawnień exchange

Sprawdź dokładnie podsumowanie zmian. Jeśli są poprawne, kliknij Zatwierdź. W ciągu kilku minut uprawnienia zostaną utworzone na serwerach OVH.

Po skonfigurowaniu uprawnienia kontotest@mypersonaldomain.ovh będzie mogło wykonać zaznaczone operacje na koncie test2@mypersonaldomain.ovh.

Etap 2: używanie udostępnionej skrzynki

Teraz możesz zacząć korzystać z uprawnienia. Upewnij się, że posiadasz dane dostępowe do konta Exchange, dla którego przydzielone zostały nowe prawa.

Sposób postępowania jest inny w zależności od prawa lub praw, jakie przydzieliłeś oraz programu lub interfejsu, którego będziesz używał do dostępu do konta Exchange. Kontynuuj lekturę niniejszego przewodnika w sekcji, która dotyczy prawa lub praw, które Cię dotyczą.

Rozwiązanie to wymaga znajomości programu lub interfejsu, którego będziesz używał. Poniżej zamieszczamy kilka informacji dotyczących sposobu postępowania. W przypadku trudności zalecamy skorzystanie z pomocy specjalisty lub kontakt z producentem programu lub interfejsu. Niestety firma OVH nie będzie mogła udzielić wsparcia w tym zakresie.

2.1 Korzystanie z „prawa dostępu”

  • Przy użyciu webmail Outlook Web Application (OWA)

Kliknij link https://www.ovh.pl/mail/ i wprowadź dane dostępowe do konta Exchange, dla którego udzielone zastało dane prawo. Po zalogowaniu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę konta w menu po lewej stronie, następnie zaznacz Dodaj współdzielony katalog.

W oknie, które się wyświetla wskaż nazwę konta, którego dotyczy przyznane prawo, a następnie kliknij Dodaj. Konto wyświetla się wówczas w menu po lewej stronie. Możesz przejrzeć jego zawartość.

delegacja uprawnień exchange

  • Przy użyciu programu Outlook dla Windows

Przejdź do programu Outlook 2016 i kliknij Plik na pasku menu na górze ekranu, a następnie kliknij Ustawienia konta. W rozwijanym menu kliknij ponownie Parametry konta. W oknie, które się wyświetla wybierz konto, którego dotyczy przydzielone prawo, a następnie kliknij Modyfikuj.

delegacja uprawnień exchange

Teraz kliknij Ustawienia dodatkowe. W nowym oknie przejdź do zakładki Zaawansowane, a następnie kliknij Dodaj. Wprowadź nazwę konta, dla którego zostało utworzone prawo, następnie zatwierdź dodanie. Konto wyświetla się wówczas w menu po lewej stronie. Możesz przejrzeć jego zawartość.

delegacja uprawnień exchange

2.2 Korzystanie z „prawa do wysyłki poczty”

  • Przy użyciu webmail Outlook Web Application (OWA)

Kliknij link https://www.ovh.pl/mail/ i wprowadź dane dostępowe do konta Exchange, dla którego udzielone zastało dane prawo. Po zalogowaniu się kliknij przycisk Nowa wiadomość i rozpocznij pisanie e-maila.

W obszarze, który się wyświetli kliknij przycisk z trzema kropkami, po czym kliknij Wyświetl pole „Od”. Teraz kliknij przycisk Od i zaznacz konto (do którego posiadasz przydzielone prawo), które wyświetli się jako nadawca . Jeśli żądane konto się nie wyświetla, usuń to, które zostało wprowadzone i wpisz odpowiednie.

Teraz możesz zredagować wiadomość e-mail i wysłać ją.

delegacja uprawnień exchange

  • Przy użyciu programu Outlook dla Windows

Po otwarciu programu Outlook 2016 zacznij pisać nową wiadomość. Upewnij się, czy przycisk Od wyświetla się w oknie wiadomości. Jeśli nie wyświetla się, przejdź do zakładki Opcje, następnie kliknij Wyświetl „Od”.

Teraz kliknij przycisk Od i zaznacz konto (do którego posiadasz przydzielone prawo), które wyświetli się jako nadawca . Jeśli konto się nie wyświetla, kliknij Inne, wprowadź odpowiednie konto i zatwierdź.

Teraz możesz zredagować wiadomość e-mail i wysłać ją.

delegacja uprawnień exchange

2.3 Korzystanie z „prawa do wysyłki poczty w imieniu”

  • Przy użyciu webmail Outlook Web Application (OWA)

Kliknij link https://www.ovh.pl/mail/ i wprowadź dane dostępowe do konta Exchange, dla którego udzielone zastało dane prawo. Po zalogowaniu się kliknij przycisk Nowa wiadomość i rozpocznij pisanie e-maila.

W obszarze, który się wyświetli kliknij przycisk z trzema kropkami, po czym kliknij Wyświetl pole „Od” Teraz kliknij przycisk Od i zaznacz konto (do którego posiadasz przydzielone prawo), które wyświetli się jako nadawca . Jeśli żądane konto się nie wyświetla, usuń to, które zostało wprowadzone i wpisz odpowiednie.

Teraz możesz zredagować wiadomość e-mail i wysłać ją.

delegacja uprawnień exchange

  • Przy użyciu programu Outlook dla Windows

Po otwarciu programu Outlook 2016 zacznij pisać nową wiadomość. Upewnij się, czy przycisk Od wyświetla się w oknie wiadomości. Jeśli nie wyświetla się, przejdź do zakładki Opcje, następnie kliknij Wyświetl „Od”.

Teraz kliknij przycisk Od i zaznacz konto (do którego posiadasz przydzielone prawo), które wyświetli się jako nadawca . Jeśli konto się nie wyświetla, kliknij Inne, wprowadź odpowiednie konto i zatwierdź.

Teraz możesz zredagować wiadomość e-mail i wysłać ją.

delegacja uprawnień exchange

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...