Dokumentacja techniczna OVH

Przewodnik dotyczący korzystania z Outlook Web App (OWA)

Exchange 2016: przewodnik dotyczący korzystania z Outlook Web App

Czym jest Outlook Web App (OWA)?

OWA to webmail dla usługi Exchange 2013. Interfejs ten pozwala na sprawdzanie i używanie konta Exchange jak również na korzystanie z różnych funkcji tego konta z poziomu klasycznej strony internetowej. Interfejs ten jest bardzo praktyczny, jeśli nie masz kompatybilnego programu pocztowego do konfigurowania i używania konta Exchange.

Gdzie i jak można się zalogować do OWA?

Adres poczty elektronicznej to adres Exchange, do którego chcesz się zalogować.

Hasło zostało zdefiniowane podczas tworzenia konta Exchange w panelu klienta.

Oferta Hosted Exchange:

Oferta Private Exchange: URL dostępowy zależy od nazwy hosta serwera. Został on zdefiniowany podczas tworzenia usługi.

Przy pierwszym logowaniu do OWA należy zdefiniować strefę czasową.

Outlook Web App 2016

Poczta

Po zalogowaniu domyślnie wyświetli się sekcja poczty elektronicznej.

Jeśli znajdujesz się w innej sekcji (Kalendarz, Kontakty, Zadania), w każdej chwili możesz przejść do sekcji Poczta.

Należy kliknąć na niebieski kwadrat w lewym górnym rogu, aby uzyskać dostęp do innych sekcji.

Aby utworzyć nową wiadomość, kliknij na "Nowa".

Gdy klikniesz na czarną strzałkę, pojawią się 2 opcje:

 • Wiadomość e-mail
 • Zdarzenie kalendarza

W kolumnie z lewej strony znajdują się katalogi systemowe i inne katalogi spersonalizowane ("Katalog TEST" w naszym przykładzie).

Nowa wiadomość

Możesz na przykład dodawać załączniki do e-maila, korzystać z dodatkowych aplikacji związanych z interfejsem OWA, lub włączyć potwierdzenie odbioru lub potwierdzenie przeczytania wiadomości.

W interfejsie znajdziesz również klasyczne opcje edycji treści (rozmiar, kolor, itp).

Dodatkowe informacje Rozmiar załącznika w OWA jest ograniczony do 35 MB. Aplikacja do synchronizacji ActiveSync narzuca dla załączników ograniczenie do 10 MB (głównie w przypadku smartphone'ów kompatybilnych z ActiveSync). W przypadku korzystania z kompatybilnego programu do obsługi poczty (na przykład Outlook) rozmiar załącznika to maksymalnie 100 MB.

Katalogi systemowe i katalogi spersonalizowane

Domyślnie dostępne są takie katalogi systemowe:

 • Skrzynka odbiorcza
 • Wersje robocze
 • Elementy wysłane
 • Elementy usunięte
 • Wiadomości - śmieci
 • RSS
 • Notatki

Nie można zmienić nazwy, przenieść lub usunąć katalogu systemowego. Nie można zmienić tych reguł.

Klikając prawym przyciskiem myszy na nazwę konta Exchange lub na katalog, pojawiają się różne opcje:

Utwórz nowy folder: tworzy katalog w miejscu, w którym wykonano kliknięcie. W naszym przykładzie katalog zostanie utworzony na tym samym poziomie, na którym są dostępne katalogi systemowe.

Zmień nazwę: pozwala na zmianę nazwy spersonalizowanego katalogu.

Usuń: usuwa spersonalizowany katalog.

Opróżnij folder: czyści katalog systemowy lub spersonalizowany. Zawartość zostanie przeniesiona do katalogu "Elementy usunięte".

Dodaj do ulubionych: dodaje wybrany katalog do części "Ulubione".

Przenieś: przenosi wybrane spersonalizowane katalogi do innego katalogu.

Oznacz wszystkie jako przeczytane: oznacza wszystkie nieprzeczytane e-maile z danego katalogu jako przeczytane.

Dodaj folder udostępniony: dodaje dostęp do danego katalogu, który inny użytkownik platformy Exchange z Tobą współdzieli (opcja ta nie pojawia się podczas kliknięcia prawym przyciskiem myszy na katalog systemowy lub spersonalizowany).

Uprawnienia: pozwala na przyznanie dostępu do wybranego katalogu systemowego lub spersonalizowanego innemu użytkownikowi Twojej platformy Exchange. Po dodaniu uprawnień użytkownik ten musi skorzystać z funkcji dodania katalogu w OWA dla swojego konta Exchange (Dodaj folder udostępniony).

Zawartość katalogu

Chodzi tutaj o wyświetlenie zawartości wybranego katalogu. W naszym przykładzie jest to katalog systemowy "Skrzynka odbiorcza". Zawiera on dwa e-maile testowe.

W górnej części tej kolumny znajduje się opcja wyszukiwania e-maili i kontaktów:

Wszystkie: wyświetla wszystkie e-maile.

Nieprzeczytane: wyświetla tylko e-maile nie przeczytane.

Do mnie: wyświetla tylko e-maile zaadresowane bezpośrednio do Ciebie.

Oflagowane: wyświetla tylko e-maile ze wskaźnikiem (symbol ⚐ na końcu tytułu e-maila)

Sortuj według: pozwala na zarządzanie wyświetlaniem e-maili za pomocą różnych systemów sortowania (data, adresat, rozmiar, itp.).

Opcje e-mail

Oto różne opcje dostępne po kliknięciu na e-mail prawym przyciskiem myszy:

Odpowiedz: opcja odpowiedzi do nadawcy e-maila.

Odpowiedz wszystkim: odpowiedz wszystkim osobom, które otrzymały e-mail i które znajdują się w polu « Do ».

Prześlij dalej: przekaż cały e-mail wraz z załącznikiem.

Usuń: usuwa wybrany e-mail.

Archiwizuj: Archiwizuje e-mail

Oznacz jako przeczytane: oznacza wybrany e-mail jako przeczytany.

Przypnij: przypina e-mail do skrzynki e-mail.

Oznacz jako zakończone: ta opcja pojawia się tylko, gdy wskaźnik (⚐) został wcześniej przypisany do e-maila i pozwala na oznaczenie e-maila jako zakończony.

Oznacz jako wiadomość-śmieć: oznacza wybraną wiadomość i jej nadawcę jako niechciane. E-mail jest umieszczany automatycznie w katalogu systemowym "Wiadomości=śmieci".

Ignoruj: ignoruje wybrany e-mail i przypisana korespondencję. E-mail i korespondencja zostaną umieszczone w katalogu systemowym "Elementy usunięte". Kolejne e-maile wysłane w ramach tej korespondencji będą automatycznie umieszczane w tym katalogu.

Przenieś: przenosi wybrany e-mail do wybranego katalogu.

Kategoryzuj: umieszcza e-mail w kategorii przypisując mu kolor. Można również zarządzać kategoriami i zmieniać używane kolory.

Utwórz regułę: tworzy regułę skrzynki odbiorczej i określa zachowanie konta Exchange w przypadku przetwarzania kolejnych otrzymanych e-maili.

Zawartość e-maila

Odnajdziesz tutaj zawartość wybranego e-maila, zdjęcie profilu nadawcy e-maila, datę i godzinę otrzymania wiadomości i różne dodatkowe opcje:

Odpowiedz wszystkim: odpowiedz wszystkim osobom, które otrzymały e-mail i które znajdują się w polu « Do ».

Więcej operacji (reprezentowane przez « ... ») : pozwala na wyświetlenie dodatkowych opcji.

Dodatkowe opcje:

Odpowiedz: opcja odpowiedzi do nadawcy e-maila.

Odpowiedz wszystkim: odpowiedz wszystkim osobom, które otrzymały e-mail i które znajdują się w polu « Do ».

Prześlij dalej: przekaż cały e-mail do innej skrzynki e-mail.

Odpowiedz wszystkim za pomocą spotkania: tworzy zlecenie spotkania, które powinno zostać zaakceptowane przez zaproszone osoby.

Odpowiedz za pomocą wiadomości błyskawicznych: ta opcja nie jest jeszcze dostępna. Jest to funkcja, która zostanie wprowadzona wraz z aplikacją Lync.

Odpowiedz wszystkim za pomocą wiadomości błyskawicznych: ta opcja nie jest jeszcze dostępna. Jest to funkcja, która zostanie wprowadzona wraz z aplikacją Lync.

Usuń: usuwa wybrany e-mail.

Usuń wszystkie wiadomości od nadawcy: usuwa wszystkie wiadomości od wybranego nadawcy.

Oznacz jako wiadomość-śmieć: oznacza wybraną wiadomość i jej nadawcę jako niechciane. E-mail jest umieszczany automatycznie w katalogu systemowym "Wiadomości=śmieci".

Oznacz jako nie przeczytane: oznacza wybrany e-mail jako nie przeczytany.

Drukuj: otwiera wybrany e-mail w dodatkowym oknie, abyś mógł rozpocząć drukowanie.

Wyświetl szczegóły wiadomości: wyświetla nagłówek wybranej wiadomości. Opcja ta pozwala na obserwowanie trasy e-maila (serwer, data, godzina, itp.) aż do przyjęcia wiadomości przez nasze serwery. W niektórych przypadkach pomoc techniczna może poprosić Cię o przesłanie nagłówka wiadomości.

Otwórz w osobnym oknie: otwiera wybrany e-mail w osobnym oknie.

Kalendarz

Informacje ogólne

Przycisk "Kalendarz" pozwala na sprawdzanie, zarządzanie i tworzenie kalendarzy. Sekcja ta pozwala również na dostęp do kalendarzy współdzielonych.

Nowy

Przycisk ten pozwala na dodanie wydarzenia do kalendarza lub do współdzielonego kalendarza.

Znajdziesz tu różne opcje związane z treścią wydarzenia dodanego do wybranego kalendarza.

Kontakty

Informacje ogólne

Przycisk "Kontakty" pozwala na wyświetlenie kontaktów i na tworzenie kontaktów i katalogów kontaktów związanych z kontem Exchange.

W kolumnie z lewej strony znajdują się kontakty związane z kontem Exchange oraz kontakty związane z platformą Exchange i adresy kont zasobów.

Nowy

Przycisk ten pozwala na utworzenie nowego kontaktu lub nowej grupy kontaktów.

Dane kontaktu;

Podczas tworzenia nowego kontaktu będziesz mógł dodać dodatkowe informacje takie jak nazwisko, imię, telefon, itp.

Grupa kontaktów

Podczas tworzenia grupy kontaktów będziesz mógł dodać członków grupy. Chodzi o adresy e-mail związane z książką adresową lub adresy zewnętrzne, które można wpisać ręcznie. Następnie możesz wysłać e-mail do grupy kontaktów. E-mail zostanie wysłany do wszystkich członków grupy.

Dodatkowe informacje

OWA nie pozwala na współdzielenie kontaktów. Do tego typu operacji niezbędny jest kompatybilny program pocztowy (na przykład Outlook).

Zadania

Informacje ogólne

Przycisk Zadania pozwala na tworzenie, zarządzanie i wyświetlanie zadań związanych z kontem Exchange.

Środkowa kolumna wyświetla zawartość wybranego katalogu zadań a kolumna z prawej strony wyświetla szczegóły wybranego zadania.

Nowa

Ten przycisk pozwala na utworzenie nowego zadania w wybranym katalogu zadań, na wybranie tematu oraz dodatkowych informacji (temat, termin, procent zaawansowanie, itp.).

Katalog zadań

W kolumnie z lewej strony znajdują się katalogi zadań. Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na menu "Moje zadania", aby utworzyć spersonalizowany katalog zadań.

Dodatkowe informacje

OWA nie pozwala na współdzielenie zadań. Do tego typu operacji niezbędny jest kompatybilny program pocztowy (na przykład Outlook).

Opcje

Przycisk ten pozwala na dostęp do poniższych opcji:

 • Zmień: zmienia zdjęcie profilu konta Exchange.

 • Otwórz inną skrzynkę pocztową:/b] skorzystaj z przewodnika:

 • Wyloguj: wylogowuje z konta Exchange i wyświetla stronę logowania do OWA.

Zdjęcie profilu

Kliknij na przycisk "Zmień" i wybierz ze swojego komputera zdjęcie dla swojego profilu.

Opcje

W tej części masz dostęp do ustawień konta Exchange i do dodatkowych opcji:

Odśwież: aktualizuje konto Exchange. Jeśli dana osoba wysyła e-mail, skorzystaj z tego przycisku, aby odświeżyć odbieranie.

Zarządzanie aplikacjami: sekcja ta pozwala na zarządzanie i dodawanie do OWA dodatkowych aplikacji (pluginów). Niektóre aplikacje są instalowane domyślnie przez naszych administratorów i nie mogą zostać usunięte.

Ustawienia offline: włącza lub wyłącza dostęp do konta Exchange w trybie offline. Opcja ta jest użyteczna, jeśli chcesz sprawdzić konto Exchange w sytuacji, gdy nie masz dostępu do Internetu.

Zmień motyw: zmienia motyw i kolory w OWA.

Opcje: wyświetla dodatkowe opcje konta Exchange.

« Pomoc » (w formie znaku zapytania): Pomoc Microsoft.

Dodatkowe opcje konta Exchange

W tej sekcji znajdziesz poniższe opcje:

Ogólne: ogólne informacje na temat konta Exchange. Możesz zmienić hasło do konta Exchange i masz możliwość zmiany niektórych informacji.

 • Informacje uzupełniające: zmiana nazwiska, imienia, nazwy i adresu Exchange jest możliwa tylko w panelu klienta.

Poczta: tutaj możesz zdefiniować reguły skrzynki odbiorczej, automatyczne odpowiedzi i sprawdzać raporty związane z kontem Exchange.

Kalendarz: możesz zmienić kilka opcji swojego kalendarza: powiadomienia, przypomnienia...

Integracja obrazka

Obrazek musi być zainstalowany online i musi być dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Przeniesienie obrazka przechowywanego lokalnie nie zadziała. W menu "Opcje" otwórz menu "Poczta", "Układ" i "Podpis wiadomości e-mail".

Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres swojego obrazka.

Kliknij na obrazek i przenieś obrazek do ramki podpisu.

Oto obrazek przeniesiony do sekcji podpisu. Klikając na obrazek można "zmienić jego rozmiar".

Zaznacz: "Automatycznie dodawaj mój podpis do nowych redagowanych wiadomości".

Office Store pozwala na odnalezienie dodatkowych aplikacji. Nie wszystkie aplikacje będą mogły zostać domyślnie dodane. Niektóre z nich wymagają uprawnień administratora. Jeśli chcesz zainstalować aplikację, która wymaga uprawnień administratora, skontaktuj się z pomocą Exchange, abyśmy mogli sprawdzić to zapytanie.

Outlook Web App 2013

Poczta elektroniczna

Przycisk dotyczący poczty elektronicznej pozwala na wyświetlenie skrzynki e-mail Exchange.

W kolumnie z lewej strony znajduje się przycisk do tworzenia nowych wiadomości jak również katalogi systemowe i inne katalogi spersonalizowane ("Dossier TEST" w naszym przykładzie).

Znak « pod przyciskiem "Nowa wiadomość" pozwala na ukrycie całej kolumny (poza "Nowa wiadomość").

Nowa wiadomość

Możesz wprowadzać załączniki do e-maila, korzystać z dodatkowych aplikacji związanych z interfejsem OWA lub włączyć potwierdzenie odbioru lub potwierdzenie przeczytania wiadomości.

W interfejsie znajdziesz również klasyczne opcje edycji treści (rozmiar, kolor, itp).

Dodatkowe informacje Rozmiar załącznika przesyłanego przez OWA jest ograniczony do 35MB. Aplikacja do synchronizacji ActiveSync narzuca ograniczenie do 10 MB (głównie w przypadku smartphone'ów kompatybilnych z ActiveSync). W przypadku korzystania z kompatybilnego programu do obsługi poczty (na przykład Outlook) rozmiar załącznika to maksymalnie 100 MB.

Katalogi systemowe i katalogi spersonalizowane

Domyślnie dostępne są takie katalogi systemowe:

 • Skrzynka odbiorcza
 • Robocze
 • Elementy wysłane
 • Elementy usunięte
 • Abonament RSS
 • Niechciana poczta
 • RSS
 • Notatnik

Nie można zmienić nazwy, przenieść lub usunąć katalogu systemowego. Nie można zmienić tych reguł.

Klikającprawym przyciskiem myszy na nazwę konta Exchange lub na katalog, pojawiają się różne opcje:

Utwórz katalog: tworzy katalog w miejscu, w którym wykonano kliknięcie. W naszym przykładzie katalog zostanie utworzony na tym samym poziomie, na którym są dostępne katalogi systemowe.

Zmień nazwę: pozwala na zmianę nazwy spersonalizowanego katalogu.

usuń: usuwa spersonalizowany katalog.

Wyczyść: czyści katalog systemowy lub spersonalizowany. Zawartość zostanie przeniesiona do katalogu "Elementy usunięte".

Dodaj do ulubionych: dodaje wybrany katalog do części "Ulubione".

Przenieś:przenosi wybrane spersonalizowane katalogi do innego katalogu.

Zaznacz wszystko jako przeczytane: oznacza wszystkie nieprzeczytane e-maile z danego katalogu jako przeczytane.

Dodaj współdzielony katalog: dodaje dostęp do danego katalogu, który inny użytkownik platformy Exchange z Tobą współdzieli (opcja ta nie pojawia się podczas kliknięcia prawym przyciskiem myszy na katalog systemowy lub spersonalizowany).

Autoryzacje: pozwala na przyznanie dostępu do wybranego katalogu systemowego lub spersonalizowanego innemu użytkownikowi Twojej platformy Exchange. Po dodaniu uprawnień użytkownik ten musi skorzystać z funkcji dodania katalogu w OWA dla swojego konta Exchange (Dodaj współdzielony katalog).

Zawartość katalogu

Chodzi tutaj o wyświetlenie zawartości wybranego katalogu. W naszym przykładzie jest to katalog systemowy "Skrzynka odbiorcza". Zawiera on dwa e-maile testowe.

W górnej części tej kolumny znajduje się opcja wyszukiwania e-maili i kontaktów:

Korespondencja według daty: pozwala na zarządzanie wyświetlaniem e-maili za pomocą różnych systemów sortowania (data, adresat, rozmiar, itp.).

Wszystko: wyświetla wszystkie e-maile.

Nie przeczytane: wyświetla tylko e-maile nie przeczytane.

Do mnie: wyświetla tylko e-maile zaadresowane bezpośrednio do Ciebie.

Ze wskaźnikiem: wyświetla tylko e-maile ze wskaźnikiem (symbol ⚐ na końcu tytułu e-maila).

Opcje e-mail

Oto różne opcje dostępne po kliknięciu na e-mail prawym przyciskiem myszy:

Usuń: usuwa wybrany e-mail.

Oznacz jako przeczytane: oznacza wybrany e-mail jako przeczytany.

Oznacz jako zakończone: ta opcja pojawia się tylko, gdy wskaźnik (⚐) został wcześniej przypisany do e-maila i pozwala na oznaczenie e-maila jako zakończony.

Przenieś: przenosi wybrany e-mail do wybranego katalogu.

Zignoruj: ignoruje wybrany e-mail i przypisana korespondencję. E-mail i korespondencja zostaną umieszczone w katalogu systemowym "Elementy usunięte". Kolejne e-maile wysłane w ramach tej korespondencji będą automatycznie umieszczane w tym katalogu.

Podział na kategorie: umieszcza e-mail w kategorii przypisując mu kolor. Można również zarządzać kategoriami i zmieniać używane kolory.

Utwórz regułę: tworzy regułę skrzynki odbiorczej i określa zachowanie konta Exchange w przypadku przetwarzania kolejnych otrzymanych e-maili.

Oznacz jako niechciane: oznacza wybraną wiadomość i jej nadawcę jako niechciane. E-mail jest umieszczany automatycznie w katalogu systemowym "Niechciana poczta elektroniczna". W części "Ustawienia", "Opcje", "Blokowanie lub autoryzowanie" odnajdziesz listę użytkowników zaakceptowanych i zablokowanych.

Zawartość e-maila

Odnajdziesz tutaj zawartość wybranego e-maila, zdjęcie profilu nadawcy e-maila, datę i godzinę otrzymania wiadomości i różne dodatkowe opcje:

Odpowiedz: opcja odpowiedzi do nadawcy e-maila.

Odpowiedz wszystkim: odpowiedz wszystkim osobom, które otrzymały e-mail i które znajdują się w polu « Do ».

Przekaż: przekaż cały e-mail wraz z załącznikiem.

Więcej operacji (reprezentowane przez « ... ») : pozwala na wyświetlenie dodatkowych opcji.

Dodatkowe opcje:

Odpowiedz za pomocą natychmiastowej wiadomości: ta opcja nie jest jeszcze dostępna. Jest to funkcja, która zostanie wprowadzona wraz z aplikacją Lync.

Odpowiedz wszystkim za pomocą natychmiastowej wiadomości: ta opcja nie jest jeszcze dostępna. Jest to funkcja, która zostanie wprowadzona wraz z aplikacją Lync.

Usuń: usuwa wybrany e-mail.

Podział na kategorie: umieszcza e-mail w kategorii przypisując mu kolor. Można również zarządzać kategoriami i zmieniać używane kolory.

Oznacz jako niechciane: oznacza wybraną wiadomość i jej nadawcę jako niechciane. E-mail jest umieszczany automatycznie w katalogu systemowym "Niechciana poczta elektroniczna". W części "Ustawienia", "Opcje", "Blokowanie lub autoryzowanie" odnajdziesz listę użytkowników zaakceptowanych i zablokowanych.

Otwórz w osobnym oknie: otwiera wybrany e-mail w osobnym oknie.

Wydrukuj: otwiera wybrany e-mail w dodatkowym oknie, abyś mógł rozpocząć drukowanie.

Utwórz regułę: tworzy regułę skrzynki odbiorczej i określa zachowanie konta Exchange w przypadku przetwarzania kolejnych otrzymanych e-maili.

Wyświetl szczegóły wiadomości: wyświetla nagłówek wybranej wiadomości. Opcja ta pozwala na obserwowanie trasy e-maila (serwer, data, godzina, itp.) aż do przyjęcia wiadomości przez nasze serwery. W niektórych przypadkach pomoc techniczna może poprosić Cię o przesłanie nagłówka wiadomości.

Kalendarz

Informacje ogólne

Przycisk "Kalendarz" pozwala na sprawdzanie, zarządzanie i tworzenie kalendarzy. Sekcja ta pozwala również na dostęp do kalendarzy współdzielonych.

Przewodnik dotyczący tej funkcjonalności:

Nowe wydarzenie

Przycisk ten pozwala na dodanie wydarzenia do kalendarza lub do współdzielonego kalendarza.

Osoby

Informacje ogólne

Przycisk "Osoby" pozwala na wyświetlenie kontaktów i na tworzenie kontaktów i katalogów kontaktów związanych z kontem Exchange.

W kolumnie z lewej strony znajdują się kontakty związane z kontem Exchange oraz kontakty związane z platformą Exchange i adresy kont zasobów:

Nowy

Przycisk ten pozwala na utworzenie nowego kontaktu lub nowej grupy kontaktów.

Dane kontaktu

Podczas tworzenia nowego kontaktu będziesz mógł dodać dodatkowe informacje takie jak nazwisko, imię, telefon, itp.

Grupa kontaktów

Podczas tworzenia grupy kontaktów będziesz mógł dodać członków grupy. Chodzi o adresy e-mail związane z książką adresową lub adresy zewnętrzne, które można wpisać ręcznie.

Następnie możesz wysłać e-mail do grupy kontaktów. E-mail zostanie wysłany do wszystkich członków grupy.

Dodatkowe informacje

OWA nie pozwala na współdzielenie kontaktów. Do tego typu operacji niezbędny jest kompatybilny program pocztowy (na przykład Outlook). Zapoznaj się z tym przewodnikiem:

Zadania

Informacje ogólne

Przycisk Zadania pozwala na tworzenie, zarządzanie i wyświetlanie zadań związanych z kontem Exchange.

Środkowa kolumna wyświetla zawartość wybranego katalogu zadań a kolumna z prawej strony wyświetla szczegóły wybranego zadania.

Nowe zadanie

Ten przycisk pozwala na utworzenie nowego zadania w wybranym katalogu zadań, na wybranie tematu oraz dodatkowych informacji (temat, termin, procent zaawansowanie, itp.).

Katalog zadań

W kolumnie z lewej strony znajdują się katalogi zadań. Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na menu "Moje zadania", aby utworzyć spersonalizowany katalog zadań.

Dodatkowe informacje

OWA nie pozwala na współdzielenie zadań. Do tego typu operacji niezbędny jest kompatybilny program pocztowy (na przykład Outlook).

Opcje

Przycisk ten pozwala na dostęp do poniższych opcji:

 • Zmień: zmienia zdjęcie profilu konta Exchange.

 • Otwórz skrzynkę: skorzystaj z przewodnika;

 • Wyloguj się: wylogowuje z konta Exchange i wyświetla stronę logowania do OWA.

Zdjęcie profilu

Kliknij na przycisk "Przeglądaj" i wybierz ze swojego komputera zdjecie dla swojego profilu.

Opcje

W tej części masz dostęp do ustawień konta Exchange i do dodatkowych opcji:

Aktualizuj: aktualizuje konto Exchange. Jeśli dana osoba wysyła e-mail, skorzystaj z tego przycisku, aby odświeżyć odbieranie.

Zdefiniuj automatyczne odpowiedzi: uruchamia autorespondery dla Twojego konta Exchange.

Ustawienia wyświetlania: zmiany parametrów wyświetlania w interfejsie OWA.

Zarządzanie aplikacjami: sekcja ta pozwala na zarządzanie i dodawanie do OWA dodatkowych aplikacji (pluginów). Niektóre aplikacje są instalowane domyślnie przez naszych administratorów i nie mogą zostać usunięte.

Ustawienia offline: włącza lub wyłącza dostęp do konta Exchange w trybie offline. Opcja ta jest użyteczna, jeśli chcesz sprawdzić konto Exchange w sytuacji, gdy nie masz dostępu do Internetu.

Zmień motyw: zmienia motyw i kolory w OWA.

Zmień hasło: zmienia hasło do konta Exchange. Do tek operacji możesz również skorzystać z panelu klienta.

Opcje: wyświetla dodatkowe opcje konta Exchange.

« Pomoc » (w formie znaku zapytania): Pomoc Microsoft.

Dodatkowe opcje konta Exchange

W tej sekcji znajdziesz poniższe opcje:

Konto: ogólne informacje na temat konta Exchange. Możesz zmienić hasło do konta Exchange i masz możliwość zmiany niektórych informacji.

 • Informacje uzupełniające: zmiana nazwiska, imienia, nazwy i adresu Exchange jest możliwa tylko w panelu klienta.

Organizowanie poczty elektronicznej: tutaj możesz zdefiniować reguły skrzynki odbiorczej, automatyczne odpowiedzi i sprawdzać raporty związane z kontem Exchange.

Skrzynki pocztowe strony: ta opcja nie jest aktualnie dostępna. Zostanie ona wprowadzona wraz z wprowadzeniem aplikacji Lync.

Parametry: inne parametry poczty elektronicznej, wyświetlania, opcji wiadomości, kalendarzy, opcji regionalnych, zmiana hasła do konta Exchange.

Telefon: w tej sekcji możesz sprawdzić przenośne urządzenia peryferyjne, na których jest skonfigurowane Twoje konto Exchange. Możesz usunąć urządzenie z listy, zresetować je lub je zablokować.

Blokowanie lub autoryzowanie : w tej części możesz zarządzać nadawcami i odbiorcami zaakceptowanych lub zablokowanych e-maili. gdy oznaczysz e-mail jako niechciany, nadawca e-maila zostanie zablokowany i umieszczony w tej sekcji.

Aplikacja: w tej sekcji możesz dodawać aplikacje (lub pluginy) do OWA. Niektóre aplikacje są instalowane domyślnie przez naszych administratorów i nie mogą zostać usunięte.

Dodatkowe informacje: Office Store pozwala na odnalezienie dodatkowych aplikacji. Nie wszystkie aplikacje będą mogły zostać domyślnie dodane. Niektóre z nich wymagają uprawnień administratora. Jeśli chcesz zainstalować aplikację, która wymaga uprawnień administratora, skontaktuj się z pomocą Exchange, abyśmy mogli sprawdzić to zapytanie.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...