Korzystanie z interfejsu Outlook Web App wraz z kontem Exchange

Dowiedz się, jak zarządzać adresem programu Exchange przy użyciu interfejsu OWA webmail

Ostatnia aktualizacja: 25-06-2021

Wprowadzenie

Dzięki usłudze OVHcloud Hosted Exchange można wysyłać oraz odbierać e-maile przy użyciu wybranego urządzenia i klienta poczty. Aby umożliwić dostęp do konta z dowolnego miejsca przy użyciu przeglądarki, OVHcloud udostępnia klient poczty e-mail online o nazwie Outlook Web Application (OWA). Strona logowania do interfejsu webmail zapewnia dostęp do odpowiednich interfejsów OWA dla wszystkich aktywnych kont e-mail w ramach usług MX Plan, E-mail Pro i Hosted Exchange.

Dowiedz się, jak wykonać typowe działania dotyczące adresu e-mail w interfejsie OWA.

Wymagania początkowe

W praktyce

Ten przewodnik zawiera informacje o zwykłych zadaniach dotyczących konta e-mail, które są dostępne w interfejsie OWA webmail. Ponieważ interfejs nie został opracowany przez OVHcloud, nie możemy udostępnić konkretnych instrukcji dotyczących ustawień, których nie obejmuje ten przewodnik. Przygotowaliśmy natomiast dodatkowe przewodniki dotyczące funkcji programu Exchange i można je znaleźć w poniższej sekcji Sprawdź również.

Instrukcji przedstawionych po dwóch pierwszych krokach nie trzeba wykonywać w konkretnej kolejności. Pasek nawigacji znajdujący się po lewej stronie przewodnika umożliwia przejście do fragmentów przydatnych w danym przypadku.

1. Dostęp do interfejsu OWA webmail

Aby zalogować się do interfejsu OWA webmail przy użyciu swojego adresu e-mail, przejdź do ogólnej strony logowania do interfejsu webmail. Wpisz pełny adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj.

useowa

Jeśli pierwszy raz logujesz się do interfejsu OWA webmail przy użyciu danego adresu e-mail, pojawi się monit o ustawienie języka interfejsu i strefy czasowej. Kliknij przycisk Zapisz, aby kontynuować.

useowa

Od tej pory po zalogowaniu domyślnie będzie wyświetlany widok skrzynki odbiorczej.

useowa

2. Zaznajomienie z widokiem interfejsu OWA

Interfejs OWA ma kilka sekcji. W poznaniu ich pomogą poniższa tabela i obrazy.

Części Opis
Sekcja górna (1) Zawiera dwa paski z kartami: pierwszy umożliwia dostęp do ustawień ogólnych (takich jak sekcja opcji), a drugi służy do wykonywania konkretnych działań przy użyciu adresu (na przykład wysyłania e-maili lub odpowiadania na nie).
Lewa strona (2) Tutaj znajduje się lista folderów na potrzeby Twojego adresu e-mail. Jest widoczna w formie drzewa menu, które można rozwinąć lub ukryć.
Część środkowa (3) Zawiera listę wiadomości (przeczytanych i nieprzeczytanych) z folderu wybranego w lewym menu. W tej sekcji mogą też być widoczne wyniki wyszukiwania.
Prawa strona (4) Gdy wybrano e-mail, po prawej jest widoczne okienko odczytu.

useowa

Rozmiar sekcji pionowych można zmienić, klikając i przeciągając ich linie obramowania.

Wyświetlanie e-maili

Aby wyświetlić e-maile, wybierz folder po lewej stronie. Wiadomości przychodzące, których nie uwzględnią reguły skrzynki odbiorczej, pojawią się w folderze „Skrzynka odbiorcza”. Aby dowiedzieć się, czy masz nowe e-maile, sprawdź liczbę widoczną obok danego folderu.

useowa

Aby przeczytać e-mail, wybierz jego folder. Kliknij e-mail, aby wyświetlić jego treść w sekcji odczytu. Wiadomości nieprzeczytane mają inny kolor, co pozwala odróżnić je od przeczytanych.

useowa

Wysyłanie i odpowiadanie

Aby wysłać nowy e-mail, kliknij przycisk Nowy w górnej części interfejsu webmail. Po prawej stronie pojawi się okienko edycji. Wypełnij pola e-maila (odbiorcy, temat, treść, załączniki). Gdy wiadomość będzie gotowa do wysłania, kliknij przycisk Wyślij.

useowa

Aby odpowiedzieć na e-mail, najpierw kliknij go w celu wyświetlenia. Następnie kliknij przycisk Odpowiedz wszystkim. Jeśli natomiast chcesz odpowiedzieć tylko nadawcy e-maila (pomijając odbiorców kopii), kliknij przycisk strzałki w dół.

useowa

Gdy wybierzesz działanie odpowiedzi, nad e-mailem pojawi się edytor szybkiej odpowiedzi. Ułóż odpowiedź, a kiedy e-mail będzie gotowy do wysłania, kliknij przycisk Wyślij. Aby wyświetlić wszystkie opcje odpowiedzi (takie jak dodanie podpisu), najpierw trzeba w pełni rozwinąć okienko edycji, klikając symbol dwóch strzałek.

useowa

Porządkowanie skrzynki odbiorczej

Interfejs OWA umożliwia porządkowanie skrzynki odbiorczej. Możesz

Tworzenie folderu

Aby utworzyć nowy folder, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę adresu e-mail w drzewie folderów i wybierz pozycję Utwórz nowy folder. W taki sam sposób możesz utworzyć podfolder w istniejących folderach (Utwórz nowy podfolder).

useowa

Przenoszenie e-maili

Aby przenieść e-mail, po prostu przeciągnij go i upuść w folderze docelowym lub kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Przenieś. Aby przenieść wiele e-maili jednocześnie, wybierz je przez zaznaczenie pól wyboru i kliknij pozycję Przenieś (po prawej stronie) lub Przenieś do (w górnej sekcji). Następnie wybierz folder docelowy.

useowa

Tworzenie reguł skrzynki odbiorczej

Aby zarządzać regułami, kliknij ikonę koła zębatego u góry, a następnie kliknij pozycję Opcje.

useowa

Zostanie wyświetlona nowa strona, na której kliknij pozycję Skrzynka odbiorcza i reguły oczyszczania w lewym menu. W widoku drzewa „Opcje” ten element jest widoczny po rozwinięciu kolejno pozycji „Poczta” i „Automatyczne przetwarzanie”. W tym obszarze można tworzyć, edytować i usuwać reguły oraz przenosić je na liście.

Aby dodać nową regułę, kliknij przycisk +.

useowa

Podaj wymagane informacje w zależności od działania, które ma wykonywać reguła. Na koniec kliknij OK.

useowa

Szczegółowe instrukcje tworzenia reguł skrzynki odbiorczej zawiera przewodnik: Tworzenie reguł skrzynki odbiorczej w aplikacji OWA.

Zablokuj nadawcę

Kliknij koło zębate w prawym górnym rogu, a następnie "Opcje". W lewej kolumnie wpisz drzewo "Poczta", "Konta", a następnie "Zablokuj lub autoryzuj".

W sekcji "Nadawcy zablokowani" wpisz adres e-mail lub nazwę domeny, którą chcesz zablokować, następnie kliknij przycisk +, aby dodać ją do listy.

useowa

Zarządzanie listą kontaktów

Aby zarządzać listą kontaktów, kliknij niebieski przycisk „uruchamiania” w lewym górnym rogu, a następnie kliknij ikonę Kontakty.

useowa

Zostanie wyświetlona nowa strona, na której można dodać nowy kontakt, utworzyć listę kontaktów lub usunąć istniejące kontakty.

Aby dodać nowy kontakt, kliknij przycisk Nowy i wpisz informacje o kontakcie do dodania. Po ich wprowadzeniu kliknij przycisk Zapisz.

useowa

Aby utworzyć listę kontaktów, kliknij przycisk strzałki w dół obok przycisku „Nowy”, a następnie kliknij pozycję Lista kontaktów. Nadaj liście nazwę, dodaj do niej kontakty, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

useowa

Zmiana hasła

Po zalogowaniu do interfejsu OWA możesz zmienić hasło do konta. W tym celu kliknij ikonę koła zębatego u góry, a następnie kliknij pozycję Opcje.

useowa

Na nowej stronie rozwiń kartę „Ogólne” w drzewie po lewej, a następnie kliknij pozycję Moje konto. Na koniec kliknij przycisk Zmień hasło.

useowa

Zostanie wyświetlone nowe okno. Wpisz w nim bieżące hasło. Następnie wpisz nowe hasło i podaj je ponownie, aby potwierdzić. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać nowe hasło.

Wprowadź nowe hasło na każdym urządzeniu (na przykład kliencie poczty e-mail), z którego uzyskujesz dostęp do tego konta. W przypadku problemów z hasłem skontaktuj się z administratorem usługi.

useowa

Dodawanie odpowiedzi automatycznej

W interfejsie OWA możesz utworzyć odpowiedź automatyczną z Twojego adresu e-mail, aby podczas nieobecności nie pozostawiać e-maili bez odpowiedzi. W tym celu kliknij ikonę koła zębatego u góry, a następnie kliknij pozycję Odpowiedzi automatyczne.

useowa

W wyświetlonym oknie zaznacz opcję „Wysyłaj odpowiedzi automatyczne”. Możesz też ustawić różne kryteria automatycznych odpowiedzi:

  • wysyłanie e-maili z automatyczną odpowiedzią w stałych przedziałach czasu lub ciągle, aż do ręcznego wyłączenia,
  • którzy nadawcy będą otrzymywać e-maile z automatyczną odpowiedzią (tylko nadawcy wewnętrzni lub również nadawcy zewnętrzni).

Podaj wymagane informacje w zależności od działania, które ma być wykonywane. Po ich wprowadzeniu kliknij przycisk OK.

useowa

Szczegółowe instrukcje tworzenia odpowiedzi automatycznych zawiera przewodnik: Tworzenie odpowiedzi automatycznych w interfejsie OWA.

Dodawanie podpisu

Aby dodać podpis e-maila, kliknij ikonę koła zębatego u góry, a następnie kliknij pozycję Opcje.

useowa

Na nowej stronie (po lewej) kliknij pozycję Podpis wiadomości e-mail. W drzewie opcji ten element znajduje się pod pozycjami „Poczta” i „Układ”. W tym obszarze można włączyć, wyłączyć i edytować podpis.

useowa

Przygotuj podpis elektroniczny w polu edytora. Możesz określić, czy podpis ma być dołączany domyślnie tylko do nowych e-maili, czy też do odpowiedzi i wiadomości przesłanych dalej. Na koniec kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić.

Instrukcje dotyczące tworzenia automatycznych podpisów przy użyciu szablonów dla domeny zawiera przewodnik: Automatyczny podpis.

Dostęp do sekcji opcji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich ustawień, kliknij ikonę koła zębatego u góry, a następnie kliknij pozycję Opcje.

useowa

Po lewej stronie pojawi się drzewo menu „Opcje”. W tym widoku można dostosować układ i zachowanie konta e-mail. Niektóre opcje konta mogą być wyłączone po stronie OVH ze względów bezpieczeństwa.

useowa

Aplikacja webmail, która jest używana w naszych ofertach e-mail, jest oparta na oprogramowaniu Microsoft Outlook Web Application. Może więc wymieniać metadane z serwerami Microsoft w postaci plików cookie nazywanych appsforoffice.microsoft.com.

Jeśli chcesz wyłączyć tę wymianę, możesz w przeglądarce używać rozszerzenia typu bloker treści (takiego jak uBlock Origin lub Ghostery). Wyłączenie tych plików cookie może mieć wpływ na stabilność usługi webmail.

Sprawdź również

Tworzenie odpowiedzi automatycznych w interfejsie OWA

Współdzielenie katalogu w interfejsie OWA

Współdzielenie kalendarza w interfejsie OWA

Korzystanie z grup (mailing listy) dostępnych z kontem Exchange

Dołącz do naszej społeczności użytkowników: https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).