Exchange : współdzielenie kalendarza w interfejsie OWA

Dowiedz się, jak współdzielić kalendarze w programie Exchange

Ostatnia aktualizacja: 19-02-2020

Wprowadzenie

Ta funkcja programu Exchange umożliwia udzielanie dostępu do Twoich kalendarzy innym osobom.

Dowiedz się, jak udostępnić kalendarze i pobierać je przy użyciu aplikacji OWA (Outlook Web App).

Wymagania początkowe

W praktyce

Krok 1: wybór kalendarza do udostępnienia

Zaloguj się na konto Exchange przy użyciu interfejsu OVHcloud webmail. Przejdź do interfejsu „Kalendarz”, klikając symbol „uruchamiania aplikacji” w lewym górnym rogu i wybierając ikonę Kalendarz.

sharecalendar

Po lewej będzie widoczna lista kalendarzy dostępnych na koncie. Kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz do udostępnienia i wybierz z menu kontekstowego pozycję Uprawnienia do udostępniania.

sharecalendar

Krok 2: zaproszenie i autoryzacja użytkowników kalendarza

W nowym oknie dodaj użytkowników, którym chcesz udostępnić kalendarz. Zacznij wpisywać ich nazwy w celu wyświetlenia propozycji ze swoich kontaktów, wpisz cały adres e-mail lub użyj funkcji wyszukiwania Wyszukaj w katalogu.

sharecalendar

Poniżej możesz zdefiniować wiersz tematu e-maila, który zostanie wysłany w celu zaakceptowania udostępniania kalendarza.

sharecalendar

Dla każdego użytkownika można określić następujące uprawnienia dostępu:

Nazwa Opis
Tylko dostępność Widoczna będzie dostępność, ale bez szczegółów wydarzeń w kalendarzu.
Ograniczone informacje Widoczne będą dostępność, tytuły i lokalizacje wydarzeń.
Wszystkie informacje Widoczne będą wszystkie informacje o wydarzeniu.
Redaktor Możliwość edytowania kalendarza.
Pełnomocnik Możliwość edytowania kalendarza i dalszego jego udostępniania.

W przypadku kontaktów zewnętrznych będą dostępne tylko trzy pierwsze opcje. Po dodaniu adresatów potwierdź ustawienia, klikając przycisk Wyślij. Zostaną wysłane zaproszenia do udostępniania.

Krok 3: pobieranie udostępnionego kalendarza

Zaproszenia do udostępniania kalendarza można zaakceptować bezpośrednio z poziomu e-maila z potwierdzeniem, klikając niebieski przycisk Zaakceptuj.

sharecalendar

Udostępniony kalendarz będzie dostępny w interfejsie „Kalendarz” w sekcji „Inne kalendarze” danego konta.

W zasadzie jest możliwe udostępnianie kalendarzy użytkownikom zewnętrznym, ale mogą wystąpić problemy z ich zgodnością w zależności od używanych klientów poczty lub usług WWW. Więcej informacji na ten temat zawiera oficjalna dokumentacja firmy Microsoft.

Zmiana uprawnień do kalendarza

Można zmienić Istniejące uprawnienia do udostępnionych kalendarzy lub nawet odwołać dostęp. Aby to zrobić, przejdź do sekcji „Kalendarz", kliknij dany kalendarz prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Uprawnienia... z menu kontekstowego. W nowym oknie po prostu usuń użytkowników z listy lub zmień ich uprawnienia dostępu. Potwierdź zmiany, klikając przycisk Zapisz.

sharecalendar

Korzystanie z kalendarzy w interfejsie OWA

Oto przykład sekcji „Kalendarz” w interfejsie OWA z widocznymi wieloma kalendarzami.

sharecalendar

Kliknięcie kalendarza na liście powoduje jego dodanie do przeglądu widocznego na środku ekranu lub usunięcie z niego. Kalendarze dostępności osób ze swojej organizacji można też dodać przy użyciu pola wyszukiwania. Po dodaniu kalendarza można go oznaczyć jako „ulubiony”, klikając symbol gwiazdki.

Sprawdź również

Przewodnik dotyczący korzystania z Outlook Web App (OWA)

Exchange : współdzielenie katalogu w interfejsie OWA

Tworzenie grup kontaktów

Dołącz do naszej społeczności użytkowników: https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).