Tworzenie reguł skrzynki odbiorczej w aplikacji OWA

Dowiedz się, jak utworzyć reguły przekierowania e-maili i filtry przy użyciu aplikacji OWA

Ostatnia aktualizacja: 11-03-2020

Wprowadzenie

Przy użyciu opcji „Reguły skrzynki odbiorczej” można utworzyć złożone zestawy reguł do obsługi e-maili przychodzących. Ułatwia to utrzymanie porządku na koncie poczty elektronicznej dzięki automatycznemu sortowaniu wiadomości w folderach. Jest też możliwe zdefiniowanie ustawień przesyłania dalej e-maili (przekierowywania) i filtrowanie wiadomości będących spamem.

Dowiedz się, jak utworzyć filtry poczty e-mail i przekierowania przy użyciu aplikacji Outlook Web App (OWA).

Wymagania początkowe

W praktyce

Krok 1: przejście do sekcji opcji

Zaloguj się na Twoje konto Exchange przy użyciu interfejsu OVHcloud webmail. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, aby rozwinąć menu „Opcje”, i wybierz pozycję Opcje.

inboxrules

W drzewie „Opcje” wybierz pozycję Skrzynka odbiorcza i reguły oczyszczania, aby przejść do interfejsu reguł. Zostanie wyświetlona lista reguł, jakie można zastosować do danego konta. Utwórz nową regułę, klikając ikonę +.

inboxrules

Krok 2: tworzenie reguł

inboxrules

Edytor reguł pomaga w skonfigurowaniu odmiennych mechanizmów dla wszystkich e-maili przychodzących w zależności od różnych założeń. Proces zdefiniowania reguły ma trzy części:

Krok Opis
Dodanie warunku Wybór co najmniej jednego warunku, który wyzwala regułę.
Dodanie działania Wybór działań, które powinny nastąpić względem wiadomości e-mail spełniających warunki.
Dodanie wyjątku (opcjonalnie) Regułę można doprecyzować, dodając co najmniej jeden warunek wykluczenia pewnych e-maili.

Na przykład można ustawić warunek „Odebrana od...” i określić adres e-mail, a następnie wybrać przenoszenie tych wiadomości do konkretnego folderu.

Pole wyboru „Zatrzymaj przetwarzanie dalszych reguł”

Jeśli utworzono kilka reguł, do e-maila przychodzącego prawdopodobnie może mieć zastosowanie kilka z nich. Pozostaw tę opcję aktywną dla każdej reguły, po której nigdy nie powinny następować inne reguły. To prosty sposób, aby zapobiec dalszemu przetwarzaniu e-maili, które spełniają wiele warunków.

Tworzenie użytecznych reguł za pomocą dwóch przykładów: przekierowania i filtrowania spamu

Ponieważ jest dostępnych wiele warunków i działań, nie jesteśmy w stanie przedstawić wszystkich z nich w tym przewodniku. Poniżej znajdują się dwa przykłady zasadnicze z punktu widzenia korzystania z konta e-mail OVHcloud.

OVHcloud oferuje usługi, ale to użytkownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie nimi oraz ich konfigurację. Tym samym odpowiada za zapewnienie ich prawidłowego działania.

Niniejszy przewodnik zawiera informacje pomocne przy wykonywaniu typowych zadań. Jednak w przypadku wystąpienia problemów zalecamy kontakt z dostawcą konkretnych usług lub wydawcą oprogramowania, ponieważ nie będziemy w stanie udzielić pomocy. Więcej informacji zawiera sekcja „Sprawdź również” tego przewodnika.

Przykład 1: przekierowanie e-maili na inny adres

Utwórz nową regułę, klikając ikonę +. Nadaj nazwę regule i poniżej wybierz e-maile, do których ma ona mieć zastosowanie. Na potrzeby tego przykładu początkowo wybraliśmy wszystkie wiadomości. Następnie wybierz odpowiednie działanie. Działaniem wybranym w tym przykładzie jest przekierowanie. Weź pod uwagę różnicę techniczną: jeśli „prześlesz dalej” e-mail, końcowy odbiorca zobaczy Twój adres e-mail jako nadawcę. „Przekierowanie” natomiast spowoduje wysłanie e-maila na adres docelowy bez zmiany oryginalnego adresu nadawcy.

inboxrules

W następnym interfejsie wybierz adres e-mail z listy „Twoje kontakty” (+) lub wpisz adres w górnym pasku. Można też wyszukać użytkowników, których nie ma na liście kontaktów. Na koniec kliknij przycisk Zapisz, aby wrócić do interfejsu „Nowa reguła skrzynki odbiorczej”. Regułę możesz rozszerzyć, klikając przycisk Dodaj akcję. W razie potrzeby dodaj też wyjątki, które na przykład uniemożliwią przekierowanie wiadomości przychodzącej wysłanej z konkretnego adresu e-mail lub zawierającej pewne słowa kluczowe. Zapisz regułę, klikając przycisk OK.

Nowa reguła jest widoczna na liście wraz z wyjaśnieniem jej działania. Można ją edytować, dezaktywować lub usunąć.

inboxrules

Przykład 2: filtrowanie niechcianych e-maili (spamu)

Poniższe instrukcje są wykonalne tylko wtedy, jeśli w domenie są właściwie używane rekordy OVHcloud MX. Inne konfiguracje usługi są również możliwe, ale mogą nie korzystać z ochrony OVHcloud przed spamem.

Utwórz nową regułę, klikając ikonę +.

inboxrules

Nadaj nazwę regule, a jako warunki wybierz „Zawiera te wyrazy” i „w temacie...”. W następnym interfejsie wpisz „[SPAM]”, aby wybrać wiadomości, które zostały wstępnie oznaczone przez funkcję ochrony przed spamem OVHcloud. Dodaj to wyrażenie, klikając ikonę +, a następnie kliknij przycisk OK.

inboxrules

Ponieważ żadne mechanizmy ochrony antyspamowej nie są w stanie precyzyjnie określić, czy dany e-mail naprawdę jest spamem, dobrym sposobem jest zbieranie takich e-maili w dedykowanym folderze. Dzięki temu można sprawdzić zawartość folderu spamu przed jego opróżnieniem. Aby zarchiwizować e-maile, wybierz działanie „Przenieś, kopiuj lub usuń”, a następnie „Przenieś wiadomość do folderu...”. Wybierz folder z listy. Zapisz regułę, klikając przycisk OK.

inboxrules

Wiadomości błędnie oznaczonych jako spam (tzw. fałszywie pozytywnych) nie można zgłosić bezpośrednio w aplikacji OWA. Jeśli otrzymujesz e-maile błędnie oznaczone jako [SPAM], zalecamy powiadomienie naszego zespołu wsparcia klienta przez utworzenie zgłoszenia w Panelu klienta OVHcloud.

Sprawdź również

Exchange 2016: Uruchomienie autorespondera w interfejsie OWA

Exchange 2016: współdzielenie kalendarza w interfejsie OWA

Korzystanie z konta e-mail przy użyciu Webmail Outlook Web App (OWA)

Dołącz do naszej społeczności użytkowników: https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).