Zarządzanie fakturowaniem kont Exchange

Dowiedz się, jak zarządzać fakturowaniem usługi Exchange

Ostatnia aktualizacja z dnia 23-03-2020

Wprowadzenie

Usługi Hosted Exchange i Private Exchange umożliwiają elastyczne zarządzenie fakturowaniem dla kont. Niniejszy przewodnik przedstawia, jak skonfigurować fakturowanie.

Dowiedz się, jak zarządzać abonamentami na konta Exchange.

Wymagania początkowe

W praktyce

Zaloguj się do Twojego Panelu klienta OVHcloud i przejdź do sekcji Webcloud. Kliknij Microsoft, następnie Exchange, po czym wybierz odpowiednią usługę Exchange.

Hosted Exchange

Zamówienie dodatkowych kont

Przejdź do karty Konta e-mail, następnie kliknij przycisk Akcjew lewym górnym rogu i wybierz opcję Zamów konta

billing_exchange

Zmiana częstotliwości odnawiania usługi dla Twoich kont

W oknie zarządzania Twoją usługą Exchange kliknij przycisk Akcje w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Konfiguracja odnawiania usługi.

billing_exchange

Zostanie wyświetlona sekcja „Moje usługi” w Twoim Panelu klienta. Dostrzeżesz tu filtr zastosowany, by wyświetlać wyłącznie usługę Exchange, którą chcesz modyfikować.

Kliknij ... z prawej strony platformy Exchange, a następnie Zmień fakturowanie.

billing_exchange

Pojawi się nowe okno, w którym możesz wyświetlać i zmieniać sposoby fakturowania dla każdego Twojego konta. Można wprowadzać zmiany w kolumnie „Odnawianie” dla jednego lub większej liczby kont jednocześnie. Każda zmiana w koncie zostanie wprowadzona w dniu wskazanym w kolumnie „Data wygaśnięcia”.

Poniższy przykład zawiera działania, które należy przeprowadzić, aby przejść na comiesięczne odnawianie usługi dla konta.

W pierwszym etapie kliknij opcję „Co miesiąc” z prawej strony wybranego konta, a następnie wybierz Dalej na dole po lewej.

W drugim etapie wyświetli się podsumowanie wskazujące wprowadzoną zmianę. Kliknij przycisk Wyślij na dole po lewej.

billing_exchange

Usuwanie kont

Aby usunąć konto z usługi Hosted, należy najpierw zrezygnować z niego, przechodząc procedurę konfiguracji jego odnawiania w sekcji „Wygasa z końcem”. W tym celu należy zapoznać się z etapem „zmiana częstotliwości odnawiania kont”.

Po rezygnacji konto będzie zawieszone do daty wygaśnięcia. Jeśli chcesz usunąć adres e-mail obsługiwany na koncie przed jego datą wygaśnięcia, należy go zresetować.

Przejdź do karty Konta e-mail Twojej usługi, kliknij przycisk ... przed danym kontem, a następnie kliknij Zresetuj. Po zresetowaniu konto pozostanie nieaktywne do czasu wygaśnięcia.

Private Exchange

W usłudze Private Exchange konta są odnawiane wyłącznie co miesiąc. Nie można więc skonfigurować częstotliwości odnawiania usługi.

Zamówienie dodatkowych kont

Przejdź do karty Konta e-mail, następnie kliknij przycisk Akcje w lewym górnym rogu i wybierz opcję Dodaj konto. Konto zostanie zafakturowane za bieżący miesiąc.

billing_exchange

Usuwanie kont

W karcie Konta e-mail kliknij ... z prawej strony danego konta i wybierz Usuń. Konto zostanie natychmiastowo usunięte z usługi, nie ma więc potrzeby przeprowadzenia procesu rezygnacji.

billing_exchange

Sprawdź również

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).