Zarządzanie polityką bezpieczeństwa usługi e-mail

Dowiedz się, jak zarządzać polityką bezpieczeństwa usługi e-mail

Ostatnia aktualizacja z dnia 22-04-2022

Wprowadzenie

Usługi e-mail OVHcloud umożliwiają korzystanie z profesjonalnych kont e-mail. Aby zapewnić ochronę tego środowiska, możesz zarządzać globalnymi ustawieniami zabezpieczeń dla kont e-mail.

Dowiedz się, jak zarządzać polityką bezpieczeństwa usługi e-mail.

Wymagania początkowe

W praktyce

Zarządzanie polityką bezpieczeństwa usługi e-mail może wiązać się z czterema aspektami:

 • wzmocnienie bezpieczeństwa kont e-mail podczas próby logowania przez użytkowników;
 • ustanowienie bardziej złożonych haseł dla kont usługi e-mail;
 • wzmocnienie weryfikacji wiadomości przychodzących na serwery OVHcloud i na Twoje konta e-mail (dotyczy wyłącznie kont Exchange);
 • zdefiniowanie, jak wiadomości „niechciane” będą wyświetlane w Twoich skrzynkach e-mail (dotyczy wyłącznie kont Exchange).

Aby przejść do polityki bezpieczeństwa usługi e-mail, zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud i przejdź do sekcji Web Cloud.

E-maile i E-mail Pro Exchange
kliknij pozycję E-maile lub E-mail Pro i wybierz odpowiednią ofertę. Kliknij kartę Plus, a następnie Zarządzaj polityką bezpieczeństwa. kliknij pozycję Microsoft, następnie Exchange i wybierz odpowiednią ofertę. Kliknij kartę Plus, a następnie Zarządzaj polityką bezpieczeństwa.
exchangesecurity exchangesecurity

Jeśli nie wyświetla się zakładka Więcej w panelu zarządzania usługą Emaile, oznacza to, że jesteś na historycznej ofercie MXplan. Nie ma zarządzania polityką bezpieczeństwa w odniesieniu do oferty MXplan historyczny.

Następnie przejdź do aspektów, które chcesz zmodyfikować.

Wzmocnienie bezpieczeństwa danych

Możesz ustalić, czy konta e-mail mają być blokowane po określonej liczbie nieudanych prób logowania.

W tym celu uzupełnij informacje podane w poniższej tabeli:

 • Próg blokady|: Określi liczbę nieudanych prób logowania, po której konto zostanie zablokowane. Wpisz „0”, jeśli nie chcesz ustalać progu blokady.|
 • Czas resetu: Pole to pojawia się tylko wtedy, gdy został określony próg blokady. Określ czas potrzebny na przywrócenie licznika nieudanych prób logowania.
 • Czas blokady: Pole to pojawia się tylko wtedy, gdy został określony próg blokady. Określ czas, przez jaki konto e-mail pozostanie zablokowane, jeśli osiągnięty zostanie próg blokady.

Po uzupełnieniu tych informacji możesz zatwierdzić zmiany, klikając Dalej, a następnie Zatwierdź w przypadku ofert „E-maile” i „E-mail Pro”. W przypadku oferty Exchange kliknij Zapisz zmiany.

Ustanowienie bardziej złożonego hasła

Ustaw wymaganie złożoności oraz reguły zmiany hasła.

W tym celu uzupełnij informacje podane w poniższej tabeli:

 • Wymagania dotyczące złożoności hasła: Pozwala ustalić reguły dotyczące złożoności hasła:
  - nie może zawierać nazwy konta użytkownika ani jej części;
  - musi zawierać co najmniej 6 znaków;
  - musi zawierać duże i małe litery, znaki specjalne (np. !, $, etc.) oraz cyfry.
 • Blokada zmiany hasła: Umożliwia ustawienie minimalnego czasu ważności haseł ustanowionych dla kont e-mail. Użytkownicy będą musieli odczekać określoną liczbę dni, zanim zmienią hasło.
 • Maksymalny czas ważności hasła: Umożliwia ustawienie maksymalnego czasu ważności haseł ustanowionych dla kont e-mail. Użytkownicy będą musieli zmienić hasło po upływie określonego terminu.
 • Zachowanie historii hasła (dotyczy wyłącznie usługi Exchange): Pole to pojawia się tylko wtedy, gdy określony został maksymalny czas ważności hasła. Określ okres, wyrażony w dniach, po upływie którego można ponownie użyć poprzednich haseł.
 • **Minimalna długość hasła|Umożliwia ustawienie minimalnej długości haseł, jeśli użytkownik chce je zmieniać.

Po uzupełnieniu tych informacji możesz zatwierdzić zmiany, klikając Dalej, a następnie Zatwierdź w przypadku ofert „E-maile” i „E-mail Pro”. W przypadku oferty Exchange kliknij Zapisz zmiany.

Wzmocnienie weryfikacji wiadomości przychodzących (dotyczy wyłącznie usługi Exchange)

Możesz określić, czy serwery OVHcloud mają sprawdzać, czy wiadomości spływające na konta e-mail pochodzą z dozwolonego źródła wysyłki (weryfikacje DKIM i/lub SPF).

W tym celu zaznacz żądane pola w poniższej tabeli:

 • Aktywacja weryfikacji podpisu DKIM: Określ, czy serwery OVHcloud mają weryfikować podpis DKIM pod wiadomościami, które spływają na Twoje konta Exchange. Czynność ta gwarantuje autentyczność domeny nadawcy i integralność wiadomości. Umożliwia również identyfikację wiadomości pochodzących z nielegalnych źródeł i oznaczenie ich jako spam.
 • Aktywacja weryfikacji ochrony SPF: Określ, czy serwery OVHcloud powinny weryfikować, czy źródło wysyłki spływających do Ciebie wiadomości jest zapisane w rekordzie SPF domeny nadawcy. Weryfikacja ta może pomóc w identyfikacji wiadomości pochodzących z nielegalnych źródeł. Wiadomości takie będą oznaczane jako spam.

Po dokonaniu wyboru zatwierdź zmiany, klikając polecenie Zapisz zmiany.

Określenie sposobu wyświetlania niechcianych wiadomości (dotyczy wyłącznie usługi Exchange)

Czynność ta pozwala określić, czy niechciane wiadomości, które spływają na konta e-mail mają zawierać tag pozwalający je zidentyfikować, bądź też automatycznie przenieść do kosza.

W tym celu zaznacz żądane pola w poniższej tabeli:

 • Identyfikacja niechcianych wiadomości: Określ, czy serwery OVHcloud mają dodać tag pozwalający zidentyfikować niechciane wiadomości jako spam.|
 • Przenoszenie niechcianych wiadomości do kosza: Określ, czy serwery OVHcloud mają automatycznie przenosić niechciane wiadomości do kosza.

Po dokonaniu wyboru zatwierdź zmiany, klikając polecenie Zapisz zmiany.

Sprawdź również

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).