Pobierz informacje o statusie instalacji Nutanix (EN)

Find out how to retrieve essential information on the status of your Nutanix cluster

Last updated 14th March 2022

Objective

In order to optimise the handling of support tickets for Hosted Private Cloud powered by Nutanix, it is essential to provide OVHcloud teams with a set of information on the status of your Nutanix installation.

This guide explains how to retrieve essential information on the status of your Nutanix cluster.

Requirements

  • A Nutanix cluster in your OVHcloud account
  • Login credentials and URL for Prism Central, received via email after the installation

Instructions

We recommend that you retrieve all of the information detailed in this guide before contacting the OVHcloud support.

Information on the AOS

Log in to Prism Central, open the main menu in the top left-hand corner and click on Hardware, then Clusters.

AOS - Hypervisor

Click the List tab and note down the AOS version for the cluster concerned.

AOS - Hypervisor

Hypervisor information

Now open the main menu again and click on Hardware then Hosts.
Select a host from the list of hosts in your cluster.

AOS - Hypervisor

Note the type of Hypervisor and the Hypervisor Version.
In the example below, the hypervisor type is AHV and the hypervisor version is 20201105.1161.

AOS - Hypervisor

Node Serial Number

From the same host summary tab, note the Node Serial number.

Node Serial Number

Nutanix Cluster Check (NCC) Health Report

The Nutanix Cluster Check (NCC) health report is a comprehensive report on the current state of the cluster, including many hardware and software control points.

This NCC report can help OVHcloud and Nutanix support carry out investigations on any faults found on your cluster.

To get this report, log into Prism Central, open the menu in the top left-hand corner and click Hardware, then Clusters.

AOS - Hypervisor

Select the cluster concerned to access its details.
From the Summary tab, click Launch Prism Element.

Nutanix Cluster Check

The management interface for your cluster, Prism Element, will then open.

Generating NCC checks

From the Prism Element interface, open the drop-down menu in the top left-hand corner, then click Health.

Nutanix Cluster Check

To the right of the window, click on Actions, then Run NCC checks.

Nutanix Cluster Check

In the window that appears, tick the boxes “All Checks” and “Send the cluster check report in the email” (only if you would like to receive the report by email), then click Run.

Nutanix Cluster Check

You can track the execution of the NCC verification tasks by clicking Tasks from the Prism Element interface drop-down menu, or by clicking the blue icon for the current tasks and then clicking View all tasks.

Nutanix Cluster Check

Once the verification is complete, click Succeeded in the "Status" column.

Nutanix Cluster Check

You can then download the NCC report in .txt format by clicking Download output.

Nutanix Cluster Check

Once the report has been downloaded, you can then send it to our teams along with any elements already retrieved:

Use the Plik tool to upload your report and send it to us as a download link. You can find more information on using the Plik tool in this guide.

Receiving NCC report by email

In order to receive the NCC report by email, it is necessary to have pre-populated an SMTP server and at least one email address for notification of alerts and activity reports.

Adding an SMTP server

In the Prism Element interface, open the drop-down menu in the top left-hand corner and click Settings.

Scroll to the "Alerts and Notifications" submenu on the left and click SMTP Server.

Nutanix Cluster Check - SMTP

Enter the configuration details for your SMTP server, then click Save.

Adding an email address

In the Prism Element interface, open the drop-down menu in the top left-hand corner and click Settings.

Scroll to the "Alerts and Notifications" submenu on the left and click Alert Email Configuration.

Nutanix Cluster Check - email

Check at least the "Every Single Alert" box to receive the NCC report. Enter a valid email address in the field, then click Save.

Collect all cluster logs

For more accurate analysis, it may be necessary to retrieve logs from nodes and Prism Central.

It is possible to collect logs from Prism Element but we recommend using the command line on the cluster or on Prism Central.

The log recovery tool (Logbay) is available on each CVM of a node and on Prism Central.

You can generate the logs and retrieve them via SSH.

For more information about Logbay and Putty, see the Go further section of this guide.

Collect logs about Prism Central

Connect to the IP address of Prism Central via SSH with the ssh command on Linux, or with the Putty tool on Windows.

For example on Linux:

ssh nutanix@prismcentralipaddress

Collect logs:

logbay collect 

Display the name of the generated file:

ls /home/nutanix/data/logbay/bundles

Then retrieve the logs collected in a .zip file.
To do this, make a copy of the files from a computer on Linux via the scp command, or on Windows with pscp:

scp nutanix@adresseipprismcentral:/home/nutanix/data/logbay/bundlesNTNX-Log-generatedfile.zip
nutanix@adresseipprismcentral's password:

Collect all node logs from Prism Element IP

Log in on the cluster’s IP address via SSH with the ssh command on Linux, or with the Putty tool on Windows.

For example on Linux:

ssh nutanix@prismelementipaddress

Collect all node logs:

allssh logbay collect

Display the names of all generated files:

allssh ls /home/nutanix/data/logbay/bundles

Then retrieve the logs collected in .zip files.
To do this, copy each generated file onto each node:

scp nutanix@CVM1:/home/nutanix/data/logbay/bundlesNTNX-Log-generatednumber-PE-prismelementipaddress.zip
nutanix@CVM1's password:
scp nutanix@CVMN:/home/nutanix/data/logbay/bundlesNTNX-Log-numerodemande-PE-prismelementipaddress.zip
nutanix@CVMN's password:

Use the Plik tool tool to upload your .zip files and send them to us as download links. You can find more information on using the Plik tool in this guide.

Go further

Putty

Logbay Nutanix documentation

Join our community of users on https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).