Dokumentacja techniczna OVH

FAQ Najczęściej zadawane pytania o Private Cloud

Podczas konfigurowania opcji HA pojawił się błąd: "Erreur HA : Impossible d’effectuer la configuration HA"

Jeśli pojawia się ten błąd, musisz zmienić ręcznie konfigurację na klastrze z HA. Przejdź do części dotyczącej właściwości klastra, odznacz opcję HA i zatwierdź zmianę. Kiedy operacja zostanie zakończona, będziesz mógł wrócić do właściwości i ponownie włączyć opcję HA. Po aktywacji opcja HA pownownie stanie się aktywna.

Do czego służy opcja Rescan Datastore?

Opcja ta jest używana w przypadku przestrzeni iSCSI do aktualizowania kanałów dostępu. Czynność ta nie będzie konieczna w OVH, ponieważ OVH nie proponuje serwerów z iSCSI.

Jak wyłączyć alert?

Po pojawieniu się alarmu jest on widoczny na hoście (czerwony trójkąt). Należy zatwierdzić ten alarm i zmienić jego status na kolor zielony w zakładce Alerty.

Posiadam VM ze statusem Invalid

W tym przypadku usuń VM z listy korzystając z prawego przycisku myszy. UWAGA: wybierz « Remove from Inventory » a nie « Delete from disk ». W tym drugim przypadku stracisz dane z VM. Następnie wystarczy dodać VM do listy.

Podczas łączenia z konsolą VM pojawia się czarny ekran

W takim przypadku system operacyjny VM uruchomił wygaszenie ekranu. Kliknij na przycisk klawiatury, aby włączyć ekran.