Dokumentacja techniczna OVH

Informacje o płatnościach za usługę Dedicated Cloud

Informacje o zasadach płatności za usługę Dedicated Cloud

Zasoby niezbędne do działania usługi

Płatność miesięczna dotyczy kilku elementów usługi Dedicated Cloud.

  • W przypadku vSphere należy posiadać minimum jednego hosta i jedna przestrzeń dyskową, aby usługa działała.

  • W przypadku vCloud system jest zautomatyzowany. Należy zdefiniować zapotrzebowanie bezpośrednio w panelu vCloud.

Zamawianie usługi Dedicated Cloud:

Jeśli zamawiasz usługę Dedicated Cloud na przykład 15. grudnia, usługa będzie aktywna do 15. stycznia.

  1. stycznia otrzymasz fakturę dotyczącą opłacenia usługi za okres od 15. do 30. stycznia. Pozwli to na wykonywanie płatności miesięcznych w kolejnych miesiącach.

UWAGA!!!

Nie wykonujemy zwrotu płatności za pozostały czas w przypadku rezygnacji z usługi w trakcie trwania abonamentu. Dotyczy to także zasobów usługi Dedicated Cloud.

Przykład: zamawiasz usługę lub zasoby pierwszego dnia danego miesiąca. Usuwasz ta usługę 15 dnia tego samego miesiąca. Nie będziemy mogli wykonać zwrotu płatności za pozostałe 15 dni, za które już zapłaciłeś.

Opłaty za zasoby w systemie godzinowym są obliczane pod koniec miesiąca.

Cennik usług jest dostępny na naszej stronie internetowej.

Fakturę proforma możesz opłacić za pomocą jednego ze sposobów wymienionych na fakturze (płatność przelewem lub płatności online).

W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

Dodawanie zasobów płatnych w systemie miesięcznym

Dodawanie zasobów płatnych w systemie miesięcznym jest możliwe tylko w panelu Manager v5 w sekcji Dedicated Cloud. Wybierz wirtualne datacenter, dla którego chcesz dodać zasoby. Wybierz model hosta lub datastore, który chcesz zamówić. Zostanie wygenerowania faktura proforma. Zasoby zostaną dodane po zaksięgowaniu płatności.

Dodawanie zasobów płatnych w systemie godzinowym

Zasoby płatne w systemie godzinowym można dodać bezpośrednio w panelu vSphere po kliknięciu na zakładkę Dedicated Cloud OVH.

Musisz mieć minimum jeden host i jedną przestrzeń dyskową.

Odnawianie zasobów płatnych w systemie godzinowym odbywa się na początku każdego miesiąca, podobnie jak płatności za zasoby płatne w systemie godzinowym wykorzystane w poprzednim miesiącu.

Jak działa odnawianie

Dysponujesz kontem w OVH.

Odnawianie automatyczne

Opcja niedostępna.

Odnawianie ręczne

Faktura za odnowienie usługi Dedicated Cloud jest wystawiana 1. dnia każdego miesiąca.

W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu należy podać numer faktury.

W przypadku braku płatności otrzymasz 3 powiadomienia na adres e-mail przypisany do konta klienta. Poprosimy w nich o uregulowanie zadłużenia.

Jeśli pomimo tych powiadomień zadłużenie nie zostanie uregulowane, usługa Dedicated Cloud zostanie zawieszona.

Pakiety "Easy Start" korzystają z promocyjnej zniżki. Oferta ta jest ważna, jeśli elementy wchodzące w jej skład są dostępne w ofercie Dedicated Cloud.

W przypadku usunięcia lub zmiany jednego z zasobów (host, przestrzeń dyskowa), utracisz promocyjną cenę dla całego pakietu zawierającego te zasoby. Możesz natomiast dodawać zasoby bez wpływu na pakiet źródłowy i obniżkę w cenie.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...