Dokumentacja techniczna OVH

Instalacja VMware Tools

Należy zalogować się do vSphere (poprzez program lokalny lub za pomocą połączenia RDP dostarczonego podczas aktywacji usługi Private Cloud).

Zamontuj dysk VMware tools z poziomu konsoli twojej VM zatwierdzając opcję "Install/Upgrade VMware Tools":

Następnie zamontuj wolumin uruchomiony poleceniem:

# mount /dev/cdrom /mnt

Rozpakuj archiwum z VMware Tools. W naszym przykładzie rozpakujemy do /home:

#cd /home (par exemple)
#tar xvf /mnt/VmareTools-8.3.2-257589.tar.gz
#cd /home/VMWare-tools-distrib
#./VMWare-install.pl default

Po zakończeniu instalacji dysk z VMware Tools zostanie automatycznie odmontowany z systemu.

Po zatwierdzeniu opcji "Install/Upgrade VMware tools" dysk będzie dostępny na Pulpicie w wirtualnej maszyny. Kliknij dwa razy na dysk, aby rozpocząć instalację:

Asystent instalacji poprosi Cię o zaakceptowanie licencji i wybranie typu instalacji (zalecamy pełną instalację). Po zakończeniu instalacji będziesz mógł wykonać restart maszyny, w celu zastosowania zmian.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...