Dokumentacja techniczna OVH

Korzystanie z IP Ripe / vRack1.5

Jak umieścić VM w sieci vRack1.5 lub korzystać z Ip z bloku Ripe?

Prezentacja sieci VM Network

OVH utworzyło sieć "VM Network" wstępnie zdefiniowaną z IpPool zawierającym konfigurację związaną z Twoim blokiem Ripe. "VM Network" pozwala na korzystanie z vRack 1.5.

Dynamiczne otrzymywanie IP z bloku Ripe (przykład z VM Windows)

  • Tworzenie szablonu

Aby uzyskać IP z IpPool "VM Network", należy przejść przez utworzenie szablonu, aby poprawnie wdrożyć wirtualną maszynę. Tworzenie szablonu: Najpierw należy dodać do szablonu odpowiednią konfigurację sieci:

Aby odpowiedzieć na sysprep maszyny, należy przejść przez etap personalizacji szablonu:

  • Wdrażanie wirtualnej maszyny

Po wykonaniu poprzednich etapów, możesz wdrożyć wirtualna maszynę z szablonu. Wirtualna maszyna powinna mieć następującą konfigurację:

Jeśli parametru sieci odpowiadają poprzedniemu obrazkowi, możesz uruchomić VM i w ten sposób sprawdzić prawidłowe przypisanie IP do VM.

Ręczne Przypisanie IP z bloku Ripe

Jeśli chcesz ręcznie skonfigurować IP wirtualnej maszyny (wdrożonej lub nie z szablonu), wystarczy je podłączyć do sieci "VM Network".

Po uruchomieniu wirtualnej maszyny będziesz mógł przypisać wybrane IP bezpośrednio w systemie operacyjnym. Informacje na temat bloku Ripe znajdują się w e-mailu instalacyjnym, w panelu manager i we właściwościach VM Network":

VMM i vRack1.5

W przypadku VMM połączenie z vRack 1.5 odbywa się również poprzez sieć "VM Network". Aby łączyć się z IP zlokalizowanym w sieci vRack 1.5, należy skonfigurować wirtualną maszynę tak, aby była ona podłączona do sieci "VM Network":

Następnie wystarczy ręcznie skonfigurować parametry IP, aby wirtualna maszyna mogła się komunikować z innymi elementami zlokalizowanymi w ramach vRack 1.5.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...