Dokumentacja techniczna OVH

VMware Update Manager

Dowiedz się, jak korzystać z VMware Update Manager

Wymagania

Poniżej przedstawimy instalacje wtyczki Update Manager na vSphere Client.

Najpierw należy zainstalować panel vSphere Client:

WAŻNE!!!

Jeśli używasz połączenia RDP dostarczonego podczas tworzenia konta, nie musisz wykonywać instalacji Update Manager.

Do instalacji Update Manager niezbędna jest instalacja wtyczki dostępnej w panelu vSphere:

Następnie otworzy się okno z wtyczkami. Update Manager będzie widoczny w dolnej części tego okna. Możesz kliknąć na "Download and install".

Po wykonaniu tego etapu pojawi się nowa zakładka :

Następnie należy kliknąć na przycisk "Attach..." i wybrać typ aktualizacji, którą ma zostać przeprowadzona:

Po dokonaniu wyboru będziesz mógł wykonać skan poprawek i aktualizacji:

Otrzymasz tabelę z podsumowaniem dostępnych poprawek i aktualizacji oraz statystyki dotyczące zaktualizowanych hostów. Jeśli chcesz pobrać aktualizacje bez wykonywania instalacji, skorzystaj z przycisku "Stage". Jeśli chcesz wykonać instalację, skorzystaj z przycisku "Remediate":


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...