Dokumentacja techniczna OVH

Optymalizacja rozdzielenia VM na Hostach

Jak najlepiej rozdzielić wirtualne maszyny na Hostach, aby zoptymalizować zasoby?

Konfiguracja proponowana przez OVH

PRO zawiera funkcję Dynamic Optimization, która pozwala na automatyczne rozdzielanie obciążenia danego klastra pomiędzy poszczególne Hosty. OVH proponuje domyślną konfigurację PRO:

Co 20 minut funkcja Dynamic Optimization będzie się wykonywać i automatycznie migrować wirtualne maszyny z jednego Hosta na inny tak, aby spełniać ustawienia zdefiniowana na rysunku.

Wykluczenie VM z PRO

Jeśli nie chcesz, żeby wybrana wirtualna maszyna była automatycznie przenoszona przez PRO, możesz ją wykluczyć zaznaczając odpowiednie pole w ustawieniach VM:

Reguły anty-pokrewieństwa

W VMM możesz dla każdej wirtualnej maszyny zdefiniować reguły anty-pokrewieństwa. Możesz określić, że niektóre wirtualne maszyny nie powinny znajdować się na tym samym Hoście.

W tym celu przejdź do ustawień wirtualnej maszyny, Hardware Configuration, Availability, Availability Sets:

Dodaj właściwość i dodaj ją w części "Assigned Properties":

Wykonaj tą czynność dla każdej VM, którą chcesz odseparować.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...