Dokumentacja techniczna OVH

Rozpoznanie dodanej przestrzeni dyskowej na poziomie systemu

Zanim przystąpisz do tego typu operacji, wykonaj backup danych lub sklonuj wirtualną maszynę.

Dla systemu Linux

W przypadku dystrybucji Linux należy skorzystać z narzędzia do partycjonowania. Istnieje kilka metod:

W tym przewodniku wybraliśmy GParted, który jest dostępny w formacie .iso w szablonach, które proponujemy.

Poniżej przedstawiamy trzy metody uruchamiania z Live CD GPArted.

  • Podczas uruchamiania VM, gdy pojawia się pasek postępu VMware, kliknij na przycisk « Escape », aby przejść do trybu wyboru urządzenia startowego i wybierz « CD-Rom ».
  • Aby operacja ta udawała się za każdym razem, możesz zmienić czas wyświetlania paska VMware w zakładce « Options », « Boot Option ». W części tej można zwiększyć wartość parametru « Power On Boot Delay » dla wirtualnej maszyny.
  • Następnie we właściwościach, w zakładce « Options », « Boot Options », zaznacz pole « Force BIOS setup ». Po zatwierdzeniu wykonaj restart wirtualnej maszyny. Po zaktualizowaniu dysku we właściwościach CD wirtualnej maszyny wybierz plik .iso GParted.

Należy zatwierdzić opcję « Connect at power on ». W części « Boot » dla BIOS wybierz czytnik CD-ROM (za pomocą strzałek) i skorzystaj z przycisku « + » na klawiaturze, aby podkreślić dysk twardy (Hard Drive). Dzięki temu wirtualna maszyna uruchomi się korzystając z CD GParted:

Następnie wybierz « Exit ». Wybierz « Exit Saving Changes » i zatwierdź:

Pojawi się strona bootowania GParted. Wybierz opcję GParted Live:

W kolejnym kroku wybierz klawiaturę i język:

Pojawi się graficzny interfejs GParted:

Najpierw należy przenieść swap. Wybierz opcję « resize ». Następnie wskaż « 0 » w części « Free space following (MiB) ». Wybierz partycję, którą chcesz zwiększyć i kliknij na « Resize ». Zwiększ partycję korzystając ze strzałki obok wolnej przestrzeni, aż do wybranego rozmiaru. Do tej pory nic się nie zmieniło na poziomie dysku. Należy teraz zastosować zmiany klikając na « Apply ». Wszystkie zdefiniowane wcześniej zadania zostaną wykonane. Możesz teraz zatwierdzić zakończenie operacji i wykonać restart wirtualnej maszyny za pomocą podwójnego kliknięcia na « Exit ». Wirtualna maszyna zostanie zrestartowana. System operacyjny będzie używał całej nowej przestrzeni dyskowej.

Dla systemu Windows

W przypadku systemu Windows należy skorzystać z managera dysków. Wybierz « Server Manager », « Storage » i « Disk Management ». Na naszym dysku 0 zawierającym wolumin C: mamy 20 GB dostępnej przestrzeni. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wolumin C: i wybierz « Extend Volume… ». Wskaż przestrzeń, którą chcesz dodać. W naszym przykładzie dodajemy całą dostępną przestrzeń. Zatwierdź operację. Cała przestrzeń dyskowa została przyznana:

UWAGA!!!

OVH nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny wpływ na integralność danych podczas wykonywania tych operacji.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...