Dokumentacja techniczna OVH

Tworzenie alertu

Należy zalogować się do panelu vSphere (za pomocą lokalnego programu lub połączenia RDP dostarczonego po aktywacji usługi PCC).

Możesz skonfigurować alert dla każdego elementu usługi Private Cloud: dla Private Cloud, klastrów, wirtualnych maszyn, datastore, sieci... Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy na Private Cloud lub na inny element, który chcesz monitorować, wybierz « Alarm » i « Add Alarm ».

W zakładce « General » podaj nazwę alertu i wybierz typ alarmu:

Zakładka « Triggers » pozwala na wskazanie parametrów do monitorowania i warunków alertu. Przycisk « Add » pozwala na dostosowanie reguły. Możesz monitorować na przykład pamięć RAM hosta wskazując próg, którego nie można przekroczyć i po przekroczeniu którego otrzymasz e-mail z powiadomieniem.

W zakładce « Reporting » możesz wskazać margines, który ma być brany pod uwagę przed uruchomieniem alertu oraz częstotliwość jego powtarzania. Jeśli na przykład twój host przekracza 95% zużycia przez 5 minut, otrzymasz powiadomienie na e-mail.

W zakładce « Action » możesz zdefiniować operację do wykonania po wykryciu alarmu: wysyłka na e-mail, zatrzymanie działania VM, wykonanie zamówienia.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...