Dokumentacja techniczna OVH

Dostęp root i zdefiniowanie hasła

Dostęp root i zdefiniowanie hasła

Do wykonania niektórych operacji potrzebny jest dostęp root, na przykład:

 • instalacja pakietów
 • zdefiniowanie hasła dla użytkownika lub dla roota (niezbędne, żeby uzyskać dostęp do KVM)
 • wykonanie niektórych zadań administracyjnych

Wstępne wymagania

 • Zalogowanie przez SSH za pomocą domyślnego użytkownika (admin lub nazwa dystrybucji dla najnowszych obrazów)

Informacje

W przewodniku tym domyślnym użytkownikiem jest admin.

Zdefiniowanie hasła

 • Zdefiniuj hasło dla użytkownika admin (hasło nie jest wyświetlane ze względów bezpieczeństwa):
~$ sudo passwd
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
 • Zdefiniuj hasło dla użytkownika root (hasło nie jest wyświetlane ze względów bezpieczeństwa):
~$ sudo passwd root
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully

Inne przykłady

 • Aktualizacja pamięci cache pakietów (Debian / Ubuntu)
~$ sudo apt-get update
 • Aktualizacja systemu (CentOS / Fedora)
~$ sudo yum update
 • Edycja pliku konfiguracyjnego:
~$ sudo vi /etc/hosts.allow

 • Przejście w tryb użytkownika root
~$ sudo su -
~#
 • Zdefiniowanie hasła dla użytkownika root (po przejściu w tryb użytkownika root):
~# passwd
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
 • Zdefiniowane hasła dla użytkownika admin
~# passwd admin
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully

Przewodniki Cloud


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...