Zarządzanie regułami firewalla i bezpieczeństwem portów w sieciach prywatnych

Sprawdź działanie grup zabezpieczeń w usłudze Public Cloud

Tłumaczenie zostało wygenerowane automatycznie przez system naszego partnera SYSTRAN. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nieprecyzyjne sformułowania, na przykład w tłumaczeniu nazw przycisków lub szczegółów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy zapoznanie się z angielską/francuską wersją przewodnika. Jeśli chcesz przyczynić się do ulepszenia tłumaczenia, kliknij przycisk “Zaproponuj zmianę” na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja z dnia 30-11-2021

Wprowadzenie

Platforma OpenStack zarządza bezpieczeństwem zapory sieciowej, łącząc reguły połączenia w grupy zabezpieczeń. Reguły są następnie stosowane przez przypisanie grup bezpieczeństwa do portów sieciowych.

Port w ramach OpenStack Neutron jest punktem połączenia między podsieciami i elementami sieci (takimi jak instancje, Load Balancer, routery, itp...).

Dowiedz się, jak zarządzać grupami zabezpieczeń w sieciach prywatnych w ramach Public Cloud.

Niniejszy przewodnik dotyczy tylko konfiguracji prywatnych sieci. W przypadku sieci publicznych reguły firewalla są kompleksowe.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi szczegółami dotyczącymi migracji, dotyczącymi zmian w regionach Public Cloud OpenStack.

Wymagania początkowe

W praktyce

Domyślne parametry

Każdy port sieciowy jest przypisany do grupy zabezpieczeń, która zawiera określone reguły.

Grupa zabezpieczeń "default" zawiera następujące zasady:

openstack security group rule list default

+--------------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------------------+
| ID                  | IP Protocol | Ethertype | IP Range | Port Range | Remote Security Group |
+--------------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------------------+
| 3a5564b7-5b68-4923-b796-26eb623c5b53 | None    | IPv6   | ::/0   |      | None         |
| 43f2b673-9cbc-4bac-ad66-22ef4789d0fc | None    | IPv6   | ::/0   |      | None         |
| a6a1ecfd-4713-4316-a020-74eccd49fd6c | None    | IPv4   | 0.0.0.0/0 |      | None         |
| cd66a601-de94-4dbe-ae21-44792229d351 | None    | IPv4   | 0.0.0.0/0 |      | None         |
+--------------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------------------+

Otrzymany zwrot wskazuje, że wszystkie połączenia są dozwolone dla każdego protokołu i w obu kierunkach.

W zależności od regionu implementacja może być inna, ale wynik jest taki sam: wszystkie połączenia są dozwolone.

W związku z tym wszystkie porty sieciowe (publiczne i prywatne) umożliwiają każde połączenie z początkiem instancji.

Zarządzanie regułami prywatnego firewalla

Dodaj reguły

Jeśli chcesz skonfigurować określone reguły, możesz zmienić grupę zabezpieczeń domyślnie. Możesz również utworzyć nową grupę zabezpieczeń i powiązać z nią port sieciowy.

Użyj tego polecenia, aby utworzyć grupę:

openstack security group create private

+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Field      | Value                                                                                   |
+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| created_at   | 2021-11-05T15:14:37Z                                                                            |
| description   | private                                                                                  |
| id       | eeae05a8-c81e-40a4-a3aa-fdbebcbf72b4                                                                    |
| location    | cloud='', project.domain_id=, project.domain_name='Default', project.id='9ea425f44c284d488c6d8e28ccc8bff0', project.name='3614264792735868', region_name='GRA11', zone=  |
| name      | private                                                                                  |
| project_id   | 9ea425f44c284d488c6d8e28ccc8bff0                                                                      |
| revision_number | 1                                                                                     |
| rules      | created_at='2021-11-05T15:14:37Z', direction='egress', ethertype='IPv4', id='54fae025-3439-4e45-8745-2ffe5b261f72', revision_number='1', updated_at='2021-11-05T15:14:37Z' |
|         | created_at='2021-11-05T15:14:37Z', direction='egress', ethertype='IPv6', id='ad1aa507-79bd-434f-b674-221ef41d9ba6', revision_number='1', updated_at='2021-11-05T15:14:37Z' |
| stateful    | None                                                                                    |
| tags      | []                                                                                     |
| updated_at   | 2021-11-05T15:14:37Z                                                                            |
+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Ten przykład grupy zabezpieczeń posiada tylko reguły wyjścia, co oznacza, że nie będzie dozwolona komunikacja wejściowa.

Aby dodać regułę, na przykład dla połączeń SSH, możesz użyć następującej komendy:

openstack security group rule create --protocol tcp --dst-port 22 private

+-------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Field       | Value                                                                                  |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| created_at    | 2021-11-05T15:19:37Z                                                                          |
| description    |                                                                                     |
| direction     | ingress                                                                                 |
| ether_type    | IPv4                                                                                  |
| id        | 8f026e18-1c8b-4042-8655-10c9a773d131                                                                  |
| location     | cloud='', project.domain_id=, project.domain_name='Default', project.id='9ea425f44c284d488c6d8e28ccc8bff0', project.name='3614264792735868', region_name='GRA11', zone= |
| name       | None                                                                                  |
| port_range_max  | 22                                                                                   |
| port_range_min  | 22                                                                                   |
| project_id    | 9ea425f44c284d488c6d8e28ccc8bff0                                                                    |
| protocol     | tcp                                                                                   |
| remote_group_id  | None                                                                                  |
| remote_ip_prefix | 0.0.0.0/0                                                                                |
| revision_number  | 1                                                                                    |
| security_group_id | eeae05a8-c81e-40a4-a3aa-fdbebcbf72b4                                                                  |
| tags       | []                                                                                   |
| updated_at    | 2021-11-05T15:19:37Z                                                                          |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Wprowadź następujące polecenie, aby powiązać grupę zabezpieczeń z portem:

openstack port set --security-group private 5be009d9-fc2e-4bf5-a152-dab52614b02d

Różnice w zachowaniu w poszczególnych regionach

Domyślna konfiguracja sieci prywatnej może być różna w zależności od używanego regionu.

W niektórych regionach własność "port security" jest uznawana za enabled, nawet jeśli nie stosuje ona żadnych zasad dotyczących sieci prywatnej. W niektórych innych regionach (w zależności od wdrożonej wersji OpenStack) własność "port security" jest widoczna jako enabled, ale reguły są poprawnie stosowane w prywatnej sieci.

Podsumowując, następujące regiony uruchamiają Newton OpenStack release i żadna reguła firewall nie będzie działać dla Twoich prywatnych sieci, nawet jeśli bezpieczeństwo portów jest włączone:

 • Beauharnois: BHS1, BHS3, BHS5
 • Frankfurt: DE1
 • Gravelines: GRA1, GRA3, GRA5, GRA7, GRA11
 • Strasburg: SBG5
 • Singapur: SGP1
 • Sydney: SYD1
 • Londyn: UK1
 • Warszawa: WAW1
 • Hillsboro: US-WEST-OR-1
 • Vint Hill: US-EAST-VA-1

W następujących regionach (uruchamiając wersję Stein OpenStack) reguły zapory ogniowej dla prywatnych sieci będą działać zgodnie z planem:

 • Gravelines: GRA9
 • Strasburg: SBG7

OVHcloud stopniowo uaktualni wszystkie regiony Newton do Stein, aby zapewnić dostępność funkcji "port security".

W celu uniknięcia przerw w działaniu usługi podczas aktualizacji wartość False zostanie przypisana do nieruchomości "port security" we wszystkich sieciach już utworzonych. Po aktualizacji regionu w wersji Stein OpenStack, jeśli chcesz używać reguł zapory sieciowej w prywatnych sieciach, musisz zdefiniować właściwość "port security" w True.

Wprowadź następujące polecenie, aby sprawdzić, czy właściwość "port security" jest aktywna w prywatnym porcie sieciowym:

openstack port show d7c237cd-8dee-4503-9073-693d986baff3 -f value -c port_security_enabled
False

Proces migracji

Migracja będzie przebiegać zgodnie z poniższym procesem:

 • GRA9 i SBG7 dołączają do innych regionów z domyślnym "portem security" w niedostępności.
 • Reguły firewalla dla nowych portów nie będą stosowane, dopóki nie uruchomisz prawa własności "port security" na nowym porcie. Dla istniejących portów nic się nie zmieni.
 • Regiony OpenStack przejdą do wersji Stein.
 • Domyślny "port security" zostanie zmodyfikowany podczas aktywacji (globalna komunikacja zostanie wysłana w odpowiednim czasie).
 • Reguły firewalla będą działać dla nowych portów. Dla istniejących portów nic się nie zmieni.
 • Opcja aktywacji nieruchomości "port security" dla istniejących portów zostanie włączona.

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).