Zarządzanie instancjami Public Cloud w interfejsie Horizon

Dowiedz się, jak zarządzać instancjami w interfejsie Horizon

Tłumaczenie zostało wygenerowane automatycznie przez system naszego partnera SYSTRAN. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nieprecyzyjne sformułowania, na przykład w tłumaczeniu nazw przycisków lub szczegółów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy zapoznanie się z angielską/francuską wersją przewodnika. Jeśli chcesz przyczynić się do ulepszenia tłumaczenia, kliknij przycisk “Zaproponuj zmianę” na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja z dnia 03/02/2022

Wprowadzenie

Oprócz Panelu klienta OVHcloud możesz również zarządzać projektami Public Cloud w interfejsie Horizon. Znajdziesz tam wszystkie Twoje projekty związane z infrastrukturą (instancje, kopie zapasowe, dyski, klucze SSH, etc.) oraz przestrzenią dyskową (w tym listę Twoich kontenerów).

Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak zarządzać instancjami Public Cloud za pośrednictwem interfejsu Horizon.

Wymagania początkowe

W praktyce

Dostęp do interfejsu zarządzania instancją

Zaloguj się najpierw do interfejsu Horizon.

W przeciwieństwie do Panelu klienta OVHcloud, Horizon rozdziela Twoje usługi w zależności od regionu. Region można wybrać z menu w lewym górnym rogu:

public-cloud

Kliknij menu Compute po lewej stronie, a następnie wybierz Instances. Na stronie, która się wyświetla zobaczysz podsumowanie wszystkich Twoich instancji. Pojawi się tu kilka informacji:

 • Model instancji (Flavor)
 • Nazwa, stan zasilania (Power State) i czas, jaki upłynął od jej utworzenia (Time since created)
 • Adres IPv4 i IPV6 instancji
 • Przypisaną prywatną sieć i prywatny adres IPv4
 • Status instancji
 • Obraz używany do instalacji instancji (jeśli dotyczy)

public-cloud

Launch Instance

Ta opcja pozwala na utworzenie instancji. Więcej informacji znajdziesz w tym przewodniku.

Delete Instances

Ta opcja pozwala na usunięcie kilku instancji jednocześnie. Wystarczy zaznaczyć pole po lewej stronie nazwy instancji.

More Actions

To menu pozwala na wykonywanie następujących operacji na jednej lub kilku instancjach. Najpierw upewnij się, czy zaznaczyłeś kratkę po lewej stronie nazwy instancji:

 • Start Instances: ta opcja pozwala na ponowne uruchomienie jednej lub kilku instancji o statusie shutoff lub off.
 • Shut Off Instances opcja ta pozwala na zawieszenie jednej lub kilku instancji.
 • Soft Reboot Instances: opcja ta pozwala na uruchomienie oprogramowania na jednej lub kilku instancjach.

Tworzenie kopii zapasowej: Ta opcja pozwala na utworzenie snapshota instancji. Więcej informacji znajdziesz w tym przewodniku.

Zmień instancję

W interfejsie zarządzania instancją wybierz odpowiednią opcję z rozwijanej listy.

public-cloud

 • Attach Interface: ta opcja pozwala na dodanie jednego lub kilku prywatnych interfejsów do Twojej instancji za pośrednictwem sieci VLAN. Więcej informacji znajdziesz w tej części odpowiedniego przewodnika.
 • Detach Interface: ta opcja pozwala na usunięcie interfejsu związanego z instancją. Więcej informacji znajdziesz w tej części odpowiedniego przewodnika.
 • Edit Instance: ta opcja pozwala na zmianę nazwy instancji i grup zabezpieczeń.

Opcje w kolorze czerwonym wskazują na możliwość utraty danych podczas procesu. Zanim wprowadzisz zmiany na Twojej instancji, upewnij się, że zawsze posiadasz kopię zapasową swoich danych.

Zmiana rozmiaru instancji

Dzięki usłudze Public Cloud możesz zwiększyć zasoby Twojej instancji - wystarczy kilka kliknięć.

W przypadku modeli klasycznych możliwe jest tylko zmiana rozmiaru na wyższy. Operacja ta spowoduje również wycięcie instancji w czasie jej wykonywania.

Instancje typu flex umożliwiają zmianę rozmiaru na wyższe lub niższe modele dzięki unikalnemu rozmiarowi dysku.

Wybierz Resize Instance z rozwijanego menu po prawej stronie odpowiedniej instancji.

Resize instance

 • Wybór szablonu (Flavor Choice): ta sekcja wskazuje aktualny szablon (old flavor) i pozwala wybrać nowy szablon (new flavor) dla zasobu instancji.

public-cloud

 • Szczegóły skrajni (Flavor Details). W tej sekcji wyświetlają się zasoby przypisane do wybranego szablonu.
 • Limity Projektu (Project Limits). Tutaj możecie zobaczyć wykorzystane zasoby w porównaniu z całkowitymi zasobami przeznaczonymi na dany projekt.

Pamiętaj, że możesz tylko zmienić rozmiar instancji z jednego modelu Linux na inny model Linux i z jednego modelu Windows na inny model Windows.

 • Opcje zaawansowane (Advanced Options). Sekcja ta pozwala na zarządzanie partycjonowaniem dysku (Disk Partion) i grupy serwerów (Server Group).

public-cloud

Po zakończeniu konfiguracji kliknij Resize.

Zmiana rozmiaru dysku w systemie Windows

Uwaga: podczas zmiany rozmiaru instancji Windows rozmiar partycji nie jest automatycznie aktualizowany. Należy więc rozszerzyć ją, używając menedżera dysku:

Kliknij prawym przyciskiem myszy w menu Start i uruchom menedżer dysku klikając Zarządzanie dyskami.

public-cloud

Kliknij prawym przyciskiem myszy na partycję główną, a następnie kliknij Rozszerz wolumin.

public-cloud

Kliknij Dalej, aby uzyskać dostęp do Kreator rozszerzenia woliminów. Wybierz zasoby dysku do rozszerzenia i kliknij Dalej.

public-cloud

Następnie kliknij Zakończ, aby zatwierdzić wybór.

public-cloud

Nowy rozmiar dysku zostanie wyświetlony w managerze dysku.

public-cloud

Przebudowa instancji

Ta opcja pozwala na ponowne skonfigurowanie instancji na nowej bazie lub na zmianę systemu operacyjnego.

Operacja ta spowoduje usunięcie danych instancji.

Wybierz Rebuild Instance z rozwijanej listy odpowiadającej instancji.

public-cloud

Wybierz obraz do rekonstrukcji.
Wybierz typ partycji ("Automatyczne" lub "Ręczne"). Jest to opcjonalne.
Na koniec kliknij Rebuild Instance. Operacja ta może zająć kilka minut.

Wstrzymanie lub uśpienie instancji (Shelve or pause an instance)

Aby dowiedzieć się, jak wstrzymanie lub uśpienie instancji, kliknij tutaj, aby zapoznać się z przewodnikiem dotyczącym tej metody.

Dostęp do konsoli instancji

W przypadku utraty dostępu do instancji, wynikającej z nieprawidłowej konfiguracji lub przerwy w działaniu usługi SSH, możesz ponownie skonfigurować instancję za pomocą konsoli VNC.

Dostęp do instancji jest możliwy przez konsolę VNC. Przed skonfigurowaniem hasła dla użytkownika root należy jednak najpierw skonfigurować. Więcej informacji znajdziesz w tym przewodniku. Konsola VNC może być również pierwszym podejściem w przypadku awarii, w celu postawienia diagnozy w wyniku analizy fazy uruchomienia instancji.

Z rozwijanej listy odpowiadającej instancji wybierz Console.

public-cloud

Pojawi się konsola instancji.

Jeśli konsola nie odpowiada już wpisom klawiatury, kliknij pasek stanu. Aby wyłączyć tryb pełnego ekranu, kliknij przycisk zwrotu przeglądarki.

Konsola instancji

public-cloud

Uruchom ponownie instancję

Istnieją dwie metody restartu instancji:

 • Restart programowy (Soft Reboot Instance)
 • Restart sprzętowy (Hard Reboot Instance)

Na rozwijanej liście odnoszącej się do instancji wybierz Soft Reboot Instance lub Hard Reboot Instance.

public-cloud

Następnie potwierdź zapytanie w oknie, które się wyświetli.

Usuń instancję

Jeśli nie potrzebujesz już jednej z Twoich instancji, możesz w każdej chwili ją usunąć.

Dane przechowywane na instancji zostaną usunięte. Możesz również utworzyć kopię zapasową tej instancji, jeśli chcesz zachować dane i ponownie uruchomić tą samą instancję w późniejszym czasie.

Na rozwijanej liście odnoszącej się do instancji wybierz Delete Instance.

public-cloud

Następnie kliknij przycisk Confirm, aby rozpocząć proces.

Po usunięciu instancji nie będzie już fakturowana i nie będziesz mógł jej odzyskać.

Sprawdź również

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).