Dokumentacja techniczna OVH

Importowanie adresu IP Fail Over

Dowiedz się, jak zaimportować adres IP Failover do projektu OVHcloud Public Cloud.

Ostatnia aktualizacja: 06-12-2019

Wprowadzenie

Jeśli chcesz skonfigurować adres IP Failover w swoich instancjach, ponieważ:

  • masz w instancji wiele witryn internetowych,
  • obsługujesz projekty międzynarodowe,
  • chcesz migrować z serwera dedykowanego do instancji Public Cloud,

... możesz zaimportować adres IP Failover powiązany z inną usługą OVHcloud.

Dowiedz się, jak zaimportować adres IP Failover do projektu OVHcloud Public Cloud.

Wymagania początkowe

W praktyce

Najpierw zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud, kliknij menu Public Cloud i wybierz Projekt.

Wybierz pozycję Adres IP Failover w sekcji Sieć.

IP Section

Zostaną wyświetlone wszystkie adresy IP, które można zaimportować do projektu Public Cloud:

IP Section

Kliknij ikonę z trzema kropkami po prawej stronie adresu IP, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij pozycję Importuj ten adres IP Failover.

Import Failover IP

Kliknij przycisk Importuj:

Import Failover IP

Spowoduje to ponowne załadowanie strony. Zostanie wyświetlone potwierdzenie migracji adresu IP.

Po zaimportowaniu adresu IP Failover kliknij ikonę z trzema kropkami (po prawej) i wybierz pozycję Zmodyfikuj powiązaną instancję.

Import Failover IP

Zostanie wyświetlone okno umożliwiające wybranie instancji, do której ma zostać przeniesiony adres IP:

Import Failover IP

Kliknij przycisk Dołącz. Spowoduje to ponowne załadowanie strony i wyświetlenie potwierdzenia, że adres IP został powiązany z instancją:

Import Failover IP

Adres IP Failover będzie już dołączony do instancji.

Następnym krokiem jest skonfigurowanie adresu IP w systemie operacyjnym. Przewodnik jest dostępny tutaj: Konfiguracja adresu IP Failover

Sprawdź również

Dołącz do naszej społeczności użytkowników: https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...