Jak konfigurować IPv6 w instancji Public Cloud

Tutorial konfiguracji protokołu IPv6 w instancji Public Cloud

Ostatnia aktualizacja z dnia 25-11-2019

Wprowadzenie

Internet Protocol version 6 (IPv6) to najnowsza wersja protokołu internetowego (IP – Internet Protocol). Został on zaprojektowany, by rozwiązać od dawna przewidywany problem wyczerpywania się puli adresów IPv4 dzięki wykorzystaniu adresów 128-bitowych zamiast tradycyjnie stosowanych 32-bitowych adresów IPv4.

Każda instancja Public Cloud jest dostarczana z jednym adresem IPv4 i jednym adresem IPv6.

Domyślnie skonfigurowany jest tylko adres IPv4.

W tym tutorialu dowiesz się, jak skonfigurować adres IPv6 dla instancji Public Cloud.

Wymagania początkowe

  • Dowolny model instancji Public Cloud.
  • Znajomość SSH.
  • Posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie sieci informatycznych.

W praktyce

Słowniczek

Oto krótki słowniczek terminów stosowanych w tym tutorialu:

Słowniczek Opis
IPV6_BLOCK Blok IPv6 przydzielony do Twojej usługi
YOUR_IPV6 Adres IPv6 przypisany do Twojej usługi
IPv6_PREFIX Prefiks Twojego bloku IPv6 (np. 2607:5300:60:62ac::/128 -> netmask = 128)
IPv6_GATEWAY Brama sieciowa Twojego bloku IPv6

Pobranie danych sieciowych

Zaloguj się do panelu klienta, kliknij menu sekcji Public Cloud, wybierz projekt Public Cloud i kliknij pozycję Instances w menu bocznym po lewej stronie. Następnie kliknij na ... obok odpowiadającej instancji i kliknij na Szczegóły instancji.

public-cloud ipv6

Wszystkie niezbędne informacje będą widoczne w sekcji Sieci.

public-cloud ipv6

Przykłady konfiguracji stałych

Poniższe przykłady mają jedynie charakter poglądowy.

Twoim obowiązkiem jako administratora usługi jest dostosowanie ich do posiadanej dystrybucji.

Najpierw połącz się ze swoją instancją przez SSH.

W systemie Debian / Ubuntu

Zakładając, że Twój interfejs sieciowy to eth0 i że korzystasz z systemu operacyjnego Debian, należy dodać konfigurację wyglądającą mniej więcej w ten sposób:

Plik do edycji (z uprawnieniami sudo): /etc/network/interfaces

iface eth0 inet6 static
address YOUR_IPV6
netmask IPV6_PREFIX
post-up /sbin/ip -6 route add IPV6_GATEWAY dev eth0
post-up /sbin/ip -6 route add default via IPV6_GATEWAY dev eth0
pre-down /sbin/ip -6 route del default via IPV6_GATEWAY dev eth0
pre-down /sbin/ip -6 route del IPV6_GATEWAY dev eth0

Oto konkretny przykład:

iface eth0 inet6 static
address 2001:41d0:xxx:xxxx::999
netmask 128
post-up /sbin/ip -6 route add 2001:41d0:xxx:xxxx::111 dev eth0
post-up /sbin/ip -6 route add default via 2001:41d0:xxx:xxxx::111 dev eth0
pre-down /sbin/ip -6 route del default via 2001:41d0:xxx:xxxx::111 dev eth0
pre-down /sbin/ip -6 route del 2001:41d0:xxx:xxxx::111 dev eth0

W systemie RedHat / CentOS

Zakładając, że Twój interfejs to eth0, konfiguracja powinna wyglądać mniej więcej tak:

Plik do edycji (z uprawnieniami sudo): /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

IPV6INIT=yes
IPV6ADDR=YOUR_IPV6/IPV6_PREFIX
IPV6_DEFAULTGW=IPV6_GATEWAY

Oto konkretny przykład:

IPV6INIT=yes
IPV6ADDR=2001:41d0:xxx:xxxx::999
IPV6_DEFAULTGW=2001:41d0:xxx:xxxx::111

W systemie Windows

Przejdź do sekcji Połączenia sieciowe w systemie Windows.

public-cloud ipv6

Następnie kliknij prawym przyciskiem kartę sieciową, by przejść do jej Właściwości.

public-cloud ipv6

Kliknij IPv6, a następnie Właściwości.

public-cloud ipv6

Teraz wprowadź dane Twojego adresu IPv6.

public-cloud ipv6

Diagnostyka

Skonfigurowałeś IPv6, ale nic nie działa?

Prosta operacja pozwala ustalić, czy usterka jest związana z przeprowadzoną konfiguracją, czy też z siecią OVHcloud.

Najpierw należy przełączyć instancję na tryb awaryjny rescue-pro.

Następnie skonfiguruj tymczasowy adres IP w oparciu o poniższe przykładowe polecenia:

ip addr add YOUR_IPV6/IPV6_PREFIX dev eth0
ip -6 route add IPV6_GATEWAY dev eth0
ip -6 route add default via IPV6_GATEWAY dev eth0

Przetestuj ponownie sieć, np. za pomocą polecenia ping6:

ping6 ipv6.google.com

Jeśli Twoja instancja odpowiada, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeden z etapów konfiguracji początkowej nie został prawidłowo przeprowadzony.

W każdym przypadku warto skontaktować się z działem pomocy technicznej, podając powyższe wyniki powyższych testów, aby uzyskać analizę z naszej strony.

Sprawdź również

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).