Dokumentacja techniczna OVH

Konfiguracja adresu IP Fail Over w Ubuntu

Konfiguracja adresu IP Fail Over w Ubuntu

Chcesz skonfigurować adres IP Fail Over na swoich instancjach, ponieważ:

  • masz kilka stron na swojej instancji,
  • obsługujesz projekty międzynarodowe.

Możesz zamówić i zaimportować adres IP Fail Over dla swoich instancji Public Cloud.

Adresy IP Fail Over nie są automatycznie konfigurowane na instancji.

Przewodnik ten wyjaśnia, jak skonfigurować interfejs sieciowy instancji, aby dodać do niej adres IP Fail Over.

Wstępne wymagania

Konfiguracja interfejsu

  • Edytuj plik konfiguracyjny za pomocą polecenia:
vi /etc/network/interfaces
  • Na końcu pliku dodaj:
auto ethX:Y
iface ethX:Y inet static
address xxx.xxx.xxx.xxx
netmask 255.255.255.255
broadcast xxx.xxx.xxx.xxx
Parametry Wartości
X Numer interfejsu głównego (zazwyczaj eth0)
xxx.xxx.xxx.xxx IP failover do skonfigurowania
Y Numer aliasu (począwszy od 0 następnie 1... w zależności od liczby IP do skonfigurowania)

Jeśli chcesz dodać kilka adresów IP, dodaj w tych samych liniach: zwiększając wartość Y (numer aliasu)

Restart usługi sieciowej

  • Zrestartuj usługi sieciowe za pomocą tego polecenia:
service networking restart

Przewodniki Cloud


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...