Dokumentacja techniczna OVH

Konfiguracja dodatkowych kluczy SSH

Konfiguracja dodatkowych kluczy SSH

Podczas tworzenia instancji można skonfigurować tylko jeden klucz SSH. Możesz zezwolić na dostęp do Twojej instancji innym użytkownikom dysponującym kluczami SSH konfigurując plik authorized_keys.

Przewodnik ten wyjaśnia, jak skonfigurować dla instancji dodatkowe klucze SSH, aby dać innym osobom dostęp do tej instancji.

Wstępne wymagania

  • Instancja

Utworzenie klucza SSH

Aby utworzyć klucz SSH, należy postępować zgodnie z tym przewodnikiem:

Nie trzeba go dodawać w panelu manager OVH.

Konfiguracja nowego użytkownika

  • Zaloguj się do swojej instancji.
  • Utwórz nowego użytkownika:
admin@serveur-1:~$ sudo adduser user2

Adding user `user2' ...
Adding new group `user2' (1001) ...
Adding new user `user2' (1001) with group `user2' ...
Creating home directory `/home/user2' ...
Copying files from `/etc/skel' ...

Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for user2
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
  • Dodaj publiczny klucz SSH w katalogu nowego użytkownika:
admin@serveur-1:~$ sudo vim /home/user2/.ssh/authorized_keys

Możesz utworzyć katalog .ssh, jeśli katalog ten nie istnieje.

admin@serveur-1:~$ sudo mkdir /home/user2/.ssh/

Możesz już zalogować się na tego użytkownika za pomocą klucza prywatnego przypisanego do tego, który skonfigurowałeś.

root@serveur:~$ ssh user2@149.xxx.xxx.22

Linux serveur-1 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.68-1+deb7u1 x86_64
Last login: Fri Oct 16 08:14:24 2015 from proxy-109-190-254-35.ovh.net

user2@serveur-1:~$

Możesz skonfigurować inne klucze SSH dla użytkownika admin dodając je w odpowiednim pliku authorized_keys.

admin@serveur-1:~$ sudo vim /home/admin/.ssh/authorized_keys

Przewodniki Cloud


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...