Dokumentacja techniczna OVH

Tworzenie kopii zapasowej instancji

Dowiedz się, jak w prosty sposób utworzyć kopię zapasową instancji Public Cloud

Ostatnia aktualizacja z dnia 22-11-2019

Wprowadzenie

Możesz w dowolnym momencie utworzyć w Panelu klienta kopię zapasową instancji. Dzięki kopii zapasowej możesz przywrócić Twoją instancję z pierwotną konfiguracją lub też ją odtworzyć.

Utwórz w prosty sposób kopię zapasową instancji Public Cloud.

Wymagania początkowe

W praktyce

Tworzenie kopii zapasowej instancji

Zaloguj się do panelu klienta OVHcloud, wybierz kartę Public Cloud, a następnie rubrykęInstances (Instancje).

Kliknij wówczas wielokropek ... z prawej strony wybranej instancji, a następnie Create snapshot (Utwórz kopię zapasową).

public-cloud-instance-backup

Nazwij tę kopię zapasową na następnej stronie.

public-cloud-instance-backup

Utworzona kopia zapasowa będzie dostępna w rubryceInstance Backup (Kopia zapasowa instancji).

public-cloud-instance-backup

Automatyczne tworzenie kopii zapasowej instancji

W rubryce Instances (Instancje) wybierz opcję Create an automatic backup (Ustaw automatyczne tworzenie kopii zapasowej) w działaniach dostępnych dla danej instancji.

public-cloud-instance-backup

Na następnej stronie musisz podać wiele informacji:

Workflow (Przepływ pracy)

Obecnie istnieje tylko jeden przepływ pracy, który odpowiada za tworzenie kopii zapasowej instancji i jej głównego woluminu.

public-cloud-instance-backup

Ressource (Zasób).

Wystarczy wybrać instancję, dla której ma być tworzona kopia zapasowa.

public-cloud-instance-backup

Schedule (Harmonogram)

Tutaj określisz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych. Domyślnie proponowane są dwie opcje:

  • Kopia zapasowa tworzona codziennie, z maksymalnie 7-dniową historią.
  • Kopia zapasowa tworzona codziennie, z maksymalnie 14-dniową historią.

public-cloud-instance-backup

Name (Nazwa)

Tutaj nadasz nazwę zadaniu tworzenia kopii zapasowej.

public-cloud-instance-backup

Po utworzeniu kopii zapasowej stanie się ona dostępna w rubryce Workflow Management (Zarządzanie przepływami pracy):

public-cloud-instance-backup

Kopie zapasowe będą dostępne w rubryce Instance Backup (Kopia zapasowa instancji) pod nadanymi im nazwami.

Sprawdź również

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stroniehttps://community.ovh.com/en.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...