Dokumentacja techniczna OVH

Opcja vRack i prywatne sieci dla instancji Public Cloud

Opcja vRack i prywatne sieci dla instancji Public Cloud

Aby korzystać z prywatnych sieci z instancjami Public Cloud, należy przypisać projekt do usługi vRack.

Etapy niezbędne do połączenia dwóch instancji Public Cloud w ramach jednej sieci to:

 • Utworzenie sieci vRack 3
 • Przyłączenie projektu Public Cloud do vRack
 • Utworzenie prywatnej sieci
 • Przyłączenie instancji do prywatnej sieci

Wykonaj po kolei podane polecenia przez APIv6 OVH:

Quantity 1
Quantity 1

Uwagi: To zapytanie utworzy zamówienie na vRack. Zamówienie usługi vRack jest darmowe. Pobierz numer zamówienia (orderId).

orderID numer pobrany za pomocą poprzedniego zapytania
paymentMean fidelityAccount

Uwagi: Nawet jeśli jest to zamówienie na 0 zł, należy je zatwierdzić.

orderID numer pobrany za pomocą pierwszego zapytania
orderID numer pobrany za pomocą pierwszego zapytania

Uwagi: Należy poczekać, aż status zamówienia zmieni się na "delivered".

orderID numer pobrany za pomocą pierwszego zapytania

|orderDetailId|numer pobrany za pomocą poprzedniego zapytania|

Uwagi: Ważną informacją jest tutaj "domain", które powinno mieć taką formę: "pn-XXXX".

orderID numer pobrany za pomocą pierwszego zapytania
orderID numer pobrany za pomocą pierwszego zapytania

Uwagi: To zapytanie jest niezbędne do uzyskania nazwy utworzonej usługi vRack. Pojawi się tabela z jednym elementem.

Jeśli nie znasz identyfikatora projektu Public Cloud, postępuj zgodnie z tymi wskazówkami:

Uwagi: Pozwala to na uzyskanie listy projektów.

serviceName jeden z identyfikatorów uzyskanych za pomocą poprzedniego zapytania
serviceName jeden z identyfikatorów uzyskanych za pomocą poprzedniego zapytania

Uwagi: Pozwala to na zidentyfikowanie projektu dzięki polu "description". Po uzyskaniu informacji na temat identyfikatora projektu i nazwy usługi vRack, można dokonać połączenia:

serviceName "domain" uzyskane na poprzednim tepaie, jest to nazwa usługi vRack
serviceName "domain" uzyskane na poprzednim tepaie, jest to nazwa usługi vRack
project identyfikator projektu cloud w formie łańcucha 32 znaków

b]Uwagi: Zapytanie to inicjuje połączenie projektu vRack. Należy uzyskać ID zadania. GET /vrack/{serviceName}/task/{taskId}

serviceName "domain" uzyskane na poprzednim tepaie, jest to nazwa usługi vRack
serviceName "domain" uzyskane na poprzednim tepaie, jest to nazwa usługi vRack
taskID id zadania

Uwagi: To zapytanie pozwala na sprawdzenie statusu zadania. Po zakończeniu zadania przejdź do kolejnego zapytania.

serviceName identyfikator projektu
serviceName identyfikator projektu
name nazwa prywatnej sieci
region przykład: SBG1
vlandID ID nowego VLAN, do wyboru między 1 i 4000

Uwagi: Jest to etap tworzenia sieci VLAN. Możesz pozostawić puste pole "Region", aby usługa została włączona dla wszystkich regionów. Niezbędny jest identyfikator VLAN. Będzie on używany do nawiązywania komunikacji z innymi usługami OVH komaptybilnymi z funkcją vRack.

|serviceName|identyfikator projektu| |---| |serviceName|identyfikator projektu|

Uwagi: To zapytanie pozwala na uzyskanie networkId. Będzie ono mieć taką formę: nom-vrack_vlanId.

|serviceName|identyfikator projektu| |---| |serviceName|identyfikator projektu| |networkId|identyfikator sieci uzyskany za pomocą poprzedniego zapytania| |dhcp|true lub false| |end|ostatni adres podsieci| |network|blok IP podsieci| |region|przykład: SBG1| |start|pierwszy adres podsieci|

Uwagi: Jest to etap tworzenia podsieci dla regionu.
Możesz włączyć (lub nie) przypisywanie prywatnych adresów IP w sposób dynamiczny przez DHCP. Pamiętaj o oddzieleniu puli adresów IP dla poszczególnych regionów. Na przykład:

 • Od 192.168.0.2 do 192.168.0.254 dla SBG1
 • Od 192.168.1.2 do 192.168.1.254 dla GRA1

Aby uzyskać prywatny adres IP instancji, skorzystaj z tego zapytania:

/cloud/project/{serviceName}/instance/{instanceId}

Z poziomu APIv6 OVH

Utworzymy nową instancję przypisaną do naszej prywatnej sieci.

|serviceName|identyfikator projektu| |---| |serviceName|identyfikator projektu|

Uwagi: Ten etap pozwala na uzyskanie numeru networkID publicznej sieci, aby skonfigurować ją na instancji.

|serviceName|identyfikator projektu| |---| |serviceName|identyfikator projektu|

Uwagi: Ten etap pozwala na uzyskanie numeru networkID prywatnej sieci, aby skonfigurować ją na instancji.

Parametry klasyczne i sieciowe:

|ip|nie podawać dla sieci publicznej ani w przypadku korzystania z DHCP| |networkId|identyfikator sieci| |+|pozwala na dodanie dodatkowego interfejsu|

Uwagi: Poza parametrami klasycznymi do uruchomienia instancji, będziesz mógł skonfigurować interfejsy sieciowe instancji. APIv6 OVH nie pozwala jeszcze na przypisanie istniejącej instancji do prywatnej sieci. Należy utworzyć nową instancję.

Z poziomu API OpenStack

 • Pobierz listę dostępnych sieci:
admin@serveur-1:~$ nova net-list

+--------------------------------------+-------------------+------+
| ID | Label | CIDR |
+--------------------------------------+-------------------+------+
| 8d3e91fd-xxxx-xxxx-xxxx-4252de201489 | Ext-Net | None |
| b19cb941-xxxx-xxxx-xxxx-581e8e7e4f54 | private_network_1 | None |
+--------------------------------------+-------------------+------+
 • Utwórz nową instancję z 2 interfejsami:
admin@serveur-1:~$ nova boot --flavor vps-ssd-1 --image "Debian 8" --nic net-id=8d3e91fd-xxxx-xxxx-xxxx-4252de201489 --nic net-id=b19cb941-xxxx-xxxx-xxxx-581e8e7e4f54 --key_name SSH_KEY test_vrack
 • Sprawdź instancję:
admin@serveur-1:~$ nova list
+--------------------------------------+-------------------+--------+------------+-------------+--------------------------------------------------------+
| ID | Name | Status | Task State | Power State | Networks |
+--------------------------------------+-------------------+--------+------------+-------------+--------------------------------------------------------+
| 0b4be30f-b21f-4cba-a51b-c2024ab20ae8 | test_vrack | ACTIVE | - | Running | Ext-Net=149.xxx.xxx.48; private_network_1=192.168.0.5 |
+--------------------------------------+-------------------+--------+------------+-------------+--------------------------------------------------------+

Instancja ta ma 2 interfejsy sieciowe:

 • Publiczny: 149.xxx.xxx.48
 • Prywatny: 192.168.0.5

Za pomocą API OpenStack można dodać prywatny interfejs sieciowy na istniejącej już instancji.

Oto procedura:

admin@serveur-1:~$ nova interface-attach --net-id b19cb941-xxxx-xxxx-xxxx-581e8e7e4f54 Instance1
admin@serveur-1:~$ nova list
+--------------------------------------+-------------------+--------+------------+-------------+--------------------------------------------------------+
| ID | Name | Status | Task State | Power State | Networks |
+--------------------------------------+-------------------+--------+------------+-------------+--------------------------------------------------------+
| 0952355f-cc8b-45b7-b011-d20415adc9f5 | Instance1 | ACTIVE | - | Running | Ext-Net=149.xxx.xxx.83; private_network_1=192.168.0.6 |
| 0b4be30f-b21f-4cba-a51b-c2024ab20ae8 | test_vrack | ACTIVE | - | Running | Ext-Net=149.xxx.xxx.48; private_network_1=192.168.0.5 |
+--------------------------------------+-------------------+--------+------------+-------------+--------------------------------------------------------+

Możesz sprawdzić, czy obydwa interfejsy są skonfigurowane na instancji za pomocą tego polecenia:

root@test-vrack:~$ ip addr list

Zobaczysz 3 interfejsy sieciowe:

 • lo: Loopback
 • eth0: interfejs publiczny
 • eth1: interfejs prywatny

Następnie wystarczy skonfigurować prywatny adres IP:

root@test-vrack:~$ ip addr add 192.168.0.5/16 dev eth1

I włączyć interfejs sieciowy:

root@test-vrack:~$ ip link set eth1 up

Przewodniki Cloud


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...