Dokumentacja techniczna OVH

Logowanie do instancji OVHcloud Public Cloud

Ten przewodnik zawiera informacje o logowaniu do instancji OVHcloud Public Cloud przy użyciu systemu Windows i Linux

Ostatnia aktualizacja: 06-12-2019

Wprowadzenie

Logowanie do instancji OVHcloud Public Cloud odbywa się podobnie jak zwykłe logowanie do VPS czy serwera dedykowanego, ale każda instancja ma konkretne konto użytkownika.

Ten przewodnik zawiera informacje o logowaniu do instancji OVHcloud Public Cloud przy użyciu systemu Windows i Linux.

Wymagania początkowe

W praktyce

Logowanie do instancji systemu Linux przy użyciu systemu operacyjnego Linux/Mac

Aby zalogować się do instancji OVHcloud Public Cloud, uruchom następujące polecenie SSH, zastępując „user” odpowiednim użytkownikiem, a „instance_IP” adresem IP swojej instancji:

ssh user@instance_IP

Użytkownik usługi Public Cloud będzie różny w zależności od używanego systemu operacyjnego. Poniższa tabela zawiera listę użytkowników (niewyczerpującą) według systemu operacyjnego:

System operacyjny Użytkownik
Arch Linux arch
CentOS 6 centos
CentOS 7 centos
CoreOS core
Debian 7 debian
Debian 8 debian
Debian 9 debian
Fedora 25 fedora
Fedora 26 fedora
FreeBSD 11.0 ZFS freeBSD
Ubuntu 14.04 ubuntu
Ubuntu 16.04 ubuntu
Ubuntu 16.10 ubuntu
Ubuntu 17.04 ubuntu

Zalogowanie bezpośrednio powoduje uzyskanie dostępu z prawami zwykłego użytkownika. Aby uzyskać prawa administratora (użytkownika root), należy użyć polecenia sudo -i lub sudo su.

Ostrzeżenie dotyczące skrótu serwera zdalnego SSH:

Podczas pierwszego logowania należy potwierdzić autentyczność hosta, klikając yes (tak).

The authenticity of host 217.xxx.xxx.98 (217.xxx.xx.98) cant be established.
ECDSA key fingerprint is f4:95:09:ce:b6:63:73:ea:54:db:76:5e:64:f1:5e:6d.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?`

Logowanie do instancji systemu Linux przy użyciu systemu operacyjnego Windows

Aby zalogować się do instancji systemu Linux przy użyciu systemu Windows, można użyć programu PuTTY lub — w przypadku najnowszych wydań systemu Windows 10 — funkcji natywnych. Następnie można postąpić zgodnie z powyższą instrukcją.

Logowanie do instancji systemu Windows

Zakończenie instalacji

Po utworzeniu instancji należy przeprowadzić do końca przygotowanie systemu, czyli tak zwany proces sysprep. W tym celu zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud i uruchom konsolę VNC z poziomu pulpitu nawigacyjnego instancji:

VNC console

W pierwszym kroku wybierz kraj, język i układ klawiatury, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej):

Choose language in sysprep

Następnie wybierz hasło administratora:

Choose password in sysprep

Na koniec potwierdź wprowadzone zmiany, klikając przycisk Finish (Zakończ). Instancja zostanie zrestartowana, a następnie będzie można zalogować się do serwera z systemem Windows.

Logowanie do systemu Windows

Do instancji systemu Windows należy zalogować się bezpośrednio z komputera z systemem Windows przy użyciu funkcji Pulpit zdalny:

Choose password in sysprep

W następnych krokach należy wpisać adres IP instancji (pierwszy krok logowania się za pośrednictwem Pulpitu zdalnego), nazwę użytkownika (administratora) i ustawione hasło.

Remote desktop - Login

Remote desktop - User login

Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie danych logowania. Kliknij przycisk Tak:

Login confirmation

Nastąpi zalogowanie do instancji.

W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem się do instancji systemu Windows sprawdź, czy zapora systemu Windows autoryzuje połączenia RDP. Więcej informacji na ten temat zawiera przewodnik dotyczący konfiguracji systemu Windows Server.

Sprawdź również

Dołącz do naszej społeczności użytkowników: https://community.ovh.com/en/.