Dokumentacja techniczna OVH

Przebudowa instancji

Jak przebudować instancję w interfejsie Horizon.

Może pojawić się sytuacja, w której będziesz chciał wykonać reinstalację swojej instancji (na przykład, żeby zmienić konfigurację instancji lub zmienić system operacyjny).

Przewodnik ten wskazuje, jak przebudować instancję z poziomu interfejsu OpenStack Horizon, w celu zainstalowania nowego obrazu z zachowaniem tego samego adresu IP.

Uwaga

Operacja ta spowoduje usunięcie danych z instancji.

Wstępne wymagania

Aby przebudować instancję, należy:

  • Zalogować się do interfejsu Horizon.
  • Kliknąć na Instancje w menu z lewej strony.
  • Wybrać Przebudowa instancji z rozwijalnego menu dla instancji.

  • Wybrać obraz do przebudowy.
  • Wybrać typ partycjonowania ( "Automatyczne" lub "Ręczne" ).
  • Kliknąć na Przebuduj instancję.

Przewodniki Cloud


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...