Dokumentacja techniczna OVH

Przełączenie instancji w tryb rescue

Przełączenie instancji w tryb rescue

W przypadku nieprawidłowej konfiguracji lub utraty kluczy SSH możesz mieć problem z dostępem do swoich instancji. Proponujemy tryb rescue, który pozwala na dostęp do danych, w celu poprawieniu plików konfiguracyjnych.

Funkcja ta działa w prosty sposób: Instancja jest uruchamiana z nowego obrazu, czyli jako instancja z podstawową konfiguracją. Dysk instancji jest podpięty do instancji jako dysk dodatkowy. Wystarczy go zamontować, aby uzyskać dostęp do danych.

Przewodnik ten wyjaśnia, jak używać trybu rescue.

Wstępne wymagania

Przełączenie w tryb rescue

Aby przełączyć serwer w tryb rescue, kliknij na strzałkę z prawej strony instancji i wybierz "Uruchom w trybie rescue":

Następnie należy wybrać obraz, na którym chcesz uruchomić swój serwer w trybie rescue:

Znajdziesz tu domyślnie proponowane obrazy oraz jeden obraz dodatkowy "Dystrybucja Rescue Made-in-OVH", który pozwala na zalogowanie się do instancji w trybie rescue za pomocą tymczasowego hasła.

Po uruchomieniu serwera w trybie rescue pojawi się nowe okno z tymczasowym hasłem:

Dostęp do danych

Dane dostępne na instancji będą widoczne w trybie rescue jako dodatkowy dysk. Aby uzyskać do nich dostęp, wystarczy zamontować ten dysk zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  • Zaloguj się jako root:
admin@instance:~$ sudo su
  • Sprawdź dostępne dyski:
root@instance:/home/admin# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda 253:0 0 1G 0 disk
└─vda1 253:1 0 1023M 0 part /
vdb 253:16 0 10G 0 disk
└─vdb1 253:17 0 10G 0 part
  • Zamontuj partycję:
root@instance:/home/admin# mount /dev/vdb1 /mnt

Twoje dane są teraz dostępne w katalogu /mnt.

Możesz na przykład edytować plik z listą kluczy SSH dla użytkownika admin:

root@instance:/home/admin# vim /mnt/home/admin/.ssh/authorized_keys

Normalne uruchomienie instancji

Po wykonaniu operacji można uruchomić instancję w normalnym trybie. Wystarczy kliknąć na strzałkę w prawym górnym rogu instancji i wybrać "Wyjdź z trybu rescue":

Z poziomu API OpenStack

Możesz uruchomić instancję w trybie rescue z poziomu API OpenStack korzystając z poniższego polecenia:

root@server:~# nova rescue INSTANCE_ID

Aby wyjść z trybu rescue, skorzystaj z tego polecenia:

root@server:~# nova unrescue INSTANCE_ID

Przewodniki Cloud


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...