Dokumentacja techniczna OVH

Przełączenie instancji w tryb rescue

Ten przewodnik zawiera informacje o przełączaniu instancji w tryb ratunkowy (rescue)

Ostatnia aktualizacja: 04-12-2019

Wprowadzenie

Jeśli instancja została niewłaściwie skonfigurowana lub utracono klucz SSH, instancja może być niedostępna.

W takiej sytuacji można ponownie skonfigurować instancję lub odzyskać dane przy użyciu trybu ratunkowego (rescue).

Ten przewodnik zawiera informacje o przełączaniu instancji w tryb ratunkowy (rescue)

Wymagania początkowe

W praktyce

Aktywacja trybu ratunkowego

Najpierw zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud i kliknij menu Public Cloud.

Następnie wybierz projekt Public Cloud z menu bocznego po lewej stronie ekranu i przejdź do pozycji Instancje.

control panel

Kliknij ikonę z trzema kropkami (po prawej stronie instancji) i wybierz Restartuj w trybie ratunkowym.

control panel

Zostanie wyświetlone okno dialogowe „Restart w trybie ratunkowym”. Kliknij listę rozwijaną, aby wybrać dystrybucję systemu Linux do użycia w trybie ratunkowym, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.

control panel

Po restarcie instancji w trybie ratunkowym u góry ekranu zostanie wyświetlony komunikat z hasłem tymczasowym.

control panel

Dostęp do danych

Po aktywacji trybu ratunkowego dane instancji będą widoczne jako dodatkowy dysk. Aby go zamontować, wykonaj następujące kroki.

Po pierwsze nawiąż połączenie SSH z instancją. Po nawiązaniu połączenia sprawdź dostępne dyski przy użyciu tego polecenia:

root@instance:/home/admin# lsblk

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda 253:0 0 1G 0 disk
└─vda1 253:1 0 1023M 0 part /
vdb 253:16 0 10G 0 disk
└─vdb1 253:17 0 10G 0 part

Następnie zamontuj partycję:

root@instance:/home/admin# mount /dev/vdb1 /mnt

Dane będą dostępne w folderze /mnt.

Dezaktywacja trybu ratunkowego

Po wykonaniu wszystkich zadań można zdezaktywować tryb ratunkowy przez zrestartowanie instancji w trybie normalnym. Aby to zrobić, kliknij strzałkę menu rozwijanego instancji i wybierz pozycję Wyjdź z trybu ratunkowego.

control panel

Aktywacja trybu ratunkowego przy użyciu interfejsu API OpenStack

Tryb ratunkowy można aktywować także za pośrednictwem interfejsu API OpenStack przy użyciu następującego polecenia:

# root@server:~# nova rescue INSTANCE_ID

Aby wyjść z trybu ratunkowego, użyj następującego polecenia:

# root@server:~# nova unrescue INSTANCE_ID

Sprawdź również

Dołącz do naszej społeczności użytkowników: https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...