Dokumentacja techniczna OVH

Przeniesienie adresu IP Fail Over

Przeniesienie adresu IP Fail Over

Ostatnia aktualizacja: 04-12-2019

W tym przewodniku wyjaśniono, jak przenieść adres IP Failover (używany w przypadku awarii) z jednej instancji do innej. Dzięki tej operacji można ograniczyć czas niedostępności serwera lub uniknąć sytuacji braku dostępności, a ponadto jest możliwe:

  • przeniesienie wielu stron internetowych do ich „nowych wersji”,
  • prowadzenie działalności na serwerze zreplikowanym przy jednoczesnym przeprowadzaniu konserwacji lub aktualizacji na serwerze produkcyjnym.

Wymagania początkowe

  • Co najmniej dwie działające instancje Public Cloud
  • Adres IP Failover

  • Aby rozpocząć, kliknij sekcję Failover IP poniżej pozycji Sieć w lewym menu. Z informacji w wyświetlonym oknie wynika, że adres IP Failover jest kierowany do instancji A (instance_A), a ma zostać przekierowany do instancji B (instance_B).

Kliknij ikonę z trzema kropkami po prawej stronie adresu IP Failover, a następnie wybierz pozycję Zmodyfikuj powiązaną instancję.

Kliknij pole obok serwera docelowego.

  • Kliknij przycisk Dołącz.

  • Po kilku sekundach Panel klienta zostanie zaktualizowany. Zostanie też wyświetlony następujący komunikat z potwierdzeniem pomyślnego przeniesienia:

Adres IP Failover można skonfigurować na serwerze docelowym przed przeniesieniem lub po nim. Jeśli został skonfigurowany wcześniej, zacznie odpowiadać od razu po ukończeniu operacji routingu.

Powrót do indeksu przewodników rozwiązania Cloud


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...