Przeniesienie kopii zapasowej instancji do innego centrum danych

Dowiedz się, jak przenieść instancję zachowując jej stan i konfigurację

Ostatnia aktualizacja z dnia 01-07-2019

Wprowadzenie

Możesz przenieść instancję Public Cloud między centrami danych, gdy preferujesz inne centrum lub chcesz zamienić wersję usługi OVH Labs na Public Cloud.

Dowiedz się, jak przenieść instancję, zachowując jej stan i konfigurację.

Wymagania początkowe

Komendy zawarte w tym przewodniku opierają się na CLI OpenStack w odróżnieniu od API Nova i Glance.

W praktyce

Tworzenie kopii zapasowej

W pierwszym kroku połącz się przez SSH z Twoim centrum danych. Następnie wprowadź następującą komendę, aby wyświetlić istniejące instancje:

3#root@server:~$ openstack server list

+--------------------------------------+-----------+--------+--------------------------------------------------+--------------+
| ID                  | Name   | Status | Networks                     | Image Name  |
+--------------------------------------+-----------+--------+--------------------------------------------------+--------------+
| aa7115b3-83df-4375-b2ee-19339041dcfa | Server 1 | ACTIVE | Ext-Net=51.xxx.xxx.xxx, 2001:41d0:xxx:xxxx::xxxx | Ubuntu 16.04 |
+--------------------------------------+-----------+--------+--------------------------------------------------+--------------+

Wprowadź następującą komendę, aby utworzyć kopię zapasową Twojej instancji:

openstack server image create --name snap_server1 aa7115b3-83df-4375-b2ee-19339041dcfa

Pobieranie kopii zapasowej

Wprowadź następującą komendę, aby wyświetlić dostępne instancje:

#root@server:~$ openstack image list
+--------------------------------------+-----------------------------------------------+--------+
| ID | Name | Status |
+--------------------------------------+-----------------------------------------------+--------+
| 825b785d-8a34-40f5-bdcd-0a3c3c350c5a | snap_server1 | active |
| 3ff877dc-1a62-43e7-9655-daff37a0c355 | NVIDIA GPU Cloud (NGC) | active |
| a14a7c1e-3ac5-4a61-9d36-1abc4ab4d5e8 | Centos 7 | active |
| f720a16e-543b-42e5-af45-cc188ad2dd34 | Debian 8 - GitLab | active |
| d282e7aa-332c-4dc7-90a9-d49641fa7a95 | CoreOS Stable | active |
| 2519f0fb-18cc-4915-9227-7754292b9713 | Ubuntu 16.04 | active |
| b15789f8-2e2f-4f6c-935d-817567319627 | Windows Server 2012 R2 Standard - UEFI | active |
| ed2f327f-dbae-4f9e-9754-c677a1b76fa3 | Ubuntu 14.04 | active |
| 9c9b3772-5320-414a-90bf-60307ff60436 | Debian 8 - Docker | active |

Wyszukaj teraz kopię zapasową na liście:

| 825b785d-8a34-40f5-bdcd-0a3c3c350c5a | snap_server1 | qcow2 | bare | 1598029824 | active |

Na koniec, wprowadź następującą komendę, aby pobrać kopię zapasową:

#root@server:~$ openstack image save --file snap_server1.qcow 825b785d-8a34-40f5-bdcd-0a3c3c350c5a

Przeniesienie kopii zapasowej do innego centrum danych

Aby uruchomić proces przeniesienia kopii zapasowej, najpierw pobierz nowe zmienne środowiskowe.

Jeśli przenosisz Twoją kopię zapasową do centrum danych w tym samym projekcie, zmień zmienną OS_REGION_NAME.

#root@server:~$ export OS_REGION_NAME=SBG1

Jeśli przenosisz kopię zapasową instancji do innego projektu lub na inne konto, pobierz ponownie zmiennie środowiskowe powiązane z tym kontem, używając następującej komendy:

#root@serveur:~$ source openrc.sh

Aby przenieść kopię zapasową do innego centrum danych, wprowadź poniższą komendę:

#root@server:~$ openstack image create --disk-format qcow2 --container-format bare --file snap_server1.qcow snap_server1

+------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Field      | Value                                                                                           |
+------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| checksum     | 82cb7d57ec7278818bba0afcf802f0fb                                                                             |
| container_format | bare                                                                                           |
| created_at    | 2019-03-22T14:26:22Z                                                                                   |
| disk_format   | qcow2                                                                                           |
| file       | /v2/images/1bf21cf3-8d39-40ae-b088-5549c31b7905/file                                                                   |
| id        | 0a3f5901-2314-438a-a7af-ae984dcbce5c                                                                          |
| min_disk     | 0                                                                                             |
| min_ram     | 0                                                                                             |
| name       | snap_server1                                                                                       |
| owner      | 4e03fd164d504aa3aa03938f0bf4ed90                                                                             |
| properties    | direct_url='swift+config://ref1/glance/1bf21cf3-8d39-40ae-b088-5549c31b7905', locations='[{u'url': u'swift+config://ref1/glance/1bf21cf3-8d39-40ae-b088-5549c31b7905', u'metadata': {}}]' |
| protected    | False                                                                                           |
| schema      | /v2/schemas/image                                                                                     |
| size       | 3004956672                                                                                        |
| status      | active                                                                                          |
| tags       |                                                                                              |
| updated_at    | 2019-03-22T14:41:05Z                                                                                   |
| virtual_size   | None                                                                                           |
| visibility    | private                                                                                          |
+------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Tworzenie instancji z kopii zapasowej

Użyj ID kopii zapasowej jako obrazu, wprowadzając poniższą komendę:

#root@server:~$ openstack server create --key-name SSHKEY --flavor 98c1e679-5f2c-4069-b4da-4a4f7179b758 --image 0a3f5901-2314-438a-a7af-ae984dcbce5c Server1_from_snap

Sprawdź również

Przeniesienie kopii zapasowej wolumenu do innego centrum danych

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).