Dokumentacja techniczna OVH

Przygotowanie środowiska API OpenStack

Dowiedz się, jak przygotować środowisko do zarządzania usługami Public Cloud z lini komend

Ostatnia aktualizacja dnia 2018-03-26

Wprowadzenie

Zarządzanie usługami Public Cloud za pomocą komend wydawanych z poziomu konsoli systemu jest możliwe po pobraniu i zainstalowaniu narzędzi OpenStack. Dzięki API OpenStack można zautomatyzować zarządzanie generując skrypty. Klient Nova OpenStack pozwala na zarządzanie instancjami i przestrzenią dyskową. Klient Glance OpenStack pozwoli Ci na zarządzanie obrazami i kopiami zapasowymi, natomiast klient Swift pozwala na zarządzanie przestrzenią dyskową object storage.

Przewodnik ten wyjaśnia procedurę instalacji narzędzi OpenStack.

Linki do przewodników na temat poszczególnych klientów API znajdziesz w dole strony.

Wymagania początkowe

  • Dostęp do Panelu klienta
  • Dostęp root do środowiska, które chcesz skonfigurować

W praktyce

W dystrybucji Debian

Otwórz terminal lub połącz się przez SSH ze środowiskiem, na którym będziesz mógł zainstalować dodatkowe pakiety do obsługi modułów OpenStack.

Krok 1: aktualizacja cache pakietów

Użyj polecenia apt-get update:

apt-get update

Krok 2: instalacja klientów dla Nova (compute) i Glance (image service)

Użyj poniższego polecenia:

apt-get install python-glanceclient python-novaclient -y

Po przejściu tego etapu zaleca się utworzenie specjalnego użytkownika, aby nie używać użytkownika root.

Krok 3: uzyskanie dostępu do pomocy CLI Nova i Glance:

Aby uzyskać dostęp do pomocy narzędzi CLI Nova i Glance, wykonaj te polecenia:

nova help
glance help

Dokumentacja związana z API OpenStack jest dostępna na tej stronie.

W dystrybucji CentOS

Otwórz terminal lub połącz się przez SSH ze środowiskiem, na którym chcesz zainstalować dodatkowe pakiety do obsługi modułów OpenStack.

Krok 1: aktualizacja cache pakietów

Użyj polecenia:

yum update -y

Krok 2: instalacja rpm rdo-release

Wykonaj polecenie:

yum install -y https://rdoproject.org/repos/rdo-release.rpm

Krok 3: instalacja klienta Nova

Użyj polecenia:

yum install -y python-novaclient

Krok 4: instalacja klienta Glance

Użyj poniższego polecenia:

yum install -y python-glanceclient

Po przejściu tego etapu zaleca się utworzenie specjalnego użytkownika, aby nie używać użytkownika root.

Krok 5: uzyskanie dostępu do pomocy CLI Nova i Glance

Wykonaj te polecenia:

nova help
glance help

Dokumentacja związana z API OpenStack jest dostępna na tej stronie.

W systemie Windows

Pobierz i zainstaluj wersję 2.7.10 oprogramowania Python. Możesz wybrać opcję automatycznego dodania języka programowania Python do Path zaznaczając tę opcję w konfiguratorze instalacji:

Automatyczna instalacja

Można także przeprowadzić instalację samodzielnie. W tym celu przedstawiamy poszczególne kroki:

Krok 1: edycja zmiennych środowiskowych systemu

Wyszukaj ustawienia zmiennych środowiskowych systemu i przejdź do Edit the system environment variables:

Ustawienia zmiennych środowiskowych

Krok 2: edytowanie właściwości systemu

Przejdź do zakładki Advanced (Zaawansowane) i kliknij na Environment Variables, aby edytować ustawienia.

Ustawienia wydajności

Krok 3: konfiguracja zmiennych środowiskowych

W sekcji System Variables (Zmienne systemowe) wybierz New(Nowe) - nadaj nazwę PYTHON_HOME i dodaj ścieżkę do Pythona (domyślnie C:\Python27).

Dodanie ścieżki docelowej

Krok 4: dodanie ścieżki dla zmiennych

Po dodaniu Pythona, edytuj Path (ścieżka) w System Variables i dodaj na końcu ścieżki: %PYTHON_HOME%\ oraz %PYTHON_HOME%\Script rozdzielając je średnikiem:

...;%PYTHON_HOME%\;%PYTHON_HOME%\Script

Krok 6: restart systemu Windows

Wprowadzone zmiany zostaną wdrożone po reinstalacji systemu.

Krok 7: instalacja klienta OpenStack

Otwórz program linii poleceń (CMD) będąc zalogowanym jako Administrator i zainstaluj klienta OpenStack poleceniem:

# pip install python-openstackclient

Po poprawnej instalacji wyświetlone zostanie podsumowanie:

Automatyczna instalacja

Krok 8: weryfikacja instalacji

Ważne jest, aby weryfikację przeprowadzić w nowo otwartym oknie programu CMD (linii poleceń) wpisując "python" z dowolnej lokalizacji w systemie.

Weryfikacja

W wyniku zostanie wyświetlona wersja zainstalowanego oprogramowania.

Sprawdź również

Pierwsze kroki z API Swift

Pierwsze kroki z API Nova

Pierwsze kroki z API Glance

Skontaktuj się ze społecznością naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...