Dokumentacja techniczna OVH

Rozpoczęcie pracy z API Cinder

Rozpoczęcie pracy z API Cinder

Jeśli chcesz zautomatyzować operacje wykonywane w ramach usługi Public Cloud, możesz skorzystać z API OpenStack do generowania skryptów. Oprogramowanie Cinder OpenStack pozwoli Ci na wykonywanie operacji na dodatkowych woluminach.

Będziesz mógł na przykład utworzyć nowy wolumin o wysokiej wydajności i podłączyć go do instancji Public Cloud (niezbędny jest do tego klient Nova).

Przewodnik ten pozwala na zapoznanie się z API OpenStack, dzięki któremu można zarządzać woluminami za pomocą klienta Python Cinder.

Wymagania

Dokumentacja Cinder

W dokumentacji oprogramowania dostępna jest lista możliwych poleceń:

admin@serveur-1:~$ cinder help

Lista najważniejszych poleceń:

|create|Tworzenie nowego woluminu| |---| |create|Tworzenie nowego woluminu| |delete|Usuwanie woluminu| |list|Lista woluminów| |snapshot-create|Tworzenie zrzutu woluminu|

Informacje na temat danego polecenia można uzyskać dodając "help" przed poleceniem:

admin@serveur-1:~$ cinder help snapshot-create
usage: cinder snapshot-create [--force <True|False>]
[--display-name <display-name>]
[--display-description <display-description>]
<volume>

Add a new snapshot.

Positional arguments:
<volume> Name or ID of the volume to snapshot

Optional arguments:
--force <True|False> Optional flag to indicate whether to snapshot a volume
even if it's attached to an instance. (Default=False)
--display-name <display-name>
Optional snapshot name. (Default=None)
--display-description <display-description>
Optional snapshot description. (Default=None)

Dokumentacja dotycząca programu Cinder znajduje się na stronie OpenStack.

Tworzenie woluminu o wysokiej wydajności

  • Pobieranie listy typów woluminów:
admin@serveur-1:~$ cinder type-list

+--------------------------------------+------------+
| ID | Name |
+--------------------------------------+------------+
| 07673884-d6f0-49b0-8bfb-1cec1b6f3905 | high-speed |
| 28b78be3-5e7b-480a-b20d-3c0d3e144c70 | classic |
+--------------------------------------+------------+
  • Tworzenie woluminu typu high-speed o rozmiarze 10GB i nazwie volume1:
admin@serveur-1:~$ cinder create --volume-type high-speed --display_name volume1 10

+---------------------+--------------------------------------+
| Property | Value |
+---------------------+--------------------------------------+
| attachments | [] |
| availability_zone | nova |
| bootable | false |
| created_at | 2016-01-13T15:56:44.676098 |
| display_description | None |
| display_name | volume1 |
| encrypted | False |
| id | 1dd5fa60-6346-465a-ac8f-eb848da97f7f |
| metadata | {} |
| multiattach | false |
| size | 10 |
| snapshot_id | None |
| source_volid | None |
| status | creating |
| volume_type | high-speed |
+---------------------+--------------------------------------+

Ważne

Można zainstalować obraz na woluminie za pomocą argumentu --image-id:

admin@serveur-1:~$ cinder create --volume-type high-speed --image-id bdcb5042-3548-40d0-b06f-79551d3b4377 --display_name volume_debian 20

Gdzie bdcb5042-3548-40d0-b06f-79551d3b4377 to ID obrazu Debian 8.

Podłączanie woluminu do instancji

  • Pobieranie listy dodatkowych woluminów:
admin@serveur-1:~$ cinder list

+--------------------------------------+-----------+---------------+------+-------------+----------+---------------------+
| ID | Status | Display Name | Size | Volume Type | Bootable | Attached to |
+--------------------------------------+-----------+---------------+------+-------------+----------+---------------------+
| 1dd5fa60-6346-465a-ac8f-eb848da97f7f | available | volume1 | 10 | high-speed | false | |
| fe78323f-9e6c-4a8c-9e51-06a112a467c2 | available | volume_debian | 20 | high-speed | true | |
+--------------------------------------+-----------+---------------+------+-------------+----------+---------------------+

Ważne

Większość kolejnych poleceń będzie wymagała podania IP woluminu a nie jego nazwy.

  • Montowanie woluminu na instancji za pomocą programu Nova:
admin@serveur-1:~$ nova volume-attach 84f5dde4-cf64-40f5-8499-75d6849fc5d6 1dd5fa60-6346-465a-ac8f-eb848da97f7f auto
+----------+--------------------------------------+
| Property | Value |
+----------+--------------------------------------+
| device | /dev/vdb |
| id | 1dd5fa60-6346-465a-ac8f-eb848da97f7f |
| serverId | 84f5dde4-cf64-40f5-8499-75d6849fc5d6 |
| volumeId | 1dd5fa60-6346-465a-ac8f-eb848da97f7f |
+----------+--------------------------------------+

Czyli nova volume-attach auto.

Usuwanie woluminu

  • Odłączanie woluminu od instancji
admin@serveur-1:~$ nova volume-detach 84f5dde4-cf64-40f5-8499-75d6849fc5d6 1dd5fa60-6346-465a-ac8f-eb848da97f7f
  • Usuwanie woluminu
admin@serveur-1:~$ cinder delete 1dd5fa60-6346-465a-ac8f-eb848da97f7f

Przewodniki Cloud


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...