Rozpoczęcie pracy z API Glance

Rozpoczęcie pracy z API Glance

Jeśli chcesz zautomatyzować operacje wykonywane w ramach usługi Public Cloud, możesz skorzystać z API OpenStack do generowania skryptów. Oprogramowanie Glance OpenStack pozwoli Ci na zarządzanie obrazami i kopiami zapasowymi.

Będziesz mógł na przykład przesłać obraz jednej ze swoich wirtualnych maszyn, lub obraz systemu operacyjnego cloud-ready na projekt, aby utworzyć nową instancję z tym obrazem. Będziesz mógł również pobrać jedną z kopii zapasowych instancji.

Przewodnik ten pozwala na zapoznanie się z API OpenStack, dzięki któremu można zarządzać obrazami za pomocą klienta Python Glance.

Wymagania

Dokumentacja Glance

W dokumentacji oprogramowania dostępna jest lista możliwych poleceń:

admin@serveur-1:~$ glance help

Lista najważniejszych poleceń:

|image-create|Tworzenie obrazu| |---| |image-create|Tworzenie obrazu| |image-delete|Usuwanie obrazu| |image-download|Pobieranie obrazu| |image-list|Pobieranie listy obrazów|

Informacje na temat danego polecenia można uzyskać dodając "help" przed poleceniem:

admin@serveur-1:~$ glance help image-download
usage: glance image-download [--file <FILE>] [--progress] <IMAGE>

Download a specific image.

Positional arguments:
<IMAGE> Name or ID of image to download.

Optional arguments:
--file <FILE> Local file to save downloaded image data to. If this is not
specified the image data will be written to stdout.
--progress Show download progress bar.

Dokumentacja dotycząca programu Glance znajduje się na stronie Openstack.

Tworzenie obrazu

  • Wysyłanie obrazu na projekt:
admin@serveur-1:~$ glance image-create --name Gentoo --disk-format qcow2 --container-format bare --file gentoo.qcow2
  • Lista dostępnych obrazów:
admin@serveur-1:~$ glance image-list

+--------------------------------------+------------------------------------+-------------+------------------+--------------+--------+
| ID | Name | Disk Format | Container Format | Size | Status |
+--------------------------------------+------------------------------------+-------------+------------------+--------------+--------+
| c17f13b5-587f-4304-b550-eb939737289a | Centos 7 | raw | bare | 2149580800 | active |
| 73958794-ecf6-4e68-ab7f-1506eadac05b | Debian 7 | raw | bare | 2149580800 | active |
| bdcb5042-3548-40d0-b06f-79551d3b4377 | Debian 8 | raw | bare | 2149580800 | active |
| 7250cc02-ccc1-4a46-8361-a3d6d9113177 | Fedora 19 | raw | bare | 2149580800 | active |
| 57b9722a-e6e8-4a55-8146-3e36a477eb78 | Fedora 20 | raw | bare | 2149580800 | active |
| d3d71235-1548-4c84-af47-9d39054be9d0 | Gentoo | qcow2 | bare | 1811218432 | active |
| 8161a7b5-571b-433d-ad6b-6d7f145341d8 | Snapshot 07/01/2016 | qcow2 | bare | 1054605312 | active |
| 3bda2a66-5c24-4b1d-b850-83333b580674 | Ubuntu 12.04 | raw | bare | 2149580800 | active |
| 9bfac38c-688f-4b63-bf3b-69155463c0e7 | Ubuntu 14.04 | raw | bare | 10737418240 | active |
| 0c58e90e-168e-498a-a819-26792e4c469e | Ubuntu 15.10 | qcow2 | bare | 309854720 | active |
| 7d983a54-d06b-488f-986c-ba0eaa98ea51 | ubuntu-14.04-rescue | raw | bare | 1073741824 | active |
| bb37762b-5a82-4c2b-b72b-91ea10169941 | Windows-Server-2012-r2 | raw | bare | 107374182400 | active |
+--------------------------------------+------------------------------------+-------------+------------------+--------------+--------+

Ważne

Po wykonaniu tej operacji będzie można używać naszego obrazu "Gentoo" podczas tworzenia instancji.

Pobieranie obrazu

  • Pobieranie kopii zapasowej:
admin@serveur-1:~$ glance image-download 8161a7b5-571b-433d-ad6b-6d7f145341d8 --file snapshot.qcow2

Usuwanie obrazu

  • Usuwanie kopii zapasowej:
admin@serveur-1:~$ glance image-delete 8161a7b5-571b-433d-ad6b-6d7f145341d8

Przewodniki Cloud


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).