Dokumentacja techniczna OVH

Rozpoczęcie pracy z instancją Public Cloud

Rozpoczęcie pracy z instancją Public Cloud

Sekcja "Cloud" w panelu klienta OVH pozwala na proste i szybkie zarządzanie instancjami.

Znajdziesz tu wszystkie swoje projekty podzielone na 2 części:

 • Infrastruktura, zwierająca wszystkie instancje, kopie zapasowe, dyski, klucze SSH, itp.
 • Przestrzeń dyskowa, zawierająca listę kontenerów.

Przewodnik ten pokazuje, jak zarządzać instancjami i wyjaśnia, jak je edytować, restartować i usuwać.

Wymagania

Tak wygląda menu dla danej instancji:

Znajdują się tu następujące informacje:

 • Model i koszt instancji
 • Jej nazwa i region
 • Dostępne zasoby
 • Ewentualne dodatkowe dyski przypisane do instancji
 • Adres IP instancji

Edycja instancji

Po kliknięciu na "Edytuj" w poprzednim menu, pojawi się nowe okno:

W tym menu możesz:

 • Zmienić nazwę instancji
 • Zmienić model instancji
 • Przeinstalować instancję korzystając z innego systemu operacyjnego

Uwaga

Podczas reinstalacji dane są usuwane.

 • Przejść z abonamentu godzinowego na abonament miesięczny

Uwaga

Zostanie wygenerowana nowa faktura z proporcjonalną opłatą w zależności od dnia bieżącego miesiąca.

Tworzenie kopii zapasowej

W tym menu możesz utworzyć kopię zapasową instancji. Więcej informacji znajdziesz w tym przewodniku:

Informacje na temat połączenia

Po wybraniu tej opcji wyświetli się okno z poleceniem ssh, za pomocą którego można się zalogować na instancję.

Konsola VNC

Można uzyskać dostęp do konsoli VNC instancji.

Dzięki temu będziesz mieć bezpośredni dostęp do instancji. Najpierw trzeba będzie skonfigurować hasło dla użytkownika "root".

Udostępniamy przewodnik na ten temat:

Restart instancji

W tym menu możesz wykonać restart instancji. Dostępne są 2 sposoby:

 • Restart programowy
 • Restart sprzętowy

Reinstalacja instancji

Można wykonać reinstalację instancji na ten sam system operacyjny.

Uwaga

Podczas reinstalacji dane są usuwane.

Usuwanie instancji

Ostatnia proponowana opcja to usunięcie instancji. Pozwala to na zakończenie fakturowania, jeśli instancja jest fakturowana w trybie godzinowym.

Uwaga

Po usunięciu nie będzie można odzyskać instancji i danych.

Przewodniki Cloud


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...