Zarządzanie instancjami Public Cloud

Dowiedz się, jak rozpocząć korzystanie z instancji Public Cloud

Ostatnia aktualizacja: 04-12-2019

Wprowadzenie

Instancjami OVHcloud Public Cloud można łatwo zarządzać za pośrednictwem Panelu klienta OVHcloud. Znajdują się w nim informacje o całej infrastrukturze (instancjach, kopiach zapasowych, dyskach, kluczach SSH itd.) oraz projektach przestrzeni dyskowej (w tym lista kontenerów).

Dowiedz się, jak rozpocząć pracę z instancją Public Cloud.

Wymagania początkowe

W praktyce

Dostęp do interfejsu zarządzania instancją

Najpierw zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud, przejdź do sekcji „Public Cloud” i wybierz odpowiednią usługę Public Cloud. Następnie kliknij kartę Instancje po lewej stronie.

Zostanie wyświetlona strona ze skrótem informacji o wszystkich instancjach. Widoczne będą następujące informacje:

 • model instancji
 • nazwa i region
 • możliwe dyski twarde
 • adresy IP instancji
 • stany

public-cloud

Edycja konfiguracji instancji

W interfejsie zarządzania instancją kliknij ikonę z trzema kropkami (po prawej stronie instancji) i wybierz pozycję Edytuj.

public-cloud

Zostanie wyświetlone okno, w którym można:

 • zmienić nazwę instancji
 • zmienić model instancji
 • zainstalować ponownie instancję w innym systemie operacyjnym (uwaga: wykonanie takiej operacji spowoduje usunięcie bieżących danych przechowywanych w instancji)
 • zmienić rozliczanie godzinowe na stałą stawkę miesięczną (zostanie wystawiony rachunek na kwotę proporcjonalną do liczby dni w miesiącu — począwszy od dnia zmiany)

public-cloud public-cloud public-cloud

Tworzenie kopii zapasowej instancji

Z poziomu strony administracyjnej instancji można utworzyć jej kopię zapasową. Aby to zrobić, kliknij ikonę z trzema kropkami (po prawej stronie instancji) i wybierz pozycję Utwórz kopię zapasową. Zostanie wyświetlona strona ze wszystkimi niezbędnymi informacjami: public-cloud

Zostaną też wyświetlone następujące informacje: public-cloud

Po potwierdzeniu zostaną wyświetlone następujące informacje: public-cloud

Utworzona kopia zapasowa będzie widoczna w sekcji Kopia zapasowa instancji: public-cloud

Pomocne informacje dotyczące kopii zapasowej można znaleźć w przewodniku Tworzenie kopii zapasowej instancji.

Tworzenie automatycznej kopii zapasowej instancji

Z poziomu strony administracyjnej instancji można zaplanować automatyczne tworzenie jej kopii zapasowej. Aby to zrobić, kliknij ikonę z trzema kropkami (po prawej stronie instancji) i wybierz pozycję Utwórz automatyczną kopię zapasową: public-cloud

Zostanie wyświetlona następująca strona: public-cloud

Po wybraniu niezbędnych informacji i kliknięciu przycisku Utwórz nastąpi przekierowanie do następującej strony: public-cloud

W dowolnym momencie można przejść do strony Zarządzania przepływem pracy i usunąć bieżący proces automatycznego tworzenia kopii zapasowej: public-cloud

Pomocne informacje dotyczące kopii zapasowej można znaleźć w przewodniku Tworzenie kopii zapasowej instancji.

Pobieranie danych do logowania

W interfejsie zarządzania instancją kliknij pozycję Szczegóły dotyczące instancji i sprawdź informacje w sekcji Informacje o logowaniu. Można tam znaleźć polecenia SSH potrzebne do nawiązania połączenia z instancją.

public-cloud public-cloud

Dostęp do konsoli VNC

Konsola VNC umożliwia bezpośredni dostęp do instancji. Do tego jest jednak potrzebne skonfigurowane hasło administratora (użytkownika root).

Aby uzyskać dostęp do konsoli, kliknij pozycję Konsola VNC na pulpicie nawigacyjnym instancji.

public-cloud

Zostanie wyświetlona konsola:

public-cloud

Restart instancji

Istnieją dwa sposoby zrestartowania instancji:

 • Restart programowy
 • Restart sprzętowy

W interfejsie zarządzania instancją kliknij ikonę z trzema kropkami (po prawej stronie instancji) i wybierz pozycję Restart programowy lub Restart sprzętowy.

Następnie potwierdź żądanie w wyświetlonym oknie.

public-cloud

Ponowna instalacja instancji

Instancję można zainstalować ponownie z zachowaniem tego samego systemu operacyjnego. Uwaga: ponowna instalacja spowoduje usunięcie bieżących danych przechowywanych w instancji.

W interfejsie zarządzania instancją kliknij ikonę z trzema kropkami (po prawej stronie instancji) i wybierz pozycję Zainstaluj ponownie. Następnie kliknij Potwierdź, aby rozpocząć proces.

public-cloud

Usuwanie instancji

Instancję można również usunąć. Ta operacja spowoduje trwałe usunięcie instancji oraz wszystkich przechowywanych w niej danych.

W interfejsie zarządzania instancją kliknij ikonę strzałki w dół i wybierz pozycję Usuń. Następnie kliknij Potwierdź, aby rozpocząć proces.

public-cloud

Sprawdź również

Dołącz do naszej społeczności użytkowników: https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).