Dokumentacja techniczna OVH

Rozpoczęcie pracy z instancją Windows

Rozpoczęcie pracy z instancją Windows

Możesz korzystać z usługi Public Cloud do instalowania stron www przy użyciu IIS lub aplikacji kompatybilnych tylko z systemem Windows. Jedynie w przypadku instancji EG i SP można zainstalować system Windows Server 2012 r2 (z powodu dodatkowego kosztu za licencję).

Pierwsze kroki z instancją Windows różnią się od rozpoczęcia pracy z instancją z systemem Linux. Nie ma na przykład konfiguracji klucza SSH. Należy skorzystać z konsoli VNC, aby skonfigurować hasło dla konta administratora.

W przewodniku tym wyjaśniamy, jak rozpocząć pracę z instancją Windows.

Wymagania

Konfiguracja hasła

Biorąc pod uwagę, że na instancji Windows nie można skonfigurować klucza SSH, najpierw należy skonfigurować hasło.

W tym celu należy skorzystać z konsoli VNC:

  • Uruchom konsolę VNC danej instancji w panelu OVH.

  • Wpisz hasło dla konta administrator.

Uwaga!

Przed zaakceptowaniem hasła, sprawdź jego poprawność.

Dostęp do zdalnego pulpitu

Po skonfigurowaniu hasła będziesz mógł się zalogować na instancję w trybie zdalnego pulpitu:

Na przykład z komputera z systemem Linux:

user@poste :~$ rdesktop 149.202.160.94 -k fr -u administrator

-------
Legenda argumentów:
-k: Typ klawiatury
-u: Użytkownik

Lub z poziomu komputera Windows.

Dostęp do Internetu

Domyślnie dla przeglądarki Internet Explorer włączona jest zwiększona ochrona. Podczas korzystania z przeglądarki może pojawiać się komunikat z ostrzeżeniem:

Poza tym nie można pobierać danych.

Aby korzystać z tej funkcji, należy wyłączyć zwiększoną ochronę.

  • Przejdź do pulpitu Windows do części "Local Server".

  • Kliknij na "IE Enhanced Security Configuration" i wyłącz zwiększoną ochronę.

Teraz będziesz mógł dowolnie korzystać z przeglądarki i pobierać pliki.

Przewodniki Cloud


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...