Test prędkości dysków

Test prędkości dysków

Tłumaczenie zostało wygenerowane automatycznie przez system naszego partnera SYSTRAN. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nieprecyzyjne sformułowania, na przykład w tłumaczeniu nazw przycisków lub szczegółów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy zapoznanie się z angielską/francuską wersją przewodnika. Jeśli chcesz przyczynić się do ulepszenia tłumaczenia, kliknij przycisk “Zaproponuj zmianę” na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja z dnia 04/01/2022

Wprowadzenie

Możliwe, że będziesz chciał sprawdzić prędkość dysków w ramach testów, na przykład w celu porównania poszczególnych dysków lub, żeby sprawdzić, czy prędkość jest prawidłowa.

Przewodnik ten wyjaśnia, jak przetestować liczbę wejść / wyjść na sekundę (IOPS), które są możliwe do zrealizowania przez dysk (dyski instancji oraz dodatkowe dyski).

Wymagania początkowe

  • Posiadanie instancji Public Cloud.
  • Dostęp administracyjny (root) do tej instancji przez SSH (tylko dla Linux)

W praktyce

Zainstaluj polecenie testowe

Komenda, której potrzebujesz do weryfikacji prędkości dysku nazywa się fio. Domyślnie nie jest wyświetlany na Twoim serwerze.

Aby zainstalować fio, połącz się przez SSH z Twoją instancją i wprowadź następujące polecenie:

root@server:~$ apt-get install fio

Sprawdź prędkość dysku

Aby przetestować dyski, wykonaj to polecenie:

root@server:~$ fio --name=rand-write --ioengine=libaio --iodepth=32 --rw=randwrite --invalidate=1 --bsrange=4k:4k,4k:4k --size=512m --runtime=120 --time_based --do_verify=1 --direct=1 --group_reporting --numjobs=1

Należy dostosować argument --numjobs do liczby CPU, którą dysponuje Twoja instancja.

Listę argumentów i funkcji można odnaleźć w podręczniku fio.

Aby sprawdzić wydajność dodatkowego dysku, należy przejść do jednego z katalogów punktu montażu.

root@server:~$ cd /mnt/disk

Analizuj dane

Po wykonaniu tego polecenia, otrzymasz wynik podobny do tego:

fio-2.1.11
Starting 1 process
test: Laying out IO file(s) (1 file(s) / 1024MB)
Jobs: 1 (f=1): [w(1)] [40.9% done] [0KB/3580KB/0KB /s] [0/895/0 iops] [eta 02m:55s]
test: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=12376: Thu Oct 29 14:46:37 2015
write: io=428032KB, bw=3566.2KB/s, iops=891, runt=120031msec
slat (usec): min=4, max=4640, avg=22.57, stdev=62.14
clat (usec): min=299, max=181699, avg=34778.45, stdev=7857.92
lat (usec): min=324, max=181769, avg=34801.55, stdev=7843.84
clat percentiles (usec):
| 1.00th=[ 708], 5.00th=[30848], 10.00th=[33536], 20.00th=[34560],
| 30.00th=[35072], 40.00th=[35072], 50.00th=[35072], 60.00th=[35584],
| 70.00th=[36096], 80.00th=[36608], 90.00th=[37632], 95.00th=[39680],
| 99.00th=[47360], 99.50th=[51968], 99.90th=[125440], 99.95th=[146432],
| 99.99th=[181248]
bw (KB /s): min= 2646, max= 4232, per=100.00%, avg=3567.77, stdev=136.56
lat (usec) : 500=0.23%, 750=1.26%, 1000=1.22%
lat (msec) : 2=0.37%, 4=0.03%, 10=0.01%, 20=0.11%, 50=96.05%
lat (msec) : 100=0.58%, 250=0.14%
cpu : usr=0.34%, sys=1.80%, ctx=9281, majf=0, minf=8
IO depths : 1=0.1%, 2=0.1%, 4=0.1%, 8=0.1%, 16=0.1%, 32=100.0%, >=64=0.0%
submit : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
complete : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.1%, 64=0.0%, >=64=0.0%
issued : total=r=0/w=107008/d=0, short=r=0/w=0/d=0
latency : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=32

Run status group 0 (all jobs):
WRITE: io=428032KB, aggrb=3566KB/s, minb=3566KB/s, maxb=3566KB/s, mint=120031msec, maxt=120031msec

Disk stats (read/write):
vda: ios=0/300294, merge=0/1455, ticks=0/7431952, in_queue=7433124, util=99.05%

Informacja, która nas interesuje, odnosi się do IOPS. Można ja znaleźć w 6 linii wyniku:

write: io=428032KB, bw=3566.2KB/s, iops=891, runt=120031msec

W tym przypadku możemy zobaczyć, że wydajność dysku to 891 iops.

Sprawdź również

Zarządzanie wolumenem instancji Public Cloud

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).