Dokumentacja techniczna OVH

Trwała konfiguracja IP Fail Over

Trwała konfiguracja IP Fail Over

Jeśli chcesz dłużej zatrzymać konfigurację swojej instancji, możesz w sposób trwały skonfigurować swoje adresy IP Fail Over. Dzięki temu nie będziesz musiał konfigurować tych adresów po każdym restarcie. Przewodnik ten wyjaśnia, jak trwale skonfigurować IP Fail Over na instancji.

Wstępne wymagania

 • Posiadanie instancji Public Cloud.
 • Zaimportowanie adresu IP Fail Over do projektu Public Cloud.
 • Zalogowanie do serwera przez SSH.

Debian / Ubuntu

 • Edytuj plik konfiguracyjny za pomocą komendy:
vi /etc/network/interfaces
 • Na końcu pliku dodaj:
auto ethX:Y
iface ethX:Y inet static
address xxx.xxx.xxx.xxx
netmask 255.255.255.255
broadcast xxx.xxx.xxx.xxx
Parametry Wartości
X numer głównego interfejsu (zazwyczaj eth0)
xxx.xxx.xxx.xxx IP failover do skonfigurowania
Y numer aliasu (zacząć od 0 następnie 1... w zależności od liczby IP do skonfigurowania)

W przypadku dodawania kilku adresów IP należy dodać w tych samych liniach: narastająca wartość Y (numer aliasu)

 • Zrestartuj usługi nertwork za pomocą komendy:
service networking restart

CentOS / Fedora

 • Edytuj plik konfiguracyjny za pomocą komendy:
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX:Y
Parametry Wartości
X numer głównego interfejsu (zazwyczaj eth0)
Y numer aliasu (zacząć od 0 następnie 1... w zależności od liczby IP do skonfigurowania)
 • Dodaj w pliku:
DEVICE="ethX:Y"
BOOTPROTO=static
IPADDR="xxx.xxx.xxx.xxx"
NETMASK="255.255.255.255"
BROADCAST="xxx.xxx.xxx.xxx"
ONBOOT=yes
 • Zrestartuj usługi nertwork za pomocą komendy:
ifup ethX:Y

W systemie Windows

Windows nie akceptuje konfiguracji adresu IP FailOver jako uzupełnienia konfiguracji głównego adresu IP w DHCP. Należy więc zmienić konfigurację karty sieciowej wprowadzając ręcznie informacje na temat dostarczonego adresu IP.

 • Pobierz informacje sieciowe za pomocą polecenia "ipconfig":

 • Przejdź do panelu sterowania i w centrum sieci i udostępniania:

 • Zmień ustawienia karty:

 • Przejdź do właściwości interfejsu:

 • Przejdź do konfiguracji protokołu TCP/IPv4

 • W trybie konfiguracji ręcznej wprowadź konfigurację zaprezentowaną poniżej, dostosowując adresy IP w zależności od informacji otrzymanych za pomocą polecenia "ipconfig" i kliknij na "Zaawansowane:

 • Dodaj swój adres IP Failover:

Przewodniki Cloud


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...