Dokumentacja techniczna OVH

Tworzenie kluczy SSH

Dowiedz się, jak wygenerować klucz SSH do logowania do Twojej instancji

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2019

Wprowadzenie

Po utworzeniu instancji Public Cloud nie otrzymasz e-maila zawierającego dane do logowania, ponieważ do uwierzytelniania są używane bezpieczne klucze SSH, a nie nazwy użytkownika i hasła.

Ten przewodnik zawiera informacje o tworzeniu klucza SSH w celu umożliwienia logowania do instancji.

Klucze SSH nie służą do uwierzytelniania w instancjach z systemem operacyjnym Windows. W przypadku instancji z systemem Windows są używane nazwa użytkownika i hasło.

Wymagania początkowe

W praktyce

Tworzenie klucza SSH w systemie Linux i Mac

Najpierw otwórz aplikację terminalu (wiersza polecenia), a później wygeneruj 4096-bitowy klucz SSH przy użyciu następującego polecenia:

# ssh-keygen -b 4096

Wykonanie polecenia spowoduje wyświetlenie następującego komunikatu z monitem o zapisanie nowo utworzonego klucza:

Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/user/.ssh/id_rsa):

Prywatną część klucza należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, a dostęp do niego powinny mieć tylko uprawnione osoby.

Po zapisaniu klucza w wierszu polecenia zostaną wyświetlone następujące informacje:

Your identification has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
0a:3a:a4:ac:d1:40:6d:63:6d:fd:d9:fa:d6:b2:e0:36 user@host
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|   .     |
|         |
| .        |
|. . . .     |
|. .=.o .S.    |
| =o.o. ..  .  |
|o +  . . o .. |
|.. .   oEoo . |
|o.    .o+oo |
+-----------------+

Klucz można wyświetlić i odczytać przy użyciu następującego polecenia:

# cat .ssh/id_rsa.pub

Uruchomienie tego polecenia spowoduje wyświetlenie następujących informacji:

cat /home/user/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQC8teh2NJ42qYZV98gTNhumO1b6rMYIkAfRVazl
k6dSS3xf2MXJ4YHsDacdjtJ+evXCFBy/IWgdkFtcvsGAMZ2N1RdvhDyQYcy6NDaJCBYw1K6Gv5fJ
SHCiFXvMF0MRRUSMneYlidxU3U2q66yt/wPmw1yRsQagtNKHAzFUCSOB1nFz0RkqvqgARrHTY0bd
aS0weA//aK9f6z+Y4THPbcCj4xPH4iGikFMPrFivP8Z6tidzVpAtbr1sXmJGZazYWrU3FoK2a1sF
i4ANmLy7NULWK36yU0Rp9bFJ4o0/4PTkZiDCsK0QyHhAJXdLN7ZHpfJtHIPCnexmwIMLfIhCWhO5
 user@host

Tworzenie klucza SSH w systemie Windows

Za pomocą programu PuTTY

PuTTY to popularny klient SSH do systemu Windows. Umożliwia zdalne połączenie z serwerem systemu Linux. Jego oprogramowanie pomocnicze, PuTTYgen, służy do tworzenia kluczy SSH.

Najpierw pobierz oprogramowanie PuTTYgen, które umożliwi wygenerowanie klucza.

Następnie uruchom oprogramowanie i jako typ klucza wybierz RSA, jako liczbę bitów do wygenerowania wpisz 4096, a następnie kliknij przycisk Generate (Generuj).

generate key

Następnie losowo przesuwaj kursorem myszy w obszarze pod paskiem postępu, jak pokazano poniżej.

generate key

Przesuwanie kursora myszy spowoduje wypełnianie paska postępu. Całkowite wypełnienie paska postępu wskazuje, że klucz jest gotowy.

generate key

Importowanie klucza SSH do Panelu klienta OVHcloud

Najpierw zaznacz i skopiuj tekst klucza publicznego, a następnie zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud.

Kliknij menu Public Cloud.

cloud menu

Wybierz projekt Public Cloud z lewego menu{.action}.

select project

Wybierz kartę Klucze SSH. Następnie wklej 4096-bitowy klucz we wskazanym polu, nadaj mu nazwę i kliknij przycisk Dodaj ten klucz.

save ssh key

Klucz zostanie zapisany w Panelu klienta OVHcloud na potrzeby uwierzytelniania.

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...