Dokumentacja techniczna OVH

Tworzenie i usuwanie grup bezpieczeństwa w panelu Horizon

Tworzenie zestawu reguł filtrowania IP

Ostatnia aktualizacja dnia 16-01-2018

Wprowadzenie

Grupy zabezpieczeń to zestawy reguł filtrowania IP, które są stosowane do wszystkich instancji danego Projektu i definiują dostęp sieciowy do instancji. Zasady grupy są specyficzne dla projektu - członkowie projektu mogą edytować domyślne reguły dla swojej grupy i dodawać nowe zestawy reguł.

Wszystkie Projekty mają domyślną grupę zabezpieczeń, która jest stosowana do każdej instancji, która nie ma innej zdefiniowanej grupy zabezpieczeń. W OVH domyślne ustawienia grupy bezpieczeństwa zapewniają zarówno ruch wychodzący jak i przychodzący dla instancji.

Wymagania początkowe

W praktyce

  • Połącz się z interfejsem Horizon, następnie wybierz Region, w którym chcesz utworzyć grupę bezpieczeństwa (menu u góry ekranu):

Wybór regionu

Grupa zabezpieczeń jest tworzona w wybranym Regionie, jeśli dana grupa ma być używana w wielu Regionach, należy ją zdefiniować w każdym z nich.

Klikając kartę "Network" (Sieci) zostanie rozwinięte małe menu, a w nim karta Security Groups (Grupy bezpieczeństwa):

Grupy bezpieczeństwa

Aby utworzyć grupę zabezpieczeń, kliknij przycisk + Create Security Group (Utwórz grupę bezpieczeństwa), następnie nadaj grupie nazwę oraz ewentualny opis:

Tworzenie grup bezpieczeństwa

Zatwierdź operację klikając na przycisk: Create Security Group (Utwórz grupę bezpieczeństwa) w dole okna.

Aby usunąć grupę zabezpieczeń, zaznacz grupę zabezpieczeń, którą chcesz usunąć, i kliknij Delete Security Groups (Usuń grupy bezpieczeństwa).

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...