Dokumentacja techniczna OVH

Tworzenie instancji w interfejsie Horizon

Jak utworzyć instancję w interfejsie Horizon.

Przewodnik ten wyjaśnia, jak tworzyć instancje z poziomu interfejsu Horizon.

Aby utworzyć instancję, należy:

  • Zalogować się do interfejsu Horizon.
  • Kliknąć na Instancje w menu z lewej strony.
  • Kliknąć na przycisk Uruchom instancję
  • Wypełnić formularz:

Zakładka Szczegóły

Należy dostarczyć poniższe informacje:

|Strefa dostępności|pozostaw nova (wybór domyślny)| |Nazwa instancji|wskaż nazwę instancji| |Odmiana|Wybierz typ instancji| |Ilość instancji|Wskaż liczbę instancji| |Źródło uruchamiania instancji|Wybierz źródło utworzenia instancji: (Uruchom z obrazu lub Uruchom z migawki)| |Nazwa obrazu|Wybierz obraz (tylko w przypadku uruchamiania z obrazu)| |Migawka instancji|Wybierz migawkę (tylko w przypadku uruchamiania z migawki)|

Zakładka Dostęp i bezpieczeństwo

W tej sekcji można określić klucz ssh i grupę zabezpieczeń dla instancji.

|Para kluczy|Wybierz klucz ssh do logowania do instancji (klucz można utworzyć klikając na znak "+"| |Grupy zabezpieczeń|Wybierz grupę zabezpieczeń dla instancji (zezwolenie na otwieranie portów)|

Zakładka Sieć

W tej sekcji można określić, do jakich sieci będzie podłączona instancja.

|Wybrane sieci|Wybierz dla instancji sieć lub sieci z listy dostępnych sieci|

Zakładka Po uruchomieniu

W tej sekcji można spersonalizować instancję po jej utworzeniu.

|Źródło skryptu dostosowującego|Bezpośrednio lub Plik| |Dane skryptu|Wpisz kod skryptu w dostępnym polu - maksymalnie 16KB)| |Plik skryptu|Kliknij i wybierz skrypt|

Ustawienia zaawansowane

W tej sekcji można zarządzać partycjonowaniem instancji.

|Partycjonowanie dysku|Automatyczne lub Ręczne| |Dysk konfiguracyjny|Skonfiguruj OpenStack do zapisywania metadanych na dysku konfiguracyjnym, który zostanie przypisany do instancji w momencie uruchamiania.|

Przewodniki Cloud


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...