Dokumentacja techniczna OVH

Tworzenie i usuwanie instancji w Panelu klienta

Dowiedz się, jak utworzyć instancję w Panelu klienta OVHcloud Public Cloud

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2019

Wprowadzenie

OVHcloud Public Cloud umożliwia szybkie i łatwe utworzenie instancji (np. serwerów wirtualnych) — wystarczy kilka kliknięć.

Dowiedz się, jak utworzyć instancję w Panelu klienta OVHcloud Public Cloud.

Wymagania początkowe

Wdrażanie instancji Public Cloud

Aby wdrożyć instancję Public Cloud, zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud. Kliknij pozycję Public Cloud w lewym górnym rogu strony. Na następującym ekranie kliknij przycisk strzałki obok domyślnej nazwy projektu (w lewym górnym rogu ekranu). Wybierz projekt, w którym chcesz utworzyć nową instancję.

select_project

Po wybraniu właściwego projektu kliknij przycisk Instancje w sekcji „Środowisko obliczeniowe” znajdującej się na lewym pasku bocznym.

create_instance

Następnie kliknij przycisk Utwórz instancję. Zostanie wyświetlone następujące menu, w którym można wybrać instancję do utworzenia.

create_instance1

Poniższa tabela zawiera krótkie wyjaśnienie różnic między typami instancji:

Typ serwera Gwarantowane zasoby Wdrożenie
Ogólne zastosowanie Serwery programistyczne, aplikacje internetowe i biznesowe
CPU Kodowanie wideo lub inne zastosowania wymagające dużej wydajności obliczeniowej
RAM Bazy danych, analiza i obliczenia w pamięci
Zasoby udostępnione - Środowiska testowe i deweloperskie

Początkowo obowiązuje ograniczenie do 20 instancji, 20 rdzeni wirtualnych i 40 GB pamięci RAM na każdy projekt. Wniosek o zwiększenie limitu zasobów można złożyć przez przesłanie zgłoszenia do naszego zespołu obsługi klienta.

W menu wybierz region, w którym ma się znajdować instancja Public Cloud. Trzecia opcja służy do wyboru systemu operacyjnego.

W przypadku wybrania systemu operacyjnego Windows automatycznie zostanie udostępniona licencja, która będzie rozliczana miesięcznie.

install

W przypadku instancji Public Cloud z systemem operacyjnym Unix do serwera należy dodać klucz SSH. Więcej informacji o generowaniu klucza SSH zawiera artykuł Tworzenie kluczy SSH.

W czwartej części menu można wybrać liczbę instancji do utworzenia, nazwać instancję i dodać sieć prywatną lub skrypt uruchamiany po instalacji.

add an instance

Na koniec należy wybrać model rozliczeniowy — miesięczny lub godzinowy.

W przypadku modelu godzinowego opłaty są naliczane przez cały okres istnienia instancji. Nie ma znaczenia, czy instancja jest używana, czy nie.

Po potwierdzeniu prawidłowości wszystkich wprowadzonych informacji kliknij przycisk Utwórz instancję, aby ukończyć tworzenie nowej instancji. Udostępnienie instancji może zająć kilka minut.

Podsumowanie

Ten artykuł zawiera informacje, które umożliwiają udostępnienie instancji w projekcie Public Cloud za pomocą Panelu klienta OVHcloud. Informacje o innych działaniach dotyczących instancji zawierają artykuły na stronie wsparcia technicznego usług Public Cloud.

Sprawdź również

Pierwsze kroki z Public Cloud

Dołącz do naszej społeczności użytkowników: https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...