Dokumentacja techniczna OVH

Tworzenie / przywracanie serwera wirtualnego na podstawie kopii zapasowej

Dowiedz się, jak utworzyć lub przywrócić kopię zapasową instancji

Ostatnia aktualizacja z dnia 22-11-2019

Wprowadzenie

Może zajść konieczność przywrócenia instancji z kopii zapasowej, np. w przypadku błędu podczas konfigurowania Twojej instancji.

Kopia zapasowa może także posłużyć do utworzenia nowej instancji, zduplikowania jej w celu zrównoważenia obciążenia, czy też w celu zapewnienia wysokiej dostępności.

Dzięki niniejszemu przewodnikowi dowiesz się, jak korzystać ze swoich kopii zapasowych, by duplikować lub też przywracać swoje instancje.

Wymagania początkowe

W praktyce

Tworzenie instancji na podstawie kopii zapasowej

Zaloguj się do swojego panelu klient OVHcloud i kliknij opcjęPublic Cloud. Następnie wybierz rubrykę Instance backup (Kopia zapasowa instancji).

Kliknij ... z prawej strony wybranej kopii zapasowej i wybierz opcję Create an instance (Utwórz instancję).

public-cloud-instance-backup

Wyświetlona zostanie strona tworzenia instancji.

public-cloud-instance-backup

Niektóre elementy są wstępnie określone:

  • Lokalizacja: Twoja instancja zostanie utworzona w tym samym centrum danych, co Twoja kopia zapasowa.
  • Obraz: odpowiada Twojej kopii zapasowej.
  • Modele: dostępne są wyłącznie modele mogące przyjąć Twój obraz, w zależności od limitu miejsca.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia instancji, zapoznaj się z tym przewodnikiem.

Aby utworzyć instancję w innym centrum danych niż lokalizacja kopii zapasowej, konieczne będzie jej przeniesienie do odpowiedniej strefy. Aby to zrobić, należy postępować zgodnie z instrukcją przenoszenia instancji do innego centrum danych.

Przywracanie instancji z kopii zapasowej

Aby przywrócić instancję z kopii zapasowej, wybierz menu Instance (Instancja), następnie kliknij przycisk ... z prawej strony przywracanej instancji, a następnie wybierz opcję Edit (Edytuj).

public-cloud-instance-backup

Wyświetli się wówczas strona edycji instancji. Można tu zmienić:

  • nazwę instancji,
  • obraz instancji,
  • model instancji.
  • Sposób rozliczenia dla instancji (tylko od „Godzinowe” do „Miesięczne”).

Wybierz wówczas w rubryce Image (Obraz) ten, który zawiera kopię zapasową do przywrócenia.

public-cloud-instance-backup

W żółtej ramce pojawi się informacja, że nie będzie możliwe przywrócenie żadnych danych dodanych po utworzeniu tej kopii zapasowej.

Sprawdź również

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...