Dokumentacja techniczna OVH

Tworzenie, uruchamianie i usuwanie obrazów w interfejsie Horizon

Tworzenie, uruchamianie i usuwanie obrazów w interfejsie Horizon

Dodawanie spersonalizowanych obrazów jest możliwe w interfejsie OpenStack Horizon. Dzięki temu będziesz mógł zaimportować obrazy starych wirtualnych maszyn na Public Cloud, pod warunkiem, że ich format będzie kompatybilny.

Przewodnik ten wyjaśnia poszczególne etapy tworzenia, uruchamiania i usuwania obrazów w interfejsie Horizon.

Wstępne wymagania

 • Jeśli nie utworzono żadnego obrazu, pojawi się lista domyślnych obrazów publicznych:

 • Można uruchomić obraz z adresu URL lub utworzyć obraz klikając na przycisk Utwórz obraz. Otworzy się następujące menu:

Należy wypełnić pola. Niektóre są obowiązkowe (*), inne opcjonalne:

 • Nazwa (*)
 • Opis
 • Plik obrazu (*) (wysyłka z lokalnego komputer)
 • Format (*) :

|AKI|Amazon Kernel Image| |AMI|Amazon Machine Image| |ARI|Amazon Ramdisk Image| |ISO|ISO 9660| |QCOW2|Emulator QEMU| |RAW| |VDI| |VHD| |VMDK|

 • Architektura: x86_64
 • Minimalny dysk (w GB): domyślna wartość to 0.
 • Minimalna ilość RAM (w MB): domyślna wartość to 0.

Można również zdefiniować, czy obraz będzie publiczny i czy jego usunięcie jest chronione. Po zatwierdzeniu obraz jest umieszczany w kolejce oczekującej na utworzenie:

Klikając na nazwę obrazu, otrzymujemy szczegółowe informacje:

W kolumnie Czynności można:

 • Uruchomić wybrany obraz, aby utworzyć instancję. Pojawia się menu:

 • Edytować szczegóły dotyczące obrazu (tylko w przypadku obrazów, które utworzyłeś).
 • Usuwać obrazy (tylko w przypadku obrazów, które utworzyłeś). Należy potwierdzić taką operację:

Przewodniki Cloud


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...