Dodanie usługi vRack do instancji Public Cloud przez API OVH

Uruchomienie usługi vRack dla już działających instancji Public Cloud za pomocą API OVH

Ostatnia aktualizacja dnia 2018-01-23

Wprowadzenie

Przewodnik przedstawia wdrożenie konfiguracji usługi vRack na instancjach, które zostały uruchomione wcześniej. W takim przypadku instancje nie posiadają aktywnego drugiego interfejsu sieciowego dla vRack i należy go utworzyć.

W tym przewodniku konfiguracja przewiduje, że podczas tworzenia sieci vLan została włączona funkcja DHCP i adresacja jest przypisywana automatycznie.

Wymagania początkowe

  • Instancja Public Cloud
  • Uruchomiona usługa vRack
  • Utworzona sieć prywatna VLAN w projekcie
  • Projekt Public Cloud przypisany do usługi vRack

W praktyce

Zaloguj się do API OVH pod adresem URL: https://api.ovh.com/console, wykorzystując dane uwierzytelniające do Panelu klienta. Więcej informacji można uzyskać na głównej stronie API OVH

Po zalogowaniu wybierz zestaw komend /cloud.

Następnie użyj zintegrowanej funkcji wyszukiwania po prawej stronie, aby wyświetlić tylko potrzebne w danym momencie funkcje.

API OVH

Wiersz polecenia API otwieramy klikając na składnię funkcji (zaznaczenie nr 1) lub jej opis (zaznaczenie nr 2).

Kolejność wykonywania poleceń ma znaczenie, gdy chcesz wykorzystać do kolejnych komend dane otrzymane z wcześniejszych zapytań API. Wtedy też część danych do wymaganych pól będzie mogła zostać pobrana z wyników dla poprzedniego zapytania API.

Etap 1: Tworzenie interfejsu sieciowego vRack

Krok 1. Pobranie identyfikatora projektu

Użyj funkcji:

Następnie kliknij Execute. Postępuj tak do uruchomienia każdej funkcji.

Identyfikator widoczny jest pomiędzy cudzysłowami:

Pobieranie identyfikatora projektu

Zalecamy skopiowanie identyfikatora projektu, ponieważ będzie używany później. Numer ten jest też widoczny w Panelu Klienta poniej nazwy projektu.

Krok 2. Pobranie identyfikatora instancji

Kliknij:

wpisz identyfikator projektu, a następnie kliknij Execute.

Skopiuj ID instancji - potrzebna jest wartość wyświetlana między cudzysłowami:

Pobieranie identyfikatora instancji

Dodatkowo uzyskasz wiele innych informacji o danej instancji. Między innymi, czy jest to już działająca instancja (status), gdzie jest uruchomiona (region), z którego obrazu został uruchomiony system (imageId), typ rozliczenia (monthlyBilling).

Krok 3. Pobranie identyfikatora sieci

Użyj funkcji:

Skopiuj ID usługi vRack (wartość umieszczona między cydzysłowami):

Pobieranie identyfikatora sieci

W wyniku tego zapytania uzyskasz dodatkowe informacje, np. nazwę sieci, regiony działania danej sieci prywatnej.

Krok 4. Utworzenie interfejsu sieciowego vRack dla instancji

Użyj funkcji:

do stworzenia nowego interfejsu sieciowego dla vRack. Wypełnij pola uzyskanymi wcześniej informacjami i zatwierdź przyciskiem Execute.

Tworzenie interfejsu sieci vRack

W wyniku polecenia, otrzymasz informację o adresie IP przypisanym do interfejsu sieci prywatnej instancji - w tym przykładzie: 192.168.2.184

Nie jest to adres, który jest już skonfigurowany na interfejsie sieciowym instancji w systemie operacyjnym.

Chcąc skorzystać z tej adresacji, należy podnieść interfejs sieciowy, który zgodnie z listingiem ma status DOWN.

Etap 2: Działania w systemie operacyjnym instancji

W systemach Linux

Możesz uruchomić interfejs np. za pomocą komendy:

# /sbin/ifconfig NAZWA_INTERFEJSU up

Nazwę interfejsu należy sprawdzić w konfiguracji systemu operacyjnego. Nazwa może być różna w zależności od dystrybucji.

Ostatnim etapem jest pobranie adresacji z serwera DHCP.

# dhclient NAZWA_INTERFEJSU IP

Jeśli nie chcesz korzystać z adresacji przydzielonej przez serwer DHCP, możesz samodzielnie zaadresować interfejs sieci prywatnej.

W systemach Windows

W zależności od wersji oprogramowania możemy spotkać się z różnymi widokami sekcji zarządzania sieciami, np. w systemie Windows Serwer 2012 R2 opcje zarządzania znajdziesz w ustawieniach serwera (Server Manager > Local Server) klikając na opcje dotyczące sieci "Ethernet". W efekcie otworzy się okno ustawień dla połączeń sieciowych.

Ścieżka wyświetlana w systemie to: Control Panel > Network and Internet > Network Connections:

Konfiguracja Windows

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).